Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Pošteno sojenje: pravica državljanov do obveščenosti v kazenskem postopku bo kmalu uzakonjena

V Luxembourgu, 27. aprila 2012 – „Imate pravico do... – obvestila o pravicah“. To bo kmalu postala resničnost za vsakogar, ki mu bo odvzeta prostost ali bo pridržan kjer koli v Evropski uniji. Pravosodni ministri EU so danes sprejeli nov zakonodajni akt, s katerim Evropska komisija želi vsakemu obdolžencu zagotoviti pravico do obveščenosti v kazenskem postopku. Na podlagi „Direktive o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku“ bodo osebe, osumljene storitve kaznivega dejanja, obveščene o svojih pravicah v jeziku, ki ga razumejo. S tem ukrepom bo zagotovljeno, da bo vsaka oseba, ki ji je bila odvzeta prostost, ali oseba, za katero je bil izdan evropski nalog za prijetje, od države EU dobila obvestilo o pravicah, v katerem bodo navedene njene osnovne pravice v kazenskem postopku. Po začetku veljavnosti Direktive (dve leti po objavi v Uradnem listu Evropske unije, ki bo predvidoma v nekaj tednih), bo novi zakonodajni akt veljal za približno osem milijonov kazenskih postopkov letno v vseh 27 državah članicah EU. Trenutno imajo državljani EU to pravico le v eni tretjini držav članic.

„Pravica do poštenega sojenja je eden od glavnih stebrov sistemov sodnega varstva v Evropi,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. Ta novi zakonodajni akt EU bo pomagal varovati to pravico tako, da bo vsakdo jasno in nemudoma obveščen o svojih pravicah. Današnji dan je mejnik v naših skupnih prizadevanjih, da se Evropejcem zagotovi dostop do sodnega varstva, ne glede na to, kje v EU se nahajajo. Želim se zahvaliti Evropskemu parlamentu in pravosodnim ministrom EU za podporo predlogu Komisije. To, da je bilo mogoče to pravico, ki zagotavlja pošteno sojenje, tako hitro zagotoviti 500 milijonom državljanom Evrope, je dober zgled za Evropo pravic in vladavine prava.

Ozadje

Evropska komisija je novi zakonodajni akt predlagala julija 2010 (IP/10/989) kot del vrste pravic, ki omogočajo pošteno sojenje in se uporabljajo po vsej EU. To je drugi ukrep, ki ga je predlagala evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding in katerega namen je določitev skupnih minimalnih standardov EU v kazenskih zadevah. Z njim se bo povečalo zaupanje v območje pravice EU. Evropski parlament in Svet sta oktobra 2010 potrdila prvi predlog, ki je osumljencem zagotovil pravico do prevajanja in tolmačenja (IP/10/1305).

Z Direktivo bo zagotovljeno, da bodo policija in tožilci osumljence obvestili o njihovih pravicah. Po odvzemu prostosti bodo organi te informacije podali v pisni obliki – v obvestilu o pravicah – napisane v preprostem, razumljivem jeziku. Osumljencem bo to obvestilo ob odvzemu prostosti vedno izročeno, ne glede na to, ali ga zahtevajo ali ne, po potrebi pa bo tudi prevedeno. Države članice EU lahko same določijo natančno ubeseditev pisma, Komisija pa je predlagala vzorec v 22 jezikih EU (glej Prilogo). Osebam, ki prehajajo meje, to zagotavlja doslednost, hkrati pa zmanjšuje stroške prevajanja.

Obvestilo o pravicah vsebuje podrobnosti o pravicah oseb, ki jim je odvzeta prostost ali so pridržane, kot so podrobnosti o naslednjih pravicah:

  • do molka,

  • do odvetnika,

  • do obveščenosti o obtožbi,

  • do tolmačenja in prevajanja v katerem koli jeziku za tiste, ki ne razumejo jezika postopka,

  • do takojšnje privedbe pred sodišče po odvzemu prostosti,

  • do obvestitve tretje osebe o odvzemu prostosti ali pridržanju.

Obvestilo o pravicah bo pripomoglo k preprečevanju sodnih zmot in zmanjšanju števila pritožb.

Trenutno je verjetnost, da bodo državljani, ki se jim odvzame prostost in so obtoženi kaznivega dejanja, ustrezno obveščeni o svojih pravicah v različnih državah EU različna. V nekaterih državah članicah osumljenci prejmejo le ustne informacije o svojih procesnih pravicah, v drugih pa se jim pisne informacije izročijo samo na zahtevo.

V skladu s členom 82(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije lahko EU zaradi lažjega vzajemnega priznavanja sodnih odločb ter boljšega policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah sprejme ukrepe za krepitev pravic državljanov EU, ki temeljijo na Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

Pravici do poštenega sojenja in do obrambe sta določeni v členih 47 in 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter v členu 6 Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Komisija je junija 2011 predlagala tretji ukrep za zagotavljanje dostopa do odvetnika in stika s sorodniki (IP/11/689). O tem predlogu trenutno teče razprava v Evropskem parlamentu in Svetu.

Več informacij:

Spletišče podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Evropska komisija – pravice osumljencev in obtožencev:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm.

ANNEX I

Indicative model Letter of Rights:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.1

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

1 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar