Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio painostaa jäsenvaltioita panemaan toimeen yksittäisten emakkokarsinoiden käyttökiellon

Bryssel 26. huhtikuuta 2012 – Komissio kehottaa yhä painokkaammin jäsenvaltioita varmistamaan, että yksittäisten emakkokarsinoiden käyttökieltoa aletaan noudattaa täysimääräisesti 1. päivästä tammikuuta 2013. Sikojen suojelua koskevassa neuvoston direktiivissä 2008/120/EY edellytetään, että ensi vuoden alusta kaikilla vähintään 10 emakon sikatiloilla emakoiden ja nuorten emakoiden (nuorten naaraspuolisten sikojen) on saatava olla ryhmissä noin kahden kuukauden ajan eli puolet ajasta, jonka ne ovat kantavia. Siat on siis siirrettävä yksittäisistä kapeista karsinoista oloihin, joissa ne voivat paremmin.

Jäsenvaltiot ovat avainasemassa neuvoston direktiivin 2008/120/EY täytäntöönpanossa, ja niillä on ollut vuodesta 2001 lähtien aikaa varmistaa, että maataloudessa noudatetaan näitä sääntöjä. Kolme jäsenvaltiota (Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi ja Luxemburg) on ilmoittanut, että ne noudattavat tulossa olevaa kieltoa jo nyt, ja jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen mukaan 15 maata noudattaa kieltoa siihen mennessä, kun se tulee voimaan.

Terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari John Dalli totesi: ”Eurooppalaiset kuluttajat haluavat laadukkaita elintarvikkeita, ja maataloustuottajat haluavat kilpailukykyiset ja tasavertaiset toimintaedellytykset. Näiden odotusten sovittaminen yhteen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on tiukka haaste maataloudelle. Jäsenvaltioilla on ollut 12 vuotta aikaa panna tämän direktiivin säännökset täytäntöön. Komissio aikookin käyttää oikeudellista toimivaltaansa ja ryhtyä toimiin niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät noudata emakkojen karsinoita koskevia uusia sääntöjä.”

Tausta – muutoksen tarve:

Yksittäisiä emakkokarsinoita koskeva kielto on vastaus varsinkin EU:n kuluttajien vaatimuksiin elintarvikkeiden laadun ja eläinten terveyden parantamisesta. Se on tärkeä virstanpylväs eläinten hyvinvoinnin edistämisessä, ja siitä ovat päättäneet jäsenvaltiot, komissio ja Euroopan parlamentti yhdessä. Kiellon perusteena on vahva tieteellinen näyttö siitä, että emakoiden hyvinvointi vaarantuu vakavasti, kun ne eristetään yksittäisiin karsinoihin. Uuden karjankasvatusjärjestelmän lisäetuna on, että se selkeästi lisää vastasyntyneiden porsaiden henkiinjäämistä ja emakkojen tuottavuutta.

Sen lisäksi, että kiellolla varmistetaan, että EU:ssa tuotetut elintarvikkeet ovat korkealaatuisia ja edistävät näin kuluttajien terveyttä, sen avulla saavutetaan eläinten hyvinvointia koskevat tiukemmat vaatimukset. Kun yksittäisiä emakkokarsinoita koskevasta kiellosta päätettiin, maataloustuottajille jätettiin runsaasti aikaa mukauttaa käytäntöjään ja jakaa investointikustannukset ajallisesti.

Komissio on toistuvasti muistuttanut lähestyvästä määräajasta, kun selvisi, että monet jäsenvaltiot eivät vieläkään noudata vaatimuksia.

Seuraavat vaiheet:

Komissio aikoo jatkossakin painottaa jäsenvaltioille, miten tärkeää on ryhtyä välittömästi kaikkiin tarvittaviin toimiin neuvoston direktiivin 2008/120/EY noudattamisen varmistamiseksi ja toimittaa edelleen avoimia ja yhdenmukaistettuja tietoja edistymisestä emakoiden ryhmäkarsinoiden toteuttamisessa.

Lisätietoja:

MEMO/12/280

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar