Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Európai vasúthálózat: kölcsönös átjárhatóságot és fokozottabb versenyképességet szorgalmaz a Bizottság

Brüsszel, 2012. január 25. – Az Európai Bizottság a mai napon az egységes európai vonatbefolyásoló rendszerrel (ETCS) felszerelt pályák és járművek tanúsítási és engedélyezési eljárásainak megerősítéséről szóló határozatot fogadott el. AZ ETCS nem más, mint a vonatok jelző- és sebességellenőrző rendszerének európai szabványa. Kulcsfontosságú vasúti teherszállítási folyosókon és a nagysebességű vasúti hálózatokon történő telepítése jelentősen növelné az európai vasúti ágazat versenyképességét.

Az ETCS alapelve egyszerű: az információkat a vasúti pálya továbbítja a vonatnak, ahol egy fedélzeti számítógép feladata kiszámítani a megengedhető legnagyobb sebességet és szükség esetén automatikusan lelassítani a szerelvényt. Az ETCS az európai vasúti forgalomirányítási rendszer (European Rail Traffic Management System, ERTMS) egyik pillére.

Húsznál is több különféle jelző- és sebességellenőrző rendszer működik ma egymás mellett Európában, és kompatibilitásuk hiánya komoly műszaki akadályt jelent a nemzetközi forgalom számára. Például kiegészítő nemzeti biztonsági rendszer beépítése egy olyan mozdonyba, amelyet több országban már üzembe helyeztek, és a szükséges engedélyek megszerzése több mint 2 millió euróba kerülne, és legalább két évig tartana. Az ETCS segítségével ezeket a kiadásokat meg lehetne takarítani.

A munka gyümölcsét azonban csak akkor lehet learatni, ha az ETCS elemei egymással összehangoltan működnek, és megfelelnek az európai műszaki előírásoknak. A mai napon hozott határozat megszigorítja a tesztelésre vonatkozó követelményeket: a fedélzeti berendezések vizsgálata akkreditált laboratóriumokban végzett tesztekkel történik.

Technikai háttér

Az egységes vonatbefolyásoló rendszer (ETCS) koncepciója nem cseng ismeretlenül: húsznál is több, a vonatok sebességének automatikus ellenőrzését szolgáló nemzeti rendszer van használatban. Ezeket sajnos az egyes államok szintjén fejlesztették ki, és összehangolásuk a mai napig nem megoldott. Hogy a különböző rendszerekkel felszerelt hálózatokon közlekedni lehessen, vagy mozdonyt kell cserélni a határon (értékes perceket veszítve ezzel), vagy a mozdonyokat a vasúti pályán elhelyezett valamennyi rendszerrel kompatibilis fedélzeti rendszerrel kell felszerelni (amely a többletköltségek mellett növeli a meghibásodás kockázatát is). Mindkét megoldás az egységes piac megbontását eredményezi, és a szabad mozgás útjában áll.

Ez elsősorban a teherszállításra van kedvezőtlen hatással. Noha a vasútnak az áruk nagy távolságra történő szállításában tulajdonképpen igen versenyképesnek kellene lennie, minden határállomás jelentős többletköltséget és késést jelent, ami végül nem csak piaci veszteséggel jár, de a közutak túlterheltségéhez is vezet.

Az európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS) telepítése lehetővé tenné a vasúti ágazat versenyképességének látványos javulását. Különösen igaz ez a teherszállításra, amely összehangolt módon, meghatározott folyosók mentén történik, ráadásul az üzemeltetési szabályokra és az infrastruktúra szükség szerinti fejlesztésére vonatkozó megfelelő intézkedések kísérik. A Rotterdam-Genova folyosón szállított áruk mennyisége 2020-ra például a kétszeresére nőhetne, és ez egy újabb, a szóban forgó útvonalon 37 másodpercenként áthaladó nehéz tehergépjárműnek felel meg.

Az ERTMS az európai ipar sikertörténete. Teljesítményének és költségeinek köszönhetően használata rohamosan terjed kontinensünkön túl is és valamennyi új vasútvonalon ez az irányadó globális szabványrendszer.

Napjainkban Európában több mint 4 000 km vonal van ETCS-sel felszerelve, és további 4 000 km kiépítéséhez szükséges berendezésekről köttetett szerződés. Ez azt mutatja, hogy az ETCS-sel ellátott vonalak hossza az elkövetkezendő két-három év során a jelenlegi kétszeresénél is nagyobb lesz, a berendezések száma pedig várhatóan évről évre tovább fog gyarapodni.

Kapcsolattartók:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar