Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Europese spoorwegen: Commissie bevordert interoperabiliteit en concurrentievermogen

Brussel, 25 januari 2012 – De Europese Commissie heeft vandaag een besluit aangenomen om de procedure voor de certificering en vergunning van spoorlijnen en treinen die met het European Train Control System (ETCS) zijn uitgerust te versterken. ETCS is het gestandaardiseerde Europese seingevings- en snelheidsbegrenzingssysteem voor het spoor. De invoering van ETCS op de belangrijkste goederen- en hogesnelheidscorridors zal het concurrentievermogen van de Europese spoorwegen sterk verbeteren.

De werking van ETCS is eenvoudig: informatie wordt doorgestuurd van de spoorbaan naar de boordcomputer van de trein, die ze gebruikt om de maximaal toegestane snelheid te berekenen en de trein indien nodig af te remmen. ETCS is een onderdeel van het Europees verkeersleidingsysteem voor de spoorwegen (ERTMS).

Op dit moment worden in Europa meer dan 20 verschillende seinsystemen gebruikt, die onderling niet compatibel zijn. Dat vormt een grote technische belemmering voor het internationaal spoorverkeer. De installatie van een extra nationaal veiligheidssysteem in een bestaande locomotief die reeds over een vergunning voor verschillende landen beschikt en de procedure om alle veiligheidsvergunningen te verkrijgen, kan meer dan 2 miljoen euro kosten en meer dan twee jaar in beslag nemen. Dankzij ETCS vallen die kosten weg.

De invoering van ETCS zal echter pas vruchten afwerpen indien de systemen helemaal compatibel zijn en volledig aan de Europese specificaties voldoen. Het vandaag aangenomen besluit voorziet in strengere testvoorschriften. Boordapparatuur moet voortaan in geaccrediteerde laboratoria worden getest.

Technische achtergrond

Het idee achter het European Train Control System (ETCS) is niet nieuw: er bestaan meer dan 20 nationale systemen om de snelheid van treinen automatisch te beheren. Helaas zijn die nationale systemen onderling niet compatibel. Een trein op verschillende netwerken met verschillende systemen laten rijden vergt op dit moment een tijdrovende locomotiefwissel bij de grens of de uitrusting van de locomotief met verschillende boordsystemen die compatibel zijn met de op de verschillende netwerken gebruikte baansystemen (waardoor de kosten stijgen en het risico op pannes toeneemt). In beide gevallen wordt de interne markt verstoord en komt het vrij verkeer in het gedrang.

Dit heeft met name een negatieve impact op het goederenvervoer. Hoewel spoorvervoer eerder geschikt is voor lange afstanden, brengt elke grensovergang aanzienlijke extra kosten en vertragingen mee, die op hun beurt leiden tot verliezen en een verzadiging van het wegennet

Het Europees verkeersleidingsysteem voor de spoorwegen (ERTMS) kan de concurrentiepositie van het spoor sterk verbeteren. Dat geldt met name voor het goederenvervoer wanneer het systeem op een gecoördineerde manier op een corridor wordt ingevoerd en gepaard gaat met omkaderende maatregelen zoals de harmonisering van de exploitatievoorschriften of, indien nodig, de verbetering van de infrastructuur. Op de corridor Rotterdam-Genua zou het vervoersvolume tegen 2020 bijvoorbeeld kunnen verdubbelen. Dat zou beteken dat er op deze route elke 37 seconden een extra vrachtwagen rijdt.

ERTMS is een belangrijk succesverhaal voor de Europese bedrijven. Dankzij zijn uitstekende prestaties en kostprijs is het op korte termijn, ook buiten Europa, uitgegroeid tot de wereldwijde standaard en wordt het tegenwoordig op alle nieuwe lijnen toegepast.

Op dit moment zijn in Europa meer dan 4 000 km spoorlijnen uitgerust met ETCS. Bovendien zijn reeds contracten gesloten om nog eens 4 000 km spoorlijnen uit te rusten en zal de lengte van de met ETCS uitgeruste lijnen de volgende twee à drie jaar meer dan verdubbelen. Verwacht wordt dat de verdere uitrol van ETCS de volgende jaren nog zal versnellen.

Contact :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar