Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas dzelzceļi: Komisija sekmē savstarpējo izmantojamību un konkurētspēju

Briselē, 2012. gada 25. janvārī. Šodien Eiropas Komisija pieņēma lēmumu, kas stiprina ar Eiropas Vilcienu kontroles sistēmu (ETCS) aprīkotu dzelzceļa līniju un vilcienu sertifikācijas un apstiprināšanas procesu. ETCS ir Eiropas standarts vilcienu signalizācijas un ātruma kontroles jomā. ETCS izvēršana galvenajos kravas pārvadājumu un ātrgaitas koridoros ievērojami palielinās Eiropas dzelzceļu konkurētspēju.

ETCS ideja ir vienkārša — dati tiek nosūtīti no ceļa posma uz vilciena borta datoru, kas, izmantojot attiecīgos datus, aprēķina maksimālo pieļaujamo ātrumu un vajadzības gadījumā automātiski samazina vilciena ātrumu. ETCS ir daļa no Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS).

Patlaban Eiropā tiek izmantotas vairāk nekā 20 dažādas signalizācijas sistēmas, un to nesaderība ir galvenais tehniska rakstura šķērslis starptautiskajā satiksmē. Papildu valsts drošības sistēmas ieviešana lokomotīvē, kuras ekspluatācija vairākās valstīs jau ir atļauta, un visu drošības atļauju atkārtota saņemšana, piemēram, varētu izmaksāt vairāk nekā 2 miljonus eiro, turklāt tas prasītu vairāk nekā divus gadus. ETCS ļaus ietaupīt šīs izmaksas.

Tomēr ETCS ieviešana būs lietderīga vienīgi tad, ja produkti būs pilnībā saderīgi un atbilstīgi Eiropas specifikācijām. Šodien pieņemtais lēmums stiprina prasības testēšanas jomā, konkrētāk nosakot, ka borta produkti jātestē akreditētās laboratorijās.

Tehniskā pamatinformācija

Eiropas Vilcienu kontroles sistēmas (ETCS) jēdziens nav jauns — vilciena ātruma automātiskai kontrolei tiek izmantotas vairāk nekā 20 valsts sistēmas. Diemžēl šīs valsts sistēmas ir savstarpēji nesaderīgas. Lai vilcieni varētu kursēt tīklos, kas aprīkoti ar dažādām sistēmām, pie robežām jāmaina lokomotīves (tas ir ievērojams laika zudums) vai arī jāaprīko tās ar dažādām borta sistēmām, kuras ir saderīgas ar dažādos tīklos izmantotām atšķirīga platuma sliežu sistēmām (tas palielina izmaksas un bojājumu risku). Jebkurā gadījumā tādējādi tiek sašķelts vienotais tirgus un traucēta brīva pārvietošanās.

Īpaši negatīvi tas ietekmē preču pārvadājumus. Lai gan dzelzceļa pārvadājumiem jābūt konkurētspējīgākiem lielos attālumos, ikviena robežas šķērsošana nozīmē papildu izmaksas un kavēšanos, radot tirgus zaudējumus un pārmērīgi noslogojot autoceļu tīklu.

Izmantojot Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (ERTMS), varētu ievērojami palielināt dzelzceļa pārvadājumu konkurētspēju. It īpaši tas attiecas uz kravas pārvadājumiem, ja sistēma ir koordinētā veidā izvērsta visā satiksmes koridorā un papildināta ar attiecīgiem pasākumiem, piemēram, harmonizētiem ekspluatācijas noteikumiem vai vajadzības gadījumā uzlabotu infrastruktūru. Piemēram, Roterdamas–Dženovas koridorā pārvadāto preču apjoms līdz 2020. gadam varētu dubultoties, proti, tas būtu ekvivalents apjomam, ko varētu pārvadāt viens smagkravas transportlīdzeklis, ja tas šajā maršrutā brauktu ik pēc 37 sekundēm.

ERTMS ir ļoti nozīmīgs sasniegums Eiropas rūpniecības nozarē. Šīs sistēmas darbības rezultāti un izmaksas ir pamatā tam, ka tā ir strauji ieviesta arī ārpus Eiropas robežām, un patlaban tā tiek izmantota kā references sistēma visā pasaulē visās jaunajās dzelzceļa līnijās.

Patlaban Eiropā ar ETCS aprīkoto dzelzceļa līniju garums ir vairāk nekā 4000 km. Turklāt jau ir noslēgti līgumi par sistēmas papildu ieviešanu līnijās, kuru kopējais garums ir vairāk nekā 4000 km, kas tādējādi nozīmē, ka nākamo divu trīs gadu laikā ar ETCS aprīkoto dzelzceļa līniju garums palielināsies par vairāk nekā divām reizēm un ka turpmākajos gados aprīkojums tiks ieviests vēl plašāk.

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar