Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska järnvägar: kommissionen främjar interoperabilitet och konkurrens

Bryssel den 25 januari 2012 – I dag antog Europeiska kommissionen ett beslut som förbättrar förfarandena för certifiering och tillståndsgivning för tågsträckor och tåg utrustade med det europeiska tågkontrollsystemet (ETCS). ETCS är den europeiska standarden för signalering och hastighetskontroll för tåg. Införandet av ETCS på alla viktiga godssträckor och höghastighetssträckor kommer att öka de europeiska järnvägarnas konkurrenskraft avsevärt.

ETCS är ett enkelt koncept: information överförs från marken till tåget, där en dator använder uppgifterna för att beräkna den maximala tillåtna hastigheten och därefter automatiskt anpassar tågets hastighet om så behövs. ETCS ingår i det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS).

I dag finns det över 20 olika signalsystem i Europa, och deras bristande kompatibilitet är ett stort tekniskt hinder för internationell trafik. Exempelvis kan det kosta över 2 miljoner euro och ta över två år att utrusta ett befintligt lok som redan är godkänt i flera länder med ett ytterligare nationellt säkerhetssystem. Med ETCS kommer dessa kostnader att försvinna.

Men ETCS kan bara fungera om alla produkter är helt kompatibla och överensstämmer med de europeiska specifikationerna. Det beslut som antogs i dag skärper kraven i fråga om provning. Framför allt föreskrivs det att komponenter ombord på tågen provas i ackrediterade laboratorier.

Teknisk bakgrund

Konceptet för ett europeiskt tågkontrollsystem (ETCS) är inte nytt: det finns över 20 nationella system för att automatiskt anpassa tågens hastighet. Olyckligtvis är de nationella systemen inte kompatibla med varandra. För att kunna använda nätverk som är utrustade med olika system måste man antingen byta lok vid gränserna (vilket är en stor tidsförlust) eller utrusta loken med olika ombordsystem för de olika spårsystem som används i de olika nationella tågnäten (vilket ökar kostnaderna och riskerna för fel). Hur man än gör blir det problem för den inre marknaden och ett hinder för fri rörlighet.

Detta har särskilt stora negativa följder för godstrafiken. Trots att järnvägstrafik borde vara konkurrenskraftigare på längre sträckor medför varje nationsgräns betydande extrakostnader och förseningar, vilket leder till marknadsförluster och extra belastning av vägnätet.

Det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) skulle kunna göra järnvägstransporten betydligt konkurrenskraftigare, inte minst godstrafiken, om systemet tillämpas på ett samordnat sätt utmed en sträcka och åtföljs av rätt insatser. Bland annat skulle man samtidigt behöva harmonisera driftsbestämmelserna och förbättra infrastrukturen där så behövs. På sträckan Rotterdam-Genua skulle man exempelvis kunna fördubbla godsmängden till 2020, vilket motsvarar en tung lastbil på sträckan var 37:e sekund.

ERTMS är en av Europas stora industriella succéer. Dess resultat och överkomliga kostnader har gjort att det snabbt har accepterats även utanför Europa och i dag är den globala referensstandarden för alla nya sträckor.

I dag är över 4 000 km järnvägslinjer i Europa utrustade med ETCS. Dessutom har avtal redan slutits för ytterligare 4 000 kilometer som ska utrustas med ETCS, vilket innebär att den sammanlagda sträckan som är utrustad med systemet kommer att mer än fördubblas under de kommande två-tre åren. Under de kommande åren förväntas denna utveckling snarast accelerera.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar