Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Komissio edistää Euroopan rautatieliikenteen yhteentoimivuutta ja kilpailukykyä

Bryssel, 25.1.2012 – Euroopan komissio hyväksyi tänään päätöksen, jolla tiukennetaan eurooppalaisella junakulunvalvontajärjestelmällä (ETCS) varustettujen ratojen ja junien sertifiointi- ja lupamenettelyjä. ETCS on junien merkinantojärjestelmien ja nopeusvalvonnan eurooppalainen standardi, jonka käyttöönotto kaikilla keskeisillä rahti- ja suurnopeusradoilla parantaa huomattavasti Euroopan rautateiden kilpailukykyä.

ETCS:n periaate on yksinkertainen: tieto välittyy maasta junaan, jossa tietokone laskee suurimman sallitun nopeuden ja jarruttaa tarvittaessa junaa automaattisesti. ETCS on osa Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmää (ERTMS).

Euroopassa on nykyisin käytössä yli 20 erilaista merkinantojärjestelmää, joiden keskinäinen yhteensopimattomuus haittaa merkittävästi kansainvälistä liikennettä. Esimerkiksi kansallisen turvallisuusjärjestelmän lisääminen veturiin, joka on jo hyväksytty eri maissa, ja kaikkien turvallisuuslupien hankkiminen uudelleen voi maksaa yli kaksi miljoonaa euroa ja kestää yli kaksi vuotta. ETCS:n avulla nämä kustannukset poistuvat.

ETCS-järjestelmästä saadaan täysi hyöty kuitenkin vain, jos tuotteet ovat täysin yhteensopivia ja eurooppalaisten vaatimusten mukaisia. Nyt tehdyllä päätöksellä tiukennetaan testausvaatimuksia siten, että erityisesti vetureiden laitteet on testattava tarkoitukseen hyväksytyissä laboratorioissa.

Tekninen tausta

Eurooppalainen junakulunvalvontajärjestelmä (ETCS) ei ole ajatuksena uusi: junien automaattista nopeudenvalvontaa koskevia kansallisia järjestelmiä on jo yli 20. Ne eivät valitettavasti ole kuitenkaan keskenään yhteensopivia. Jotta juna voisi kulkea verkossa, jossa on erilaisia järjestelmiä, vetureita on joko vaihdettava rajalla (mikä tarkoittaa merkittävää ajanhukkaa) tai veturit on varustettava erilaisilla järjestelmillä, jotka toimivat eri verkkojen erilaisissa ratajärjestelmissä (mikä lisää kustannuksia ja vikaantumisen riskiä). Kummassakin tapauksessa on kyse vapaata liikkuvuutta haittaavasta esteestä sisämarkkinoilla.

Erityisen haitallisesti järjestelmien yhteensopimattomuus vaikuttaa tavaraliikenteeseen. Vaikka rautatieliikenteen pitäisi olla kilpailukykyisempi pitkillä matkoilla, jokaisella rajalla aiheutuu huomattavasti lisää kustannuksia ja viivytyksiä, joista on seurauksena tappioita ja tieliikenteen ylikuormittumista.

Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (ERMTS) voisi parantaa rautatieliikenteen kilpailukykyä merkittävästi. Näin on erityisesti rahtiliikenteessä, jossa järjestelmää käytetään koordinoidusti koko liikennekäytävässä ja sen lisäksi toteutetaan muita toimenpiteitä, kuten toimintasääntöjen yhdenmukaistaminen tai infrastruktuurin parantaminen tarvittaessa. Esimerkiksi Rotterdamin ja Genovan välillä kuljetettava tavaramäärä voitaisiin kaksinkertaistaa vuoteen 2020 mennessä. Se vastaisi yhtä raskaan liikenteen ajoneuvoa kyseisellä reitillä joka 37. sekunti.

ERTMS on osoittautunut menestyksekkääksi: sen suorituskyky ja kustannukset ovat saavuttaneet nopeasti hyväksynnän myös Euroopan ulkopuolella, ja siitä on tullut maailmanlaajuinen viitestandardi, jota käytetään kaikilla uusilla radoilla.

Euroopassa on jo yli 4 000 kilometriä ratoja, joilla ETCS on käytössä. Lisäksi yli 4 000 lisäkilometrin varustamisesta järjestelmällä on jo tehty sopimukset, joten ETCS-järjestelmällä varustettujen ratojen määrä yli kaksinkertaistuu tulevien kahden tai kolmen vuoden aikana, ja sen jälkeen varustamistahdin odotetaan vielä kiihtyvän.

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar