Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Căile ferate europene: Comisia promovează interoperabilitatea și competitivitatea

Bruxelles, 25 ianuarie 2012 - Comisia Europeană a adoptat astăzi o decizie privind consolidarea procesului de certificare și de autorizare a liniilor și trenurilor echipate cu Sistemul european de control al trenurilor (European Train Control System - ETCS). ETCS este standardul european de semnalizare și control al vitezei trenurilor. Instalarea ETCS de-a lungul principalelor coridoare de marfă și al celor de mare viteză va spori în mod substanțial competitivitatea căilor ferate europene.

Conceptul ETCS este simplu: informațiile sunt transmise de la sol către tren, unde un computer de bord le utilizează pentru a calcula viteza maximă autorizată și reduce, apoi, automat viteza de deplasare a trenului, dacă acest lucru este necesar. ETCS face parte din Sistemul european de management al traficului feroviar (European Rail Traffic Management System - ERTMS).

În prezent, în Europa funcționează peste 20 de sisteme de semnalizare diferite, a căror incompatibilitate reprezintă o barieră tehnică majoră pentru traficul internațional. De exemplu, instalarea unui nou sistem național de siguranță la una dintre locomotivele care au fost deja autorizate în mai multe țări și obținerea din nou a tuturor autorizațiilor de siguranță poate costa peste 2 milioane EUR și poate dura mai mult de doi ani. ETCS va elimina aceste costuri.

ETCS își va demonstra, însă, utilitatea doar dacă produsele sunt pe deplin compatibile și conforme cu specificațiile europene. Decizia adoptată astăzi consolidează cerințele privind testarea, în special cele care prevăd testarea produselor de bord în laboratoare acreditate.

Informații tehnice

Conceptul de „sistem european de control al trenurilor” (ETCS) nu este nou: există peste 20 de sisteme naționale pentru controlul automat al vitezei trenurilor. Din păcate, aceste sistemele naționale sunt incompatibile între ele. Pentru a putea circula în rețele echipate cu sisteme diferite, în momentul traversării frontierei locomotivele trebuie sau să fie schimbate, ceea ce implică pierderea unei perioade considerabile de timp, sau să fie echipate cu alte sisteme de bord, compatibile cu diferitele sisteme de linie utilizate de fiecare rețea în parte, fapt ce duce la costuri și riscuri de avarii crescute. În ambele cazuri, se creează o ruptură în piața unică și un obstacol în calea liberei circulații.

Acest lucru are un impact deosebit de negativ asupra transportului de mărfuri. Deși transportul feroviar ar trebui să fie mai competitiv pe distanțe lungi, fiecare traversare a unei frontiere adaugă costuri și întârzieri suplimentare semnificative, care se traduc prin pierderi de piață și prin saturarea rețelei rutiere.

Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) ar putea mări în mod semnificativ competitivitatea transportului feroviar. Acest lucru este valabil în special pentru transportul de marfă, dacă sistemul este implementat în mod coordonat, de-a lungul unui coridor și este însoțit de măsuri corespunzătoare, cum ar fi armonizarea normelor de exploatare sau, acolo unde este cazul, ameliorarea infrastructurii. Pe coridorul Rotterdam-Genova, de exemplu, volumul de mărfuri transportate ar putea fi dublat până în 2020, ceea ce ar fi echivalent cu intensificarea traficului rutier de-a lungul acestui traseu cu încă un vehicul greu de transport de mărfuri la fiecare 37 de secunde.

ERTMS reprezintă o mare reușită industrială pentru Europa. Performanțele și costul său au determinat acceptarea rapidă a acestui sistem chiar dincolo de granițele Europei, el fiind în prezent standardul mondial de referință, utilizat pe toate liniile noi.

În momentul de față, în Europa, peste 4 000 km de linie sunt echipați cu ETCS. Mai mult, s-au semnat deja contracte pentru echiparea a peste 4 000 de kilometri suplimentari, ceea ce indică faptul că lungimea liniilor echipate cu ETCS va crește cu peste 100 % în următorii doi sau trei ani; se preconizează, de asemenea, că ritmul echipării va crește și mai mult în următorii ani.

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar