Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Dobré životní podmínky zvířat: Komise opět naléhá na členské státy, aby zajistily zákaz samostatných kotců pro prasnice

V Bruselu dne 26. dubna 2012 – Komise dnes znovu vyzvala členské státy, aby zajistily, že od 1. ledna 2013 bude plně uplatňován zákaz používání samostatných kotců pro prasnice. Směrnice Rady 2008/120/ES o ochraně prasat stanoví, že od 1. ledna 2013 musí být březí prasnice a prasničky (nedospělé samice prasat) po dobu dva a půl měsíce chovány ve skupinách; toto nařízení se týká všech zařízení s více než deseti prasnicemi. V důsledku toho budou prasata přemístěna ze samostatných úzkých kotců do takových systémů ustájení, v nichž budou mít příznivější podmínky pro život.

Členské státy jsou v první linii při provádění směrnice Rady 2008/120/ES a již od roku 2001 zajišťují, aby chovatelé dotčené předpisy dodržovali. Tři členské státy – Spojené království, Švédsko a Lucembursko – oznámily, že chystaný zákaz již uplatňují; z údajů poskytnutých členskými státy Komisi pak vyplývá, že 16 členských států by mělo dosáhnout uplatňování zákazu ve stanovené lhůtě.

Komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku John Dalli k tomu uvedl: Evropští spotřebitelé mají vysoké nároky na kvalitu potravin, zatímco zemědělci volají po zajištění rovných podmínek hospodářské soutěže. Nalézt rovnováhu mezi těmito požadavky v době, kdy zemědělství čelí ekonomickým problémům, není vůbec jednoduché. Členské státy měly dvanáct let na to, aby provedly ustanovení této směrnice; Komise využije veškeré možnosti v rámci svých pravomocí a zasáhne proti všem členským státům, které nedodržují předpisy týkající se ustájení prasnic.“

Souvislosti – Proč je třeba provést změny:

Zákaz používání samostatných kotců pro prasnice je reakcí na volání po větší kvalitě potravin a lepší péči o zdraví zvířat v EU, které zaznívá zejména od evropských spotřebitelů. Představuje pokrok ve zlepšování dobrých životních podmínek zvířat a je výsledkem společného rozhodnutí členských států, Komise a Evropského parlamentu na základě podložených vědeckých důkazů, ze kterých vyplývá, že životní podmínky prasnic jsou horší, pokud jsou zvířata ustájena jednotlivě. Nezanedbatelnou přidanou hodnotou nového systému chovu je nižší úmrtnost novorozených selat a vyšší produktivita prasnic.

Zákaz používání samostatných kotců povede ve svém důsledku nejenom ke zlepšení kvality potravin vyráběných v EU, což bude mít pozitivní dopad na zdraví spotřebitelů, ale umožní rovněž dosažení vyšších standardů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Zákaz používání samostatných kotců byl zaveden tak, aby zemědělské podniky měly dostatek času na přizpůsobení svých postupů a mohly rozprostřít do delšího období náklady spojené se změnami.

Komise v průběhu minulého roku, kdy se ukázalo, že mnohé členské státy dosud nesplnily ustanovení směrnice, opakovně upozornila na blížící se konec lhůty.

Další postup:

Komise bude nadále upozorňovat členské státy na potřebu urychleného přijetí veškerých nezbytných opatření k zajištění souladu se směrnicí Rady 2008/120/ES; kromě toho bude nadále poskytovat transparentní a harmonizované údaje o provádění předpisů týkajících se skupinového ustájení prasnic.

Další informace:

MEMO/12/280

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar