Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Dobro počutje živali: Komisija vedno bolj pritiska na države članice, da izvajajo prepoved individualnih boksov za svinje

Bruselj, 26. aprila 2012 – Komisija je države članice danes ponovno pozvala, naj s 1. januarjem 2013 zagotovijo popolno prepoved individualnih boksov za svinje. Direktiva Sveta 2008/120/ES o zaščiti prašičev zahteva, da so od 1. januarja 2013 svinje in mladice (samice prašiča, ki še niso prasile) na vseh gospodarstvih s prašiči, ki imajo 10 svinj ali več, približno 2 meseca in pol njihove brejosti v skupinskih prostorih. Tako bodo prašiči iz individualnih ozkih boksov premeščeni v sisteme, ki zagotavljajo dobro počutje živali.

Države članice so v ospredju pri izvajanju Direktive Sveta 2008/120/ES. Za zagotovitev, da kmetijski sektor uporablja predpise, so imele čas od leta 2001. Do zdaj so tri države članice (Združeno kraljestvo, Švedska in Luksemburg) sporočile, da že izvajajo predvideno prepoved. Po podatkih, ki so jih države članice poslale Komisiji, bi prepoved do začetka njene veljavnosti moralo začeti izvajati 16 držav članic.

Komisar za zdravje in potrošnike John Dalli je povedal: „Evropski potrošniki imajo visoka pričakovanja glede kakovosti hrane, kmetje pa imajo velike zahteve po enakih konkurenčnih pogojih. Iskanje ravnotežja med temi vprašanji in gospodarskimi težavami, s katerimi se sooča naš kmetijski sektor, je velik izziv. Države članice so imele dvanajst let časa, da začnejo izvajati določbe te direktive. Komisija bo uporabila vsa pravna pooblastila, ki jih ima na voljo, in ukrepala proti tistim državam članicam, ki ne bodo upoštevale predpisov o prostorih za svinje.“

Ozadje – potreba po spremembi:

Prepoved individualnih boksov za svinje je odziv na zahteve zlasti potrošnikov EU po izboljšanju kakovosti hrane in zdravja živali v EU. Je pomemben mejnik na področju dobrega počutja živali. Odločitev o prepovedi so skupaj sprejeli države članice, Komisija in Parlament na podlagi trdnih znanstvenih dokazov, da je dobro počutje svinj močno ogroženo, kadar so zaprte v individualne bokse za svinje. Nov sistem kmetovanja prav tako močno povečuje stopnjo preživetja novorojenih pujskov in produktivnost svinj.

Prepoved ne zagotavlja samo visoke kakovosti hrane, proizvedene v EU, ki koristi zdravju potrošnikov, temveč tudi visoke standarde za dobro počutje živali. Po sprejetju prepovedi boksov za svinje je imel sektor dovolj časa, da prilagodi svoje prakse in časovno razporedi naložbene stroške.

Ko je Komisija ugotovila, da veliko držav članic še vedno ne izpolnjuje zahtev, je v zadnjem letu večkrat opozorila na bližajoči se rok.

Nadaljnji ukrepi:

Komisija bo države članice še naprej opozarjala na nujnost sprejetja potrebnih ukrepov, da se zagotovi skladnost z Direktivo Sveta 2008/120/ES, ter zagotavljala pregledne in usklajene podatke o skupinskih prostorih za svinje.

Več informacij:

MEMO/12/280

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar