Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos geležinkeliai. Komisija skatina sąveikumą ir konkurencingumą

Briuselis 2012 m. sausio 25 d. Šiandien Europos Komisija priėmė sprendimą patobulinti sertifikavimo ir leidimų išdavimo procesą, taikomą geležinkelio linijoms ir traukiniams, kuriuose įrengta Europos traukinių kontrolės sistema. Europos traukinių kontrolės sistema yra Europos traukinių signalizacijos ir greičio kontrolės standartas. Svarbiausiuose krovinių ir greitųjų geležinkelių transporto koridoriuose įdiegus Europos traukinių kontrolės sistemą Europos geležinkeliai taps gerokai konkurencingesni.

Europos traukinių kontrolės sistemos koncepcija paprasta – informacija iš bėgių kelio perduodama į traukinį, pagal ją traukinio kompiuteris apskaičiuoja didžiausią leistiną traukinio greitį ir prireikus automatiškai sulėtina traukinį. Europos traukinių kontrolės sistema yra Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos dalis.

Dabar Europoje veikia daugiau kaip 20 skirtingų geležinkelių signalizacijos sistemų, o jų nesuderinamumas yra viena iš didžiausių techninių kliūčių tarptautiniam eismui. Pavyzdžiui, jei lokomotyve, kurio naudojimo leidimai išduoti įvairiose valstybėse, būtų įrengiama papildoma nacionalinė saugos sistema ir reikėtų gauti visus saugos leidimus, tai kainuotų daugiau kaip 2 mln. EUR ir užtruktų ilgiau kaip dvejus metus. Europos traukinių kontrolės sistema padės išvengti šių sąnaudų.

Tačiau Europos traukinių kontrolės sistemos naudos galima tikėtis, tik jei gaminiai bus visiškai suderinami ir atitiks Europos specifikacijas. Šiandien priimtu sprendimu patobulinti bandymų reikalavimai, visų pirma, reikalaujama, kad traukinyje įrengiami gaminiai būtų išbandyti akredituotose laboratorijose.

Techninės aplinkybės

Europos traukinių kontrolės sistemos koncepcija nenauja – veikia daugiau kaip 20 nacionalinių automatinės traukinių greičio kontrolės sistemų. Tenka apgailestauti, kad šios nacionalinės sistemos tarpusavyje nesuderinamos. Kad traukinys galėtų važiuoti geležinkelių tinklais, kuriuose įrengtos skirtingos sistemos, pasienyje tektų keisti lokomotyvą (ir sugaišti daug laiko) arba pačiuose lokomotyvuose turėtų būti įrengtos įvairios sistemos, suderintos su skirtingų tinklų bėgių kelio sistemomis (dėl to padidėtų sąnaudos ir gedimo rizika). Bet kuriuo atveju taip būtų skaidoma bendroji rinka ir trikdomas laisvas judėjimas.

Tai ypač kenktų prekių transportui. Geležinkelių transportas turėtų būti konkurencingesnis vežant prekes dideliais atstumais, tačiau kiekviename pasienyje prisideda papildomų sąnaudų ir sugaištama laiko, o tai lemia rinkos nuostolius ir automobilių kelių perpildymą.

Europos geležinkelių eismo valdymo sistema galėtų gerokai padidinti geležinkelių transporto konkurencingumą. Visų pirma tai pasakytina apie krovinių transportą, kai sistema suderintai įdiegiama visame geležinkelių transporto koridoriuje ir kartu taikomos reikiamos priemonės, pavyzdžiui, suderinamos veiklos taisyklės arba prireikus tobulinama infrastruktūra. Pavyzdžiui, geležinkelių transporto koridoriumi Roterdamas–Genuja pervežamų prekių kiekis iki 2020 m. galėtų būti padvigubintas; tiek padidinus prekių srautą automobilių keliu, kas 37 sekundes juo turėtų pravažiuoti dar po vieną krovininį automobilį.

Europos geležinkelių eismo valdymo sistema yra vienas iš didžiausių pramonės laimėjimų Europoje. Sistema, atsižvelgiant į jos veikimą ir sąnaudas, greitai pripažinta net už Europos ribų – šiuo metu ji yra pasaulinis pavyzdinis standartas, taikomas visoms naujoms geležinkelio linijoms.

Europos traukinių kontrolės sistema įrengta daugiau kaip 4 000 km Europos geležinkelių linijų. Be to, jau sudarytos sutartys dėl šios sistemos įrengimo linijose, kurių ilgis – daugiau kaip 4 000 km, vadinasi, per artimiausius dvejus arba trejus metus geležinkelių linijų, kuriose įrengta Europos traukinių kontrolės sistema, ilgis padidės daugiau kaip dvigubai, taip pat tikimasi, kad artimiausiais metais sistema bus diegiama dar sparčiau.

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61


Side Bar