Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európske železnice: Komisia podporuje interoperabilitu a konkurencieschopnosť

Brusel 25. januára 2012 – Európska komisia dnes prijala rozhodnutie, ktorým sa posilnil proces certifikácie a schvaľovania tratí a vlakov vybavených európskym systémom riadenia železničnej dopravy (ETCS). ETCS je európskou normou pre vlakové návestenie a riadenie rýchlosti. Zavedením ETCS na kľúčových nákladných a vysokorýchlostných koridoroch sa výrazne zvýši konkurencieschopnosť európskych železníc.

Koncepcia ETCS je jednoduchá: informácie sa prenášajú z terénu do vlaku, kde ich palubný počítač spracuje, vypočíta maximálnu povolenú rýchlosť a potom v prípade potreby automaticky spomalí vlak. ETCS je súčasťou Európskeho riadiaceho systému pre železničnú dopravu (ERTMS).

V súčasnosti v Európe funguje viac ako 20 rôznych systémov návestenia a ich nezlučiteľnosť predstavuje veľkú technickú prekážku pre medzinárodnú dopravu. Napríklad, ak by sa do lokomotívy schválenej v rôznych krajinách pridal ďalší národný bezpečnostný systém, nové získanie všetkých potrebných bezpečnostných povolení by mohlo stáť viac ako 2 milióny eur a trvať dlhšie ako dva roky. ETCS odstráni tieto náklady.

ETCS však prinesie ovocie len vtedy, ak produkty budú plne kompatibilné a v súlade s európskymi špecifikáciami. Dnešným prijatím rozhodnutia sa posilňujú požiadavky na skúšanie a najmä požiadavka, aby sa produkty používané vo vozidle skúšali v akreditovaných laboratóriách.

Technické informácie

Myšlienka európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ETCS) nie je nová: existuje viac ako 20 vnútroštátnych systémov automatického riadenia rýchlosti vlakov. Tieto vnútroštátne systémy však bohužiaľ nie sú navzájom kompatibilné. Na prevádzku na sieťach vybavených rozdielnymi systémami sa buď musia na hraniciach vymeniť motorové jednotky (čo predstavuje značnú časovú stratu) alebo sa motorové jednotky musia vybaviť rôznymi palubnými systémami zlučiteľnými s rôznymi sieťami (čím sa zvyšujú náklady a riziko porúch). V každom prípade to narúša koncepciu jednotného trhu a predstavuje prekážku voľného pohybu.

To má osobitne nepriaznivý vplyv na nákladnú dopravu. Aj keď železničná doprava by mala byť na veľké vzdialenosti konkurencieschopnejšia, na každej hranici vznikajú ďalšie náklady a zdržania, ktorých dôsledkom sú trhové straty a saturácia cestnej siete.

Európsky riadiaci systém pre železničnú dopravu (ERTMS) by mohol výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť železničnej dopravy. To platí obzvlášť pre nákladnú dopravu, keď sa systém zavádza koordinovane v rámci celého koridoru a sprevádzajú ho príslušné opatrenia, ako je harmonizácia prevádzkových predpisov alebo prípadné skvalitnenie infraštruktúry. Napríklad na koridore Rotterdam – Janov je možné do roku 2020 zdvojnásobiť objem prepravovaného nákladu, čo by predstavovalo presun jedného nákladného automobilu po tejto trase každých 37 sekúnd.

ERTMS je veľkým priemyselným úspechom Európy. Vďaka vysokej výkonnosti a nízkym nákladom si rýchlo získal uznanie aj za hranicami Európy a v súčasnosti sa na všetkých nových tratiach používa ako celosvetový referenčný štandard.

V súčasnosti je v Európe systémom ETCS vybavených viac ako 4000 km tratí. Navyše sa už podpísali zmluvy na vybavenie ďalších 4000 kilometrov, teda dĺžka tratí vybavených systémom ETCS sa počas nasledujúcich dvoch až troch rokov viac ako zdvojnásobí a v nasledujúcich rokoch sa očakáva ďalšie zvýšenie vybavenosti systémom.

Kontaktné osoby :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar