Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PL SK BG

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Környezetvédelem: Pénzügyi szankciók és figyelmeztetés az uniós hulladékkezelési jogszabályok hiányos vagy elmaradt átültetése kapcsán

Brüsszel, 2012. április 26. – Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé utalja Bulgáriát, Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát, mivel a 2010. decemberi határidőre nem ültették át nemzeti jogukba a hulladékokról szóló uniós keretirányelvet. Janez Potočnik, a környezetvédelemért felelős biztos ajánlására az Európai Bizottság felkéri a Bíróságot, hogy szabjon ki pénzügyi szankciót az említett négy országra.

Ezzel párhuzamosan Belgium indokolással ellátott újabb véleményt kapott, mivel nem tájékoztatta a Bizottságot ugyanezen irányelv átültetéséről. Amennyiben Belgium két hónapon belül nem fogadja el és ismerteti a hiányolt jogszabályokat, a Bizottság ezt az ügyet is a Bíróság elé utalhatja és pénzügyi szankció kiszabását kérheti.

A négy tagállamra a Bizottság a következő bírságok kiszabását kérelmezte:

Bulgária: napi 15 220 euró

Magyarország: napi 27 316 euró

Lengyelország: napi 67 314 euró

Szlovákia: napi 17 136 euró

Ha egy tagállam az előírt határidőn belül elmulasztja átültetni nemzeti jogába az uniós jogszabályokat, a Bizottság ügyében a Bíróságtól elsőként pénzügyi szankció kiszabását kérheti, nem kell második ítéletért ismét a Bírósághoz fordulnia.

A bírságok mértékét befolyásolja a jogsértések súlyossága és tartama. A szankció napi bírság formáját ölti és az ítélet napjától az átültetés befejezéséig fizetendő (feltéve, hogy az érintett országok továbbra sem teljesítik a rendelkezéseket).

A Bizottság 2011. január 27-én felszólító levelet küldött az érintett tagállamoknak. Belgium 2011. szeptember 30-án, Magyarország és Szlovákia 2011. május 20-án, Bulgária és Lengyelország pedig 2011. június 16-án kapott indokolással ellátott véleményt.

Háttér-információk

Az EU-ban keletkező hulladék mennyisége (évente mintegy 3 milliárd tonna) folyamatosan nő, káros hatást gyakorolva a lakosság egészségére és jelentős problémákkal terhelve a környezetet.

A hulladékokról szóló 2008/98/EK uniós keretirányelv létrehozza az Unión belüli hulladékkezelés célértékeket is tartalmazó jogi keretét, emellett pedig a gazdasági növekedés és a hulladéktermelés egymástól való függetlenítését szolgálja. Hulladékkezelési alapelveket vezet be, pl. a „szennyező fizet” elvet, és kötelező hulladékkezelési hierarchiát (prioritási sorrendet) határoz meg, amely alapján a tagállamoknak mindenekelőtt a hulladékképződés megelőzésére kell koncentrálniuk, ezt követi sorrendben az újrahasználat, az újrafeldolgozás és az egyéb hasznosítás, hulladéklerakással pedig csak legvégső lehetőségként élhetnek.

A hatékonyabb hulladékkezelés számottevő gazdasági potenciált rejt: a hatályos jogszabályok végrehajtása végül csökkenti majd a költségeket és új munkahelyeket teremt a hulladékágazatban (lásd IP/12/18).

2011 januárjában a Bizottság 23 tagállam ellen indított jogsértési eljárást a hulladékokról szóló keretirányelv nem megfelelő alkalmazása miatt. A kezdeti 23 ügyből ma már csak 6 nyitott, lásd: IP/11/595, IP/11/724, IP/11/1103 és IP/11/1268. Ezekben a fent említett tagállamok mellett Németország érintett, amely 2012. január 26-án kapott indokolással ellátott véleményt (lásd IP/12/71).

További információk:

A hulladékokról szóló 2008/98/EK uniós keretirányelv

A jogsértésekre vonatkozó általános, naprakész statisztikákat lásd itt:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_hu.htm

MEMO/12/279

Lásd még:

További részletek az uniós hulladékpolitikáról:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar