Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европейската комисия поиска от България да въведе ДДС за държавните съдебни изпълнители

Брюксел, 26 април 2012 г. Европейската комисия отправи официално искане към България да наложи ДДС върху дейността на държавните съдебни изпълнители.

В България има два вида съдебни изпълнители — държавни, които са служители на районните съдилища, и частни, които упражняват дейността си независимо.

Според българското законодателство единствено дейността на частните съдебни изпълнители се облага с ДДС.

Комисията е на мнение, че подобно положение е несъвместимо с европейското законодателство в областта на ДДС. То предвижда публичните органи да бъдат облагани с ДДС за дейността, която изпълняват в това свое качество, тъй като в противен случай може да се стигне до нарушаване на конкуренцията.

Искането на Европейската комисия е под формата на мотивирано становище и представлява втори етап от процедурата за нарушение. Ако в рамките на два месеца правилата не бъдат приведени в съответствие, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.

На следната страница в интернет са публикувани съобщенията за медиите във връзка с процедурите за нарушение в областта на данъчното облагане или митниците:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm.

За допълнителна информация относно процедурите за нарушение на ЕС вж.

MEMO/12/279

Най-актуалната обща информация във връзка с мерките срещу нарушенията на държавите членки е публикувана на:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_bg.htm

За контакти:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar