Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropske železnice: Komisija spodbuja interoperabilnost in konkurenčnost

Bruselj, 25. januarja 2012 – Evropska komisija je danes sprejela sklep o krepitvi postopka za certificiranje in potrditev prog in vlakov, opremljenih z evropskim sistemom za nadzor vlakov (ETCS). ETCS je evropski standard za signalizacijo in nadzor hitrosti vlakov. Uporaba tega sistema v ključnih koridorjih za tovorni promet in koridorjih visoke hitrosti bo močno izboljšala konkurenčnost evropskih železnic.

Koncept ETCS je preprost: informacije se prenašajo s tal na vlak, kjer se vnesejo v računalnik, ki izračuna največjo dovoljeno hitrost in po potrebi samodejno upočasni vlak. ETCS je del evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS).

Trenutno v Evropi obstaja več kot 20 različnih sistemov za signalizacijo, njihova nezdružljivost pa predstavlja veliko tehnološko oviro za mednarodni promet. Če bi na primer v obstoječo lokomotivo želeli dodati dodaten varnostni sistem, ki je že potrjen v različnih državah, in ponovno pridobiti vsa varnostna pooblastila, bi to lahko stalo več kot 2 milijona € in trajalo več kot 2 leti. ETCS bo te stroške odpravil.

Vsekakor pa bo ETCS obrodil sadove zgolj, če bodo proizvodi povsem združljivi in skladni z evropskimi specifikacijami. Danes sprejeti sklep krepi zahteve glede testiranja, še posebej pa določa, da morajo proizvodi, ki se nahajajo na vlakih, biti testirani v akreditiranih laboratorijih.

Tehnični okvir

Koncept evropskega sistema za nadzor vlakov (ETCS) ni nov: obstaja več kot 20 nacionalnih sistemov za samodejno nadzorovanje hitrosti vlakov. Na žalost so ti nacionalni sistemi nezdružljivi drug z drugim. Da bi lahko vlaki krožili po omrežjih z različnimi sistemi, je na mejah potrebno zamenjati lokomotivo (kar pomeni precejšnjo izgubo časa) ali pa morajo biti lokomotive opremljene z različnimi sistemi, ki so združljivi z različnimi sistemi prog, uporabljenimi v različnih omrežjih (kar poveča stroške in tveganje okvar). V obeh primerih to povzroča vrzeli v enotnem trgu in oviro prostemu pretoku.

To ima še posebej negativen vpliv na prevoz blaga. Čeprav bi železniški promet na dolge proge moral biti konkurenčen, vsaka meja predstavlja velike dodatne stroške in zamude, kar se odraža v tržnih izgubah in nasičenosti cestnega omrežja.

Evropski sistem za upravljanje železniškega prometa (ERMTS) bi lahko pomembno izboljšal konkurenčnost železniškega prometa. To še posebej velja za tovorni promet, kadar se sistem v celotnem koridorju uporablja na koordiniran način, spremljajo pa ga ustrezni ukrepi, kot sta uskladitev operativnih predpisov ali izboljšanje infrastrukture, če je potrebno. V koridorju Rotterdam-Genova bi lahko na primer prevoz blaga do leta 2020 podvojili; takšno povečanje pomeni enako, kot če bi to progo vsakih 37 sekund prepeljalo eno dodatno težko tovorno vozilo.

ERTMS predstavlja velik industrijski uspeh za Evropo. Njegova učinkovitost in strošek pomenita, da je bil zelo hitro sprejet tudi izven meja Evrope in da trenutno predstavlja globalen referenčni standard, ki se uporablja na vseh novih progah.

Danes je v Evropi več kot 4000 km prog opremljenim s sistemom ETCS. Poleg tega je oprema za več kot 4000 dodatnih kilometrov že bila naročena, kar pomeni, da se bo dolžina prog, opremljenih z ETCS, v naslednjih dveh do treh letih več kot podvojila, pričakuje pa se tudi, da se bo v prihodnjih letih stopnja opremljenosti še povečala.

Kontakta:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar