Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Statsstøtte: Kommissionen godkender midlertidigt dansk redningsstøtte for at lette fusion mellem Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank

Bruxelles, den 25. april – Europa-Kommissionen har godkendt en redningsstøtte, som skal lette fusionen mellem to danske banker, Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank. Fusionen skal navnlig løse den videreførte banks finansieringsproblemer, men også forbedre dens kapitalgrundlag, så den opfylder de nye kapitalkrav. Kommissionen godkendte derfor foranstaltningen for en periode på seks måneder af hensyn til den finansielle stabilitet. Hvis Danmark inden for de seks måneder anmelder en omstruktureringsplan, forlænges perioden, indtil Kommissionen har truffet endelig afgørelse om planen.

I forbindelse med fusionen mellem Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank skal Vestjysk Bank som den videreførte bank gennemføre en strategi, der kan forbedre såvel dens kapitalgrundlag som dens likviditet. Strategien består af en kapitalforhøjelse via indskud fra både staten og private investorer og salg af Vestjysk Banks aktier i en dansk realkreditforening til Danmarks Nationalbank. Den videreførte bank vil desuden modtage individuelle statsgarantier for nye lån. Derudover skal den videreførte bank som led i strategien rejse ansvarlig lånekapital fra private investorer.

Kommissionen vurderede, at alle foranstaltningerne, bortset fra den ansvarlige lånekapital, indeholder statsstøtteelementer, eftersom foranstaltningerne indebærer brug af statslige midler og sætter den videreførte bank i stand til at rejse den kapital, som er nødvendig for, at den fusionerede virksomhed kan fortsætte sine aktiviteter, og sikrer banken tilstrækkelig likviditet. Da foranstaltningerne er målrettede, begrænser sig til det absolut nødvendige og indeholder tilstrækkelige værn mod konkurrencefordrejning, godkendte Kommissionen dem midlertidigt af hensyn til den finansielle stabilitet.

Den videreførte bank vil få en balance på ca. 35,2 mia. DKK (4,7 mia. EUR).

Baggrund:

En ikkefortrolig version af beslutningen kan findes under sagsnummer SA.34423 på webstedet for Generaldirektoratet for Konkurrence (rubrikken statsstøtteregister), når eventuelle spørgsmål om fortrolighed er afklaret. En oversigt over de seneste statsstøttebeslutninger, der er offentliggjort på internettet og i Den Europæiske Unions Tidende, kan findes under rubrikken State Aid Weekly e-News.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar