Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Gyvūnų gerovė. Komisija ragina valstybes nares įgyvendinti individualių gardų paršavedėms kiaulėms draudimo nuostatas

Briuselis, 2012 m. balandžio 26 d. Šiandien Komisija primygtinai paragino valstybes nares užtikrinti, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. visur būtų taikomas draudimas laikyti paršavedes kiaules individualiuose garduose. Tarybos direktyva 2008/120/EB dėl kiaulių apsaugos reikalaujama nuo 2013 m. sausio 1 d. visuose kiaulių ūkiuose, kuriuose laikoma 10 ar daugiau paršavedžių kiaulių, paršavedes kiaules ir kiaulaites (nesubrendusias kiaulių pateles) apytikriai du mėnesius ir pusę jų paršingumo laikotarpio laikyti grupėmis. Tai reiškia, kad užuot laikius kiaules individualiuose siauruose garduose, jos perkeliamos į gyvūnų gerovės požiūriu tinkamesnes sistemas.

Atėjo metas valstybėms narėms įgyvendinti Tarybos direktyvą 2008/120/EB; joms buvo skirta laiko nuo 2001 m. sudaryti sąlygas, kad žemės ūkyje būtų laikomasi šių taisyklių. Trys valstybės narės (JK, Švedija ir Liuksemburgas) pareiškė jau dabar taikančios įsigaliosiantį draudimą, o kitų valstybių narių Komisijai pateikti duomenys rodo, jog 16 šių valstybių narių draudimą taikys, kai jis įsigalios.

Už sveikatos ir vartotojų politiką atsakingas Komisijos narys Johnas Dallis pasakė: „Europos vartotojai tikisi aukštos kokybės maisto produktų, o ūkininkai reikalauja konkurencingumą užtikrinančių, visiems lygių verslo sąlygų. Suderinti šiuos klausimus su mūsų žemės ūkio pramonės išgyvenamomis ekonominėmis problemomis yra sunkus uždavinys. Valstybės narės turėjo dvylika metų šios direktyvos nuostatoms įdiegti, ir Komisija naudodamasi visais jai suteiktais teisiniais įgaliojimais imsis veiksmų prieš tas valstybes nares, kurios nesilaikys paršavedžių laikymo taisyklių.“

Pagrindiniai faktai. Permainų poreikis

Draudimas laikyti paršavedes individualiuose garduose yra atsakas į (daugiausia) ES vartotojų raginimus gerinti maisto kokybę ir gyvūnų sveikatą ES. Tai svarbus žingsnis siekiant gyvūnų gerovės, kurį žengti drauge nusprendė valstybės narės, Komisija ir Parlamentas, remdamiesi aiškiais moksliniais įrodymais, kad paršavedžių gerovei labai kenkia jų laikymas uždaruose, vienviečiuose garduose. Papildomas naujosios ūkininkavimo sistemos privalumas tas, kad taip gerokai padidėja ką tik atsivestų paršelių išgyvenimo rodiklis ir paršavedžių kiaulių produktyvumas.

Draudimu ne tik užtikrinama gera ES gaminamų maisto produktų kokybė, naudinga vartotojų sveikatai, bet ir taikomi griežtesni gyvūnų gerovės standartai. Draudimas laikyti paršavedes individualiuose garduose buvo paskelbtas paliekant ūkio šakai daug laiko pritaikyti praktiką ir paskirstyti investicijų išlaidas per ilgesnį laiką.

Paaiškėjus, kad daug valstybių narių dar nepasirengusios laikytis draudimo, praėjusiais metais Komisija ne kartą ragino prisiminti artėjantį draudimo įsigaliojimo terminą.

Tolesni veiksmai

Komisija ir toliau primins valstybėms narėms, kaip svarbu skubiai imtis reikalingų veiksmų, kad būtų užtikrintas Tarybos direktyvos 2008/120/EB taikymas, ir teiks skaidrius bei suderintus duomenis apie tai, kaip įgyvendinama paršavedžių kiaulių laikymo grupėmis nuostata.

Daugiau informacijos

MEMO/12/280

Asmenys ryšiams:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar