Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията насърчава повишаването на оперативната съвместимост и конкурентоспособността на европейската железопътна мрежа

Брюксел, 25 януари 2012 г. — Европейската комисия днес прие решение, което ще даде тласък на процеса на сертифициране и разрешаване на линии и влакове, оборудвани с Европейската система за управление на влаковете (ETCS). ETCS е европейски стандарт за влакова сигнализация и контрол на скоростта. Въвеждането на ETCS за ключови линии за превоз на товари и високоскоростни коридори значително ще подобри конкурентоспособността на европейската железопътна мрежа.

Концепцията на ETCS е проста: информацията се подава от контролния център към влака, а компютърът, с който е оборудван влакът, използва тази информация, за да изчисли максимално разрешената скорост, и автоматично понижава скоростта, ако е необходимо. ETCS е част от Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS)

Понастоящем в Европа действат над 20 различни системи за сигнализация и тяхната съвместимост е сериозна техническа бариера пред международния транспорт. Така например допълнителното вграждане на национална система за сигурност в локомотив в движение, който вече е получил разрешение в различни страни, и набавянето отново на всички разрешителни за безопасност, може да струва повече от 2 млн. EUR, като процедурата може да отнеме повече от две години. ETCS ще съкрати всички тези разходи.

Ползите от ETCS обаче ще бъдат реализирани само ако продуктите са напълно съвместими едни с други и отговарят на европейските спецификации. Приетото днес решение повишава изискванията по отношение на изпитанията — то предвижда по-специално продуктите за командното табло във влаковете да бъдат изпробвани в акредитирани лаборатории.

Технически опит

В идейно отношение Европейската система за управление на влаковете (ETCS) не е нова: съществуват над 20 национални системи за автоматичен контрол на скоростта на влаковете. За съжаление, тези национални системи не са съвместими една с друга. За използването на локомотивите в железопътни мрежи с различни системи е необходима или тяхната смяна на границата (което означава загуба на много време), или оборудване с няколко бордови системи, съвместими с различните релсови системи, използвани във всяка една мрежа (което увеличава разходите и повишава риска от авария). Във всички случаи сегашното положение е в разрез с идеята за единен пазар и представлява пречка пред свободното движение.

То е особено неблагоприятно що се отнася до превоза на стоки. Въпреки че железопътният транспорт следва да бъде по-конкурентоспособен на дълги разстояния, на всяка граница се добавят допълнителни разходи и се натрупва закъснение, което води до пазарни загуби и натоварване на пътната мрежа.

Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) може значително да повиши конкурентоспособността на железопътния транспорт. Очакват се особено големи ползи за товарните превози — след координираното въвеждане на системата по един цял коридор, съпътствано от съответните мерки, като например хармонизиране на оперативните правила или подобряване на инфраструктурата, ако това е необходимо. Така например обемът на товарните превози, транспортирани по коридора Ротердам-Генуа, може да се удвои до 2020 г., което ще се равнява на още едно тежкотоварно превозно средство, преминаващо по този маршрут на всеки 37 секунди.

ERTMS е голям успех за индустрията на Европа. Нейната работа и нейните разходи доведоха до бързото ѝ навлизане и отвъд границите на Европа. Днес тя е световен референтен стандарт, използван за всички нови линии.

Към настоящия момент над 4000 км от железопътните линии в Европа са оборудвани с ETCS. Освен това вече е договорено оборудването на още над 4000 км, което означава, че дължината на линиите, снабдени с ETCS, ще се увеличи с повече от два пъти през следващите две или три години. Очаква се, че през следващите години още повече линии ще бъдат оборудвани с тази система.

За контакти :

Helen Kars (+32 2 298 76 38)

Daele KID (+32 2 295 74 61)


Side Bar