Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Dobrostan zwierząt: Komisja Europejska ponawia naciski na państwa członkowskie, aby wdrożyły zakaz stosowania oddzielnych zagród dla loch

Bruksela, dnia 26 kwietnia 2012 r. – Komisja Europejska ponowiła dziś naciski na państwa członkowskie, aby zapewniły one pełne stosowanie zakazu stosowania oddzielnych zagród dla loch od dnia 1 stycznia 2013 r. Dyrektywa Rady 2008/120/WE w sprawie ochrony świń zawiera wymóg, aby od dnia 1 stycznia 2013 r. lochy i loszki (niedojrzałe samice świń) były trzymane w grupach w ciągu około 2,5 miesiąca ciąży we wszystkich gospodarstwach trzody chlewnej utrzymujących 10 loch lub więcej. W rezultacie świnie będą przeniesione z oddzielnych wąskich zagród do systemów dbających o dobrostan zwierząt.

To przede wszystkim państwa członkowskie są odpowiedzialne za wdrożenie dyrektywy Rady 2008/120/WE i od 2001 r. miały one dopilnowywać, aby jej przepisy były stosowane przez sektor rolnictwa. Jak dotąd trzy państwa członkowskie (Wielka Brytania, Szwecja i Luksemburg) poinformowały, że dostosowały się do obowiązującego wkrótce zakazu, a z danych dostarczonych Komisji przez państwa członkowskie wynika, że 15 z nich będzie gotowych do stosowania zakazu do czasu jego wejścia w życie.

Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, John Dalli, powiedział: „Konsumenci europejscy mają wysokie oczekiwania co do jakości żywności, a rolnicy mają duże wymagania odnośnie do warunków równej konkurencji. Trudno jest uwzględnić te kwestie i jednocześnie sprostać wyzwaniom gospodarczym, przed jakimi stoi nasze rolnictwo. Państwa członkowskie miały dwanaście lat na wprowadzenie w życie przepisów wspomnianej dyrektywy, a Komisja wykorzysta swoje uprawnienia i podejmie działania przeciwko tym państwom członkowskim, które nie przestrzegają zasad dotyczących trzymania loch.”

Kontekst – konieczność zmian:

Zakaz stosowania oddzielnych zagród dla loch jest odpowiedzią na wezwania w szczególności ze strony konsumentów unijnych, aby poprawić jakość artykułów spożywczych i zdrowie zwierząt w Unii Europejskiej. Stanowi on ważny przełom w rozwoju dobrostanu zwierząt i został uzgodniony wspólnie przez państwa członkowskie, Komisję i Parlament Europejski na podstawie wiarygodnych naukowych dowodów na to, że dobrostan loch jest poważnie zagrożony, gdy są one trzymane w oddzielnych zagrodach. Dodatkowe korzyści z nowego systemu trzymania loch to wyraźne większe szanse przeżycia nowonarodzonych prosiąt, jak również zwiększenie produktywności loch.

Zakaz gwarantuje nie tylko wysoką jakość żywności wyprodukowanej w UE, co jest dobre dla zdrowia konsumentów, ale także wyższy standard w zakresie dobrostanu zwierząt. Zakaz stosowania oddzielnych zagród ustanowiono przy zapewnieniu rolnikom wystarczającej ilości czasu na dostosowanie swoich praktyk i rozłożenie kosztów inwestycji w czasie.

W ciągu ostatniego roku Komisja wielokrotnie wzywała o przygotowania się do zbliżającego się terminu, ale stało się jasne, że wiele państw członkowskich nadal nie spełnia odpowiednich wymagań.

Dalsze działania:

Komisja będzie w dalszym ciągu zwracała uwagę państw członkowskich na znaczenie wprowadzenia w trybie pilnym wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą Rady 2008/120/WE i dalszego dostarczania przejrzystych i zharmonizowanych danych na temat wdrożenia systemu grupowego trzymania loch.

Dodatkowe informacje:

MEMO/12/280

Kontakt :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar