Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Digitaalistrategia: Komissio kaipaa näkemyksiä tavoista pienentää nopean internetin rakentamiskustannuksia

Bryssel 27.4.2012 – Nopea Internet tukee kaikkia talouden aloja ja tulee muodostamaan digitaalisten sisämarkkinoiden selkärangan. Jokainen 10 prosentin lisäys laajakaistan levinneisyydessä johtaa 1–1,5 prosentin talouskasvuun. Tästä syystä Euroopan komissio haluaa kuulla mielipiteitä siitä, kuinka nopean internetin mahdollistavien uusien verkkojen rakentamiskustannuksia voidaan alentaa EU:ssa. Erityisesti komissio haluaa selvittää, miten voidaan leikata kunnallisteknisistä töistä, kuten kuitukaapelien asentamisen edellyttämistä kaivaustöistä, aiheutuvia kustannuksia, jotka voivat nousta jopa 80 prosenttiin kokonaiskustannuksista. Komissio uskoo, että laajakaistainvestointien kustannuksia voitaisiin pienentää neljänneksellä. Näkemyksiä kaivataan kaikilta asiasta kiinnostuneilta julkisen ja yksityisen sektorin toimijoilta, kuten teleyhtiöiltä, energiayhtiöiltä, investoijilta, viranomaisilta ja kuluttajilta.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroesin mukaan verkkojen rakennuskustannuksia on saatava leikattua, jos Eurooppaan halutaan nopeampia laajakaistayhteyksiä. “Meidän on testattava käytännönläheisiä ratkaisuja siihen, miten kustannuksia voidaan leikata ja helpottaa tarvittavan infrastruktuurin saatavuutta, uudelleenkäyttöä ja jakamista. Teiden jatkuva auki kaivaminen aiheuttaa vain harmia kansalaisille, ja tarpeeton byrokratia turhauttaa yrityksiä.”

Jopa 80 prosenttia laajakaistan investointikustannuksista liittyy kaapeleiden vetämiseen. Kustannukset ovat näin korkeita, koska kaivaushankkeita koordinoidaan huonosti, olemassa olevaa infrastruktuuria ei täysin hyödynnetä ja eri toimijoiden välillä on liian vähän yhteistyötä. Esimerkiksi vesi-, energia- ja raideyhtiöillä on usein omat infrastruktuurinsa, ja ne tekevät kaivaustöitään koordinoimatta niitä teleyhtiöiden kanssa. Nopeampaa verkkojen rakentamista haittaavat edelleen pitkälliset, vaikeaselkoiset ja monimutkaiset menettelyt rakennusoikeuksien hankkimiseksi ja tarvittavien lupien saamiseksi kansallisella tai paikallisella tasolla.

Komissio pyytää näkemyksiä seuraavista kysymyksistä:

  • laajakaistainfrastruktuuriin kohdistuvien investointien esteet,

  • tavat parantaa nykyisen infrastruktuurin käyttöä,

  • kaivaus- ja rakennustöiden koordinointi,

  • toimet, joilla voitaisiin parantaa koordinointia toimivaltaisten viranomaisten välillä ja yksinkertaistaa lupamenettelyjä,

  • uudisrakennusten valmiudet nopean internetin käyttöönottoa silmällä pitäen.

Kuuleminen kestää 20. heinäkuuta 2012 saakka. Tuloksia käytetään hyödyksi pyrittäessä alentamaan investointikustannuksia ja viime kädessä laajakaistayhteyksien vähittäishintoja.

Tausta

Euroopan digitaalistrategiassa (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) asetetaan tavoitteeksi tuoda laajakaista kaikkien eurooppalaisten ulottuville vuoteen 2013 mennessä. Vuoteen 2020 mennessä kaikilla olisi oltava saatavillaan ainakin 30 MBit/s liittymä ja vähintään puolella kotitalouksista yli 100 MBit/s liittymä.

Kevään Eurooppa-neuvostossa 2. maaliskuuta valtion- ja hallitusten päämiehet totesivat, että EU:n tasolla olisi edelleen pyrittävä saamaan digitaaliset sisämarkkinat täysin toimintaan vuoteen 2015 mennessä parantamalla laajakaistaverkkojen kattavuutta muun muassa alentamalla nopean laajakaistainfrastruktuurin rakentamiskustannuksia. Ilman tarvittavia investointeja EU on vaarassa hukata tämän tärkeän mahdollisuuden kasvun ja työpaikkojen luomiseen.

Hyödyllisiä linkkejä

Kuulemisasiakirja:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_reduction_hsi/index_en.htm

Digitaalistrategian verkkosivusto

Neelie Kroesin verkkosivusto

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32-2) 296 17 16; Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32-2) 299 90 19


Side Bar