Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Dierenwelzijn: Commissie verhoogt druk op lidstaten om verbod op individuele zeugboxen toe te passen

Brussel, 26 april 2012 – De Commissie heeft er bij de lidstaten extra op aangedrongen dat zij toezien op een volledige naleving van het verbod op het gebruik van individuele zeugboxen met ingang van 1 januari 2013. Op grond van Richtlijn 2008/120/EG van de Raad ter bescherming van varkens moeten met ingang van 1 januari 2013 zeugen en gelten (jonge zeugen) gedurende ongeveer tweeënhalve maand van hun drachtigheid in groepen worden gehouden, althans in alle bedrijven met minstens tien zeugen. Hierdoor verruilen de varkens hun smalle individuele boxen voor een diervriendelijker systeem.

De lidstaten zijn de eerstverantwoordelijken voor de toepassing van Richtlijn 2008/120/EG van de Raad en zij hebben sinds 2001 de tijd gehad om te zorgen dat de landbouwsector de voorschriften nakomt. Tot dusver hebben drie lidstaten (het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Luxemburg) verklaard dat zij het aankomende verbod reeds naleven, terwijl uit informatie van 16 andere lidstaten blijkt dat zij aan de richtlijn zullen voldoen tegen de tijd dat deze in werking treedt.

Commissaris voor Gezondheid en consumentenbeleid John Dalli zei hierover: "De Europese consument verwacht voedsel van hoge kwaliteit en de landbouwers verwachten een afzetmarkt met eerlijke concurrentieverhoudingen. Het is moeilijk om een evenwicht te vinden tussen deze verwachtingen en de economische problemen waarmee de landbouwsector wordt geconfronteerd. De lidstaten beschikten over een termijn van twaalf jaar om de richtlijn uit te voeren en de Commissie zal al haar wettelijke bevoegdheden gebruiken om maatregelen te nemen tegen de lidstaten die de huisvestingsvoorschriften voor zeugen niet nakomen."

Achtergrond – de noodzaak voor verandering

Met het verbod op individuele zeugboxen wordt tegemoet gekomen aan de vraag van met name de consumenten in de EU om verbetering van de voedselkwaliteit en de diergezondheid in de EU. Het is een belangrijke mijlpaal voor het dierenwelzijn, en de beslissing hierover is gezamenlijk genomen door de lidstaten, de Commissie en het Europees Parlement op basis van overtuigend wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat het welzijn van zeugen sterk wordt aangetast als zij in individuele zeugboxen worden opgesloten. Een bijkomend voordeel van het nieuwe huisvestingssysteem is dat het de overlevingskansen van pasgeboren biggen en de productiviteit van zeugen sterk verbetert.

Het verbod garandeert niet alleen een hoge kwaliteit van het in de EU geproduceerde voedsel die de gezondheid van de consument ten goede komt, maar ook een beter dierenwelzijn. Bij het instellen van het verbod op zeugboxen heeft de sector voldoende tijd gekregen om de nodige aanpassingen door te voeren en om de investeringskosten te spreiden.

De Commissie heeft het afgelopen jaar herhaaldelijk gewaarschuwd voor de naderende termijn toen duidelijk werd dat veel lidstaten nog niet aan de normen voldeden.

Verdere stappen

De Commissie blijft de lidstaten wijzen op het belang van urgente maatregelen om Richtlijn 2008/120/EG na te leven en gaat door met het verspreiden van transparante en geharmoniseerde gegevens over de invoering van groepshuisvesting van zeugen.

Nadere informatie

MEMO/12/280

Contact:

Frédéric Vincent +32 22987166

Aikaterini Apostola +32 22987624


Side Bar