Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija pradeda viešas konsultacijas, kaip sumažinti didelės spartos interneto įdiegimo sąnaudas

Briuselis, 2012 m. balandžio 27 d. Visiems ekonomikos sektoriams būtinas didelės spartos internetas bus bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kiekvieną kartą, kai plačiajuosčio ryšio skverbtis padidėja 10 proc., ekonomika paauga 1–1,5 proc. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Europos Komisija nori sužinoti nuomones, kaip Europos Sąjungoje sumažinti naujų sparčiojo interneto tinklų įrengimo sąnaudas. Visų pirma Komisija nori išnagrinėti, kaip galima sumažinti civilinės inžinerijos darbų – kaip antai gatvių perkasimo tiesiant kabelius – sąnaudas, kurios gali sudaryti iki 80 proc. visų sąnaudų. Komisija mano, kad taip plačiajuosčio ryšio investicijų sąnaudas galima sumažinti ketvirtadaliu. Atsakymų laukiama iš visų suinteresuotųjų viešojo ir privačiojo sektorių šalių, įskaitant telekomunikacijų bendroves, komunalinių paslaugų įmones, taip pat investuotojus, valdžios institucijas ir vartotojus.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Turime sumažinti plačiajuosčio ryšio tinklų technines sąnaudas, jei norime, kad plačiajuosčio ryšio aprėptis visoje Europoje didėtų sparčiau. Reikia išbandyti praktines idėjas, kaip sumažinti sąnaudas ir kaip lengviau gauti prieigą prie šios infrastruktūros, ja naudotis ir dalytis. Turbūt nėra dalykų, kurie piliečius erzintų labiau nei perkastos gatvės, o verslą – beprasmis biurokratizmas.“

Iki 80 proc. visų plačiajuosčio ryšio investicijų sąnaudų yra susijusios su civilinės infrastruktūros darbais. Sąnaudos tokios didelės, nes civilinės inžinerijos projektai nepakankamai koordinuojami, neišnaudojama esama infrastruktūra, stinga įvairių subjektų bendradarbiavimo. Pavyzdžiui, dažnai vandentiekio, energetikos, geležinkelių įmonės turi savo infrastruktūrą ir perkasa gatves darbų nederindamos su telekomunikacijų bendrovėmis. Sparčiau įdiegti didelės spartos internetą taip pat trukdo ilgos, neskaidrios ir pernelyg sudėtingos panaudos teisių suteikimo procedūros ir visų reikalingų nacionalinių arba vietinių leidimų išdavimas.

Komisija nori sužinoti,

  • kas trukdo investuoti į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą,

  • kaip geriau panaudoti esamą infrastruktūrą,

  • kaip koordinuoti civilinės inžinerijos darbus,

  • kaip koordinuoti kompetentingų institucijų veiksmus ir supaprastinti leidimų išdavimo procedūras,

  • ar nauji pastatai parengti didelės spartos interneto infrastruktūrai.

Viešos konsultacijos vyks iki 2012 m. liepos 20 d. Rezultatai padės sumažinti investicijų sąnaudas ir galutinę mažmeninę plačiajuosčio ryšio kainą.

Pagrindiniai faktai

Europos skaitmeninėje darbotvarkėje (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200) nustatyta, kad plačiajuostis 30 Mb/s spartos ryšys iki 2013 m. turi tapti visiškai prieinamas visiems europiečiams, o iki 2020 m. bent pusėje Europos namų ūkių turi veikti spartesnis kaip 100 Mb/s interneto ryšys.

Kovo 2 d. Pavasario Europos Vadovų Taryboje valstybių ir vyriausybių vadovai nusprendė, kad reikėtų ES lygmeniu toliau stengtis, kad bendroji skaitmeninė rinka būtų sukurta iki 2015 m.; tam reikia užtikrinti geresnę plačiajuosčio ryšio aprėptį, be kitų dalykų, sumažinus didelės spartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros sąnaudas. Be šios investicijos ES rizikuoja prarasti svarbią augimo ir darbo vietų kūrimo galimybę.

Naudingos nuorodos

Konsultacijų dokumentas:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_reduction_hsi/index_en.htm

Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetainė

Neelie Kroes interneto svetainė

Neelie Kroes paskyra tinkle „Twitter“

hashtag: #broadband4all

Asmenys ryšiams:

Ryan Heath, tel. +32 2 296 17 16, „Twitter“ @ECspokesRyan

Linda Cain, tel. +32 2 299 90 19


Side Bar