Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Bunăstarea animalelor: Comisia crește presiunea asupra statelor membre pentru aplicarea interdicției privind boxele individuale pentru scroafe

Bruxelles, 26 aprilie 2012 – Astăzi, Comisia și-a intensificat apelul către statele membre de a se asigura că interzicerea boxelor individuale pentru scroafe se aplică în totalitate de la 1 ianuarie 2013. Directiva 2008/120/CE a Consiliului privind protecția porcilor prevede că scroafele și purcelele (femelele imature din specia porcină) trebuie ținute în grupuri timp de circa 2 luni și jumătate din perioada gestației în toate exploatațiile de porcine cu cel puțin 10 scroafe, începând cu 1 ianuarie 2013. Ca urmare, porcii vor fi mutați din boxe individuale înguste în unele mai favorabile bunăstării lor.

Statele membre sunt acum primele responsabile în ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei 2008/120/CE a Consiliului, având timp începând cu anul 2001 să se asigure că sectorul agricol aplică regulile prevăzute. Trei state membre (Regatul Unit, Suedia și Luxemburg) au anunțat că respectă deja pe deplin normele privind interdicția prevăzută, iar datele furnizate de statele membre Comisiei arată că 16 dintre ele ar trebui să se găsească în aceeași situație până în momentul intrării în vigoare a interdicției.

Comisarul pentru sănătate și protecția consumatorilor, John Dalli, a declarat: „Consumatorii europeni au așteptări mari în ceea ce privește alimentele de calitate, iar fermierii au cerințe mari legate de asigurarea unor condiții de concurență competitive și echitabile. Echilibrarea așteptărilor și cerințelor cu problemele economice cu care se confruntă sectorul agricol este o mare provocare. Statele membre au avut la dispoziție doisprezece ani pentru a pune în aplicare cerințele directivei, iar Comisia își va folosi competențele juridice pentru a lua măsuri împotriva statelor membre care nu respectă normele privind adăposturile pentru scroafe”.

Context – nevoia de schimbare

Interzicerea boxelor individuale pentru scroafe reprezintă răspunsul la solicitările venite în special din partea consumatorilor din UE de a îmbunătăți calitatea alimentelor și bunăstarea animalelor în UE. Măsura reprezintă un punct de cotitură important pentru bunăstarea animalelor și a fost decisă în comun de statele membre, Comisie și Parlament, pe baza dovezilor științifice solide că bunăstarea scroafelor este puternic compromisă de închiderea în boxe individuale. Beneficiile suplimentare ale noului sistem sunt faptul că se înregistrează o rată sporită de supraviețuire a purceilor nou-născuți, precum și o productivitate crescută a scroafelor.

Interdicția garantează astfel nu doar că alimentele produse în UE sunt de bună calitate, spre beneficiul sănătății consumatorilor, ci și că se respectă standarde mai înalte de bunăstare a animalelor. Interdicția privind boxele pentru scroafe a fost introdusă oferindu-se timp suficient industriei pentru a-și adapta practicile și pentru a putea repartiza în timp costurile investițiilor.

Comisia a adresat îndemnuri repetate pe parcursul ultimului an pentru a se ține seama de termenul-limită iminent, în momentul în care a devenit clar că multe state membre nu respectă încă cerințele directivei.

Etapele următoare

Comisia va continua să sublinieze, în fața statelor membre, importanța adoptării urgente a măsurilor necesare pentru garantarea respectării dispozițiilor Directivei 2008/120/CE a Consiliului și va continua să furnizeze date transparente și armonizate cu privire la punerea în aplicare a principiilor adăpostirii în grup a scroafelor.

Pentru mai multe informații, consultați site-ul:

MEMO/12/280

Persoane de contact:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar