Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Djurskydd: kommissionen ökar trycket på EU-länderna att genomföra förbudet mot individuella suggbås

Bryssel den 26 april 2012 – Kommissionen ökar i dag trycket på EU-länderna att se till att förbudet mot individuella suggbås följs helt från och med den 1 januari 2013. Enligt rådets direktiv 2008/120/EG om svinhållning ska från och med den 1 januari 2013 suggor och gyltor (unga svin av honkön) hållas i grupper under omkring två och en halv månad under dräktigheten på alla svingårdar där det finns minst tio suggor. Det innebär att svin kommer att flyttas från smala individuella bås till mer djurvänliga system.

EU-länderna har huvudansvaret för att genomföra rådets direktiv 2008/120/EG och har haft tid på sig sedan 2001 att se till att jordbruket följer reglerna. Tre EU-länder (Storbritannien, Sverige och Luxemburg) har hittills meddelat att de redan efterlever förbudet, medan de andra ländernas uppgifter till kommissionen visar att sexton av dem bör ha genomfört förbudet inom tidsfristen.

– De europeiska konsumenterna ställer höga krav på maten, medan jordbrukarna vill se en konkurrensutsatt bransch där lika villkor råder. Att väga dessa krav mot de ekonomiska svårigheter vårt jordbruk står inför är svårt. EU-länderna har haft tolv år på sig att genomföra direktivet, och kommissionen kommer att använda sina juridiska befogenheter för att vidta åtgärder mot de länder som inte följer reglerna om hållning av suggor, säger hälso- och konsumentkommissionär John Dalli.

Bakgrund – behovet av förändringar

Förbudet mot individuella bås för suggor är ett svar på EU-konsumenternas önskemål om bättre livsmedel och djurskydd i EU. Det är ett viktigt steg på vägen för djurskyddet, och infördes gemensamt av EU-länderna, kommissionen och Europaparlamentet på grundval av starka vetenskapliga belägg för att suggornas välbefinnande allvarligt skadas om de stängs in i individuella bås. Andra fördelar med den nya djurhållningen är att det är tydligt att fler nyfödda griskultingar överlever och suggornas produktivitet ökar.

Förbudet innebär inte bara att livsmedel producerade i EU håller hög kvalitet, vilket är bra för konsumenternas hälsa, utan också att djurskyddet stärks. Förbudet mot individuella bås infördes med gott om tid för jordbruket att anpassa sina metoder och fördela investeringskostnaderna över tiden.

Kommissionen har upprepade gånger de senaste åren framhållit tidsfristen, när det visade sig att flera EU-länder fortfarande inte rättade sig efter förbudet.

Nästa steg

Kommissionen kommer att fortsätta att påpeka för medlemsstaterna så snart som möjligt att göra allt som krävs för att följa rådets direktiv 2008/120/EG och offentliggöra tydlig, enhetlig statistik om införandet av hållning av suggor i grupp.

Mer information

MEMO/12/280

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent +32 22987166

Aikaterini Apostola +32 22987624


Side Bar