Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Dyrevelfærd: Kommissionen lægger øget pres på medlemsstaterne om at gennemføre forbuddet mod individuelle båse til søer

Bruxelles, den 26. april 2012 – Kommissionen optrappede i dag sine opfordringer til medlemsstaterne om at sikre, at forbuddet mod individuelle båse til søer er gennemført fuldt ud fra 1. januar 2013. Ifølge Rådets direktiv 2008/120/EF om beskyttelse af svin sikrer medlemsstaterne, at søer og gylter (hundyr efter puberteten og inden faring) holdes i flok i omkring to en halv måned af deres drægtighed på alle bedrifter med mindst ti søer fra 1. januar 2013. Som følge heraf vil søer blive flyttet fra smalle individuelle båse til mere dyrevenlige systemer.

Det påhviler medlemsstaterne at gennemføre Rådets direktiv 2008/120/EF, og de har haft siden 2001 til at sikre, at reglerne anvendes i landbruget. Tre medlemsstater (Det Forenede Kongerige, Sverige og Luxembourg) har hidtil meddelt, at de allerede overholder det forestående forbud, mens oplysninger fra medlemsstaterne til Kommissionen viser, at 15 medlemsstater vil have gennemført reglerne, når de træder i kraft.

Kommissær for sundhed og forbrugere John Dalli sagde: "De europæiske forbrugere har høje forventninger om kvalitetsfødevarer, og blandt landmændene efterspørges ensartede konkurrencevilkår. At få dette til at gå op i en højere enhed på baggrund af de udfordringer, som vores landbrugsindustri står over for, er en udfordring i sig selv. Medlemsstaterne har haft tolv år til at gennemføre bestemmelserne i dette direktiv, og Kommissionen vil benytte de retlige beføjelser, den har, og træffe foranstaltninger over for de medlemsstater, som ikke opfylder bestemmelserne om opstaldning af grise."

Baggrund – behov for en ændring:

Forbuddet mod individuelle båse til søer er en reaktion på opfordringer fra især forbrugerne i EU om at forbedre fødevarekvaliteten og dyrevelfærden i EU. Det er en vigtig milepæl for dyrevelfærden og blev vedtaget af medlemsstaterne, Kommissionen og Parlamentet i fællesskab ud fra solid videnskabelig dokumentation for, at grises velfærd forringes betydeligt, når de befinder sig i individuelle båse. Ekstra fordele ved det nye driftssystem er, at det klart øger de nyfødte smågrises overlevelsesrate og søers produktivitet.

Forbuddet sikrer ikke blot, at fødevarer fremstillet i EU er af høj kvalitet, hvilket kommer forbrugernes sundhed til gode, men også at dyrevelfærdsstandarderne hæves. Forbuddet mod individuelle båse til søer blev vedtaget i så god tid, at landbrugssektoren kunne nå at tilpasse sig og fordele investeringsomkostningerne over tid.

Kommissionen er kommet med gentagne opfordringer det sidste år for at gøre opmærksom på, at fristen er ved at udløbe, da det blev klart, at mange medlemsstater stadig ikke havde gennemført direktivet.

Det videre forløb:

Kommissionen vil fortsat fremhæve betydningen over for medlemsstaterne af straks at iværksætte alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre overholdelse af Rådets direktiv 2008/120/EF og fortsætte med at levere gennemsigtige og harmoniserede data om gennemførelsen af flokopstaldning af søer.

Yderligere oplysninger:

MEMO/12/280

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar