Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Dobré životné podmienky zvierat: Komisia zvyšuje tlak na členské štáty, aby zaviedli zákaz individuálnych kotercov pre prasnice

Brusel 26. apríla 2012 – Komisia dnes dôraznejšie vyzvala členské štáty, aby zabezpečili úplné uplatňovanie zákazu individuálnych kotercov pre prasnice od 1. januára 2013. V smernici Rady 2008/120/ES o ochrane ošípaných sa vyžaduje, aby boli prasnice a prasničky (nedospelé prasnice) vo všetkých chovoch ošípaných s počtom prasníc 10 alebo viac od 1. januára 2013 chované v skupinách, a to približne 2 mesiace a polovicu obdobia, počas ktorého sú prasné. Výsledkom bude presun ošípaných z individuálnych úzkych kotercov do systémov s lepšími životnými podmienkami.

Členské štáty sú v prvej línii, pokiaľ ide o vykonávanie smernice Rady 2008/120/ES, a od roku 2001 majú povinnosť zabezpečiť, aby sa uvedené predpisy uplatňovali v sektore poľnohospodárstva. Spojené kráľovstvo, Švédsko a Luxembursko sú zatiaľ jedinými troma členskými štátmi, ktoré uviedli, že už spĺňajú podmienky uvedeného zákazu. Z údajov, ktoré poskytli členské štáty Komisii, vyplýva, že do dátumu nadobudnutia účinnosti uvedeného zákazu by ich už malo spĺňať 16 členských štátov.

John Dali, Komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, v tejto súvislosti uviedol: „Európski spotrebitelia majú veľké očakávania, pokiaľ ide o kvalitu potravín, a poľnohospodári majú vysoké nároky na konkurenčný trh s rovnakými podmienkami. Dosiahnuť rovnováhu medzi týmito požiadavkami v kontexte hospodárskych problémov, s ktorými naše poľnohospodárstvo bojuje, je náročná úloha. Členské štáty mali dvanásť rokov na to, aby vykonali ustanovenia tejto smernice a Komisia uplatní prostriedky, ktorými disponuje v rámci zákonných právomocí, a prijme opatrenia voči tým členským štátom, ktoré tieto predpisy o ustajnení prasníc nesplnia.”

Súvislosti – prečo je táto zmena potrebná:

Zákaz individuálnych kotercov pre prasnice je reakciou na požiadavky zlepšiť kvalitu potravín a zdravie zvierat v EÚ, ktoré vyslovili najmä spotrebitelia EÚ. Predstavuje dôležitý míľnik v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a je výsledkom spoločného rozhodnutia členských štátov, Komisie a Parlamentu, ktoré je založené na vedeckých dôkazoch o tom, že obmedzovanie prasníc v individuálnych kotercoch vážne zhoršuje ich životné podmienky. Ďalšou výhodou tohto nového chovného systému je viditeľné zvýšenie miery prežitia u novonarodených ciciakov, ako aj zvýšenie produktivity prasníc.

Zákazom sa má zabezpečiť nielen to, že potraviny vyprodukované v EÚ budú mať vysokú kvalitu, čo je prospešné pre zdravie spotrebiteľov, ale dosiahnu sa ním aj vyššie normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Zákaz individuálnych kotercov pre prasnice bol zavedený tak, aby sa poľnohospodárskemu sektoru poskytol dostatok času na úpravu svojich postupov a postupné rozdelenie investičných nákladov.

V priebehu minulého roku Komisia adresovala členským štátom niekoľko výziev, aby ich upozornila na blížiaci sa termín, keď bolo zrejmé, že mnohé členské štáty stále nesplnili stanovené podmienky.

Ďalšie kroky:

Komisia bude členským štátom naďalej zdôrazňovať, že je dôležité, aby bezodkladne prijali všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie splnenia požiadaviek stanovených v smernici 2008/120/ES a aby naďalej poskytovali transparentné a harmonizované údaje o realizovaní skupinového ustajnenia prasníc.

Ďalšie informácie:

MEMO/12/280

Kontakt :

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar