Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea - Stqarrija għall-Istampa

L-Aġenda Diġitali: Il-Kummissjoni tiftaħ konsultazzjoni pubblika dwar kif tnaqqas l-ispejjeż tal-introduzzjoni tal-internet b’veloċità għolja

Brussell, is-27 ta’ April 2012 – L-internet b’veloċità għolja jsaħħaħ is-setturi kollha tal-ekonomija u se jkun is-sinsla tas-Suq Uniku Diġitali. Għal kull 10 % żieda fil-penetrazzjoni tal-broadband l-ekonomija tikber minn bejn 1 sa 1.5 %. F’dan il-kuntest il-Kummissjoni Ewropea qed tfittex li tikseb opinjonijiet dwar kif tnaqqas l-ispejjeż tal-istabbiliment ta’ netwerks ġodda għall-internet b’veloċità għolja fl-UE. B’mod partikolari, il-Kummissjoni trid tesplora kif tnaqqas l-ispejjeż assoċjati mal-inġinerija ċivili, bħat-tħaffir tat-toroq biex jitqiegħdu l-fibri, liema spejjeż jistgħu jammontaw saħansitra għal 80 % tal-ispiża totali. Il-Kummissjoni temmen li tista’ tnaqqas l-ispejjeż tal-investimenti fil-broadband bi kwart. Qed tintalab informazzjoni mingħand il-partijiet kollha interessati kemm pubbliċi kif ukoll privati inklużi pereżempju l-kumpaniji tat-telekomunikazzjoni u tal-utilitajiet, l-investituri, l-awtoritajiet pubbliċi u l-konsumaturi.

Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Neelie Kroes qalet: “Jeħtieġ li nnaqqsu l-ispejjeż tal-inġinerija involuti fl-introduzzjoni tan-netwerks tal-broadband jekk irridu nifirxu l-broadband b’mod aktar mgħaġġel mal-Ewropa kollha. Jeħtieġ li nittestjaw ideat prattiċi dwar kif innaqqsu l-ispejjeż u dwar kif nistgħu niffaċilitaw l-aċċess, l-użu mill-ġdid u l-kondiviżjoni ta’ din l-infrastruttura. Mhemm xejn li jdejjaq aktar liċ-ċittadini mit-tħaffir tat-toroq, u xejn aktar li jdejjaq lin-negozji minn burokrazija bla bżonn.”

Sa 80 % tal-ispiża totali tal-investiment fil-broadband hija relatata ma’ xogħlijiet tal-infrastruttura ċivili. L-ispiża hija daqshekk għolja minħabba nuqqas ta’ koordinazzjoni fil-proġetti tal-inġinerija ċivili, użu mill-ġdid insuffiċjenti ta’ infrastruttura eżistenti u nuqqas ta’ kooperazzjoni bejn dawk kollha involuti. Pereżempju, il-kumpaniji tal-ilma, l-enerġija u dawk ferrovjarji spiss ikollhom l-infrastruttura tagħhom stess, u jħaffru t-toroq mingħajr ma jikkoordinaw mal-kumpaniji tat-telekomunikazzjoni. Imbagħad introduzzjoni aktar mgħaġġla tiġi ostakolata aktar minn proċeduri twal, mhux trasparenti u kumplessi għall-approvazzjoni ta’ drittijiet għal mogħdija u l-kisba tal-permessi kollha meħtieġa fil-livell nazzjonali jew lokali.

Il-Kummissjoni qed tfittex opinjonijiet dwar:

  • l-ostakli għall-investiment fl-infrastruttura tal-broadband,

  • modi kif ittejjeb l-użu tal-infrastruttura attwali,

  • il-koordinazzjoni tax-xogħlijiet tal-inġinerija ċivili,

  • il-miżuri li jżidu l-koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u li jissimplifikaw il-proċeduri tal-permessi,

  • kemm bini ġdid huwa “lest” għal infrastruttura tal-internet b’veloċità għolja.

Il-konsultazzjoni pubblika se tibqa' għaddejja sal-20 ta' Lulju 2012. Ir-riżultati se jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-ispejjeż tal-investimenti u fl-aħħar nett għall-prezz finali tal-broadband għall-konsumaturi.

Sfond

L-Aġenda Diġitali tal-Ewropa (ara IP/10/581, MEMO/10/199 u MEMO/10/200), tiffissa l-miri tal-kopertura tal-broadband għal 100 % sal-2013 għall-Ewropej kollha u veloċitajiet ta’ 30MBps għal kulħadd fejn tal-anqas 50 % tal-unitajiet domestiċi Ewropej ikollhom abbonament ta’ konnessjoni mal-Internet ta’ veloċità ogħla minn 100MBps sal-2020.

Fil-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa, nhar it-2 ta’ Marzu, il-Kapijiet tal-Istat u tal-Gvern ikkonkludew li għandhom jitkomplew l-isforzi fil-livell tal-UE sabiex is-Suq Uniku Diġitali jkun ikkompletat sal-2015, billi tiġi pprovduta kopertura aħjar tal-broadband, inkluż it-tnaqqis tal-ispiża tal-infrastruttura tal-broadband b’veloċità għolja. Mingħajr dan l-investiment, l-UE tirriskja li ma tisfruttax bis-sħiħ dan il-potenzjal importanti għat-tkabbir u l-impjiegi.

Links utli

Id-dokument ta’ konsultazzjoni:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_reduction_hsi/index_en.htm

Il-websajt tal-Aġenda Diġitali

Il-websajt ta’ Neelie Kroes

Segwi lil Neelie Kroes fuq Twitter

hashtag: #broadband4al

Kuntatti :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar