Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Digitale Agenda: de Commissie vraagt in een openbare raadpleging hoe de kosten voor het uitrollen van supersnel internet omlaag kunnen

Brussel, 27 april 2012 – Het hogesnelheidsinternet is de grondslag van alle sectoren van de economie en zal de ruggengraat van de digitale eengemaakte markt vormen. Met elke 10% toename van de breedbandpenetratie groeit de economie met 1 tot 1,5%. Tegen deze achtergrond is de Europese Commissie op zoek naar opvattingen over het terugdringen van de kosten bij het opzetten van nieuwe netwerken voor hogesnelheidsinternet in de EU. De Commissie wil in het bijzonder nagaan hoe de kosten kunnen worden verlaagd die verband houden met de civiele techniek, zoals het opbreken van wegen om glasvezel te leggen. Dergelijke werkzaamheden zijn goed voor 80% van de totale kosten. De Commissie gelooft dat zij de kosten van breedbandinvesteringen met een kwart kan terugbrengen. Inbreng van alle geïnteresseerde publieke en private partijen, inclusief telecom‑ en nutsbedrijven, investeerders, overheidsdiensten en consumenten is welkom.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes zei hierover: "We moeten snijden in de civieltechnische kosten om breedbandnetwerken uit te rollen als we door heel Europa sneller breedband willen verspreiden. We dienen praktische ideeën voor kostenbesparingen te toetsen, net als ideeën over de vraag hoe we de toegang tot deze infrastructuur, het hergebruik en het delen ervan gemakkelijker kunnen maken. Voor burgers is er niets vervelenders dan opgebroken wegen, en voor ondernemingen is er niets vervelenders dan bureaucratische rompslomp."

Tot 80% van de totale breedbandinvesteringskosten komt voort uit civieltechnische, infrastructuurwerkzaamheden. Deze uitgaven zijn zo hoog door een gebrek aan coördinatie bij bouwwerkzaamheden, onvoldoende hergebruik van bestaande infrastructuur en gebrek aan samenwerking tussen de verschillende betrokkenen. Water‑ en energiebedrijven en spoorwegondernemingen hebben bijvoorbeeld vaak hun eigen infrastructuur en breken dan wegen op zonder overleg hierover met telecombedrijven. Een snellere uitrol wordt verder verhinderd door langdurige, ondoorzichtige en omslachtige procedures om doorgangsrechten en alle benodigde vergunningen op nationaal of lokaal niveau te verkrijgen.

De Commissie wil graag meningen horen over:

  • obstakels bij het investeren in breedbandinfrastructuur;

  • manieren om het gebruik van de huidige infrastructuur te verbeteren;

  • de coördinatie van civieltechnische werkzaamheden;

  • maatregelen om de coördinatie tussen de bevoegde instanties te verbeteren en de vergunningverlening te vereenvoudigen en

  • de "gereedheid" van nieuwe gebouwen voor de infrastructuur van hogesnelheidsinternet.

De openbare raadpleging loopt tot 20 juli 2012. De resultaten zullen bijdragen aan het verminderen van de kosten voor investeringen en ten slotte aan een lagere detailhandelsprijs voor breedband.

Achtergrond

De Digitale Agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200) streeft wat breedband betreft naar 100% breedbanddekking voor alle Europeanen tegen 2013, snelheden van 30 Mbps voor iedereen en internetverbindingen van meer dan 100 Mbps voor ten minste 50% van de Europese huishoudens tegen 2020.

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad op 2 maart besloten de staatshoofden en regeringsleiders dat de inspanningen op EU‑niveau moeten worden voortgezet teneinde de eengemaakte digitale markt tegen 2015 te realiseren, en wel door te voorzien in betere breedbanddekking, inclusief het terugdringen van de kosten van infrastructuur voor hogesnelheidsbreedband. Zonder deze investering riskeert de EU een belangrijk potentieel aan groei en werkgelegenheid mis te lopen.

Nuttige links

Het discussiedocument op:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_reduction_hsi/index_en.htm

De website van de Digitale Agenda.

De website van Neelie Kroes

Volg Neelie Kroes op Twitter

hashtag: #broadband4all

Contact:

Ryan Heath (+32‑2) 296.17.16; Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32‑2) 299.90.19)


Side Bar