Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea – Stqarrija għall-istampa

Abbozz ta' Baġit 2013: Investiment fit-tkabbir ekonomiku u fl-impjiegi

Brussell, 25 ta 'April 2012 – L-Abbozz ta’ Baġit tal-UE għal 2013, ippreżentat illum mill-Kummissjoni, jirrifletti d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew li t-tkabbir u l-impjiegi fl-UE jistgħu jintlaħqu biss billi billi tingħaqad il-konsolidazzjoni fiskali u l-investiment fi tkabbir fil-futur.

Il-baġit tal-UE jikkomplimenta b’mod utli l-isforzi nazzjonali f’dan ir-rigward billi jikkonċentra l-investiment fuq l-oqsma prijoritarji definiti fl-istrateġija għat-tkabbir ekonomiku Ewropa 2020 tal-UE, filwaqt li fl-istess ħin jikkunsidra l-kuntest ekonomiku diffiċli u l-pressjoni fuq il-baġits nazzjonali. L-Abbozz ta’ Baġit 2013 jiffriża l-infiq fil-futur: iż-żieda ta’ impenji (jiġifieri ħlasijiet ta’ għada) hija fil-livell tal-inflazzjoni (2%). Huwa wkoll jiffriża l-baġit amministrattiv tal-Kummissjoni f’livell li huwa sew taħt dak tal-inflazzjoni, filwaqt li jnaqqas il-persunal tagħha b’1%, l-ewwel pass lejn il-mira ta’ tnaqqis ta' 5% tal-persunal f'5 snin.

Fl-istess ħin, huwa jipproponi żieda ta’ 6.8% fil-livell ta’ ħlasijiet. Din tikkontribwixxi direttament għat-tkabbir u l-impjiegi fl-Ewropa. Il-baġit tal-UE għandu jissodisfa l-obbligi kontrattwali tiegħu tas-snin attwali u preċedenti vis-à-vis l-Istati Membri u riċevituri oħra.

€62,5 biljun fi ħlasijiet huma ddedikati għal tkabbir favur l-impjiegi fl-Ewropa. Sar sforz partikolari lejn l-oqfsa ta’ programmi tar-riċerka (€9,0 biljun, 28,1% żieda fuq 2012), il-Programm għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (€546,4 bn, 47,8% żieda), il-fondi strutturali u ta’ koeżjoni (€49 bn, 11,7% żieda), it-tagħlim matul il-ħajja (€1,2 bn, 15,8 % żieda).

‘Naqblu kompletament mal-konklużjonijiet preċedenti tal-Kunsill Ewropew li jsejħu għal użu aħjar tal-fondi tal-UE biex jgħinu l-Ewropa toħroġ mill-kriżi, jgħid il-Kummissarju tal-Baġit u l-Ipprogrammar Finanzjarju, Janusz Lewandowski. Fiċ-ċirkostanzi attwali, il-baġits nazzjonali u l-baġit tal-UE huma aktar minn qatt qabel żewġ naħat komplementari tal-istess munita: hekk kif l-Istati Membri jiffaċċjaw tnaqqis iebes iżda meħtieġ, il-baġit tal-UE jiffoka fuq l-investiment u għalhekk jaġixxi bħala pakkett kontra l-kriżi. Aħna mhux se niksbu t-tkabbir permezz ta’ tnaqqis biss; L-Ewropa teħtieġ li tinvesti bil-għaqal għall-futur tagħha li jibda llum. Dik hi r-raġuni għalfejn hemm il-baġit tal-UE, fuq dan hu msejjes l-Abbozz ta’ Baġit għall-2013.”

Tfaddil u kosteffiċjenza

Jekk it-tnaqqis waħdu mhux se joħroġna mill-kriżi iżda neħtieġu l-investimenti, anki l-maqlub huwa ugwalment minnu. B’hekk l-Abbozz ta’ Baġit 2013 jinkludi enfasi qawwija fuq it-tfaddil u l-kosteffiċjenza.

Il-ħlasijiet huma l-konsegwenza ta’ impenji fil-passat, b’hekk biex jiġu evitati baġits futuri tal-UE milli jiffaċċjaw żidiet kbar tal-ħlasijiet, il-Kummissjoni tipproponi żieda żgħira (2 %) tal-impenji limitati għar-rata tal-inflazzjoni attwali. Barra minn hekk, żidiet ippjanati se jiffokaw esklussivament fuq it-tkabbir u l-impjiegi.

Barra minn hekk, il-linji tal-baġit għall-programmi li ma jurux l-effettività tanġibbli ġew maqtugħa filwaqt li l-pressjoni kienet eżerċitata fuq kull istituzzjoni u Aġenzija tal-UE biex jagħmlu tfaddil kull fejn hu possibbli. Il-biċċa l-kbira tal-aġenziji tal-UE se jkollhom tnaqqis reali fil-baġit annwali tagħhom.

Il-maġġoranza l-kbira tan-nies madwar l-UE jħossu l-uġigħ ta’ kuljum tal-kriżi hekk kif il-gvernijiet nazzjonali, reġjonali u lokali għandhom qed ikollhom jagħmlu tnaqqis, jispjega Janusz Lewandowski; b’hekk attitudni ta’ "kollox bħas-soltu" mill-istituzzjonijiet tal-UE sempliċement mhux aċċettabbli, irrispettivament mill-kompetenzi ġodda mogħtija lilhom mit-Trattat ta' Lisbona! Bl-istess mod, jagħmel sens li jiġu trasferiti fondi lil hinn mill-programmi li mhumiex qed ikunu produttivi u favur oqsma prijoritarji bħal impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), iż-żgħażagħ u l-impjiegi.

Ċifri globali

B’mod ġenerali, l-Abbozz ta’ Baġit għall-2013 jammonta għal €150,9 biljun f’impenji, żieda ta’ 2% fuq l-aħħar sena, skont ir-rata attwali tal-inflazzjoni. Il-ħlasijiet jirrapreżentaw €137,9 biljun li jammontaw għal żieda ta’ 6,8%. Huma l-konsegwenza loġika ta’ impenji fil-passat.

Huwa leġittimu biex in-nies jistaqsu għalfejn aħna rridu żieda ta’ 6.8% fil-ħlasijiet f'dawn iż-żminijiet ta’ kriżi, jgħid Janusz Lewandowski. Hemm żewġ raġunijiet għal dan: l-ewwel, l-2013 hija l-aħħar sena finanzjarja għall-perjodu attwali u l-aħħar sena ta’ kull perjodu finanzjarju dejjem tara żieda qawwija fil-ħlasijiet hekk kif proġetti ffinanzjati mill-UE madwar l-Ewropa jkunu qed jitlestew: pontijiet, linji tal-ferroviji, awtostradi ġew mibnija għall-ġid aħħari ta’ kulħadd, issa għandna nħallsu l-kontijiet għalihom. It-tieni, f’dawn l-aħħar snin l-Istati Membri fi ħdan il-Kunsill u l-Parlament Ewropew adottaw baġits tal-UE li kienu ferm inqas mill-ħtiġijiet stmati tagħna għal ħlasijiet. Dan wassal għal akkumulu ta’ kontijiet mhux imħallsa peress li kull sena ma stajniex nonoraw xi impenji legali tagħna minħabba nuqqas ta' fondi. Meta l-kont tiegħek tal-elettriku jew tal-ilma jasal, trid tħallsu anki jekk int tkun trid tfaddal …

Nota: Iċ-ċifri fl-Abbozz ta’ Baġit ma jqisux l-ispejjeż tal-Kroazja biex tidħol fl-UE f’Lulju 2013 (l-aċċess għal fondi tal-UE)

Xi jmiss?

Il-baġit tal-UE huwa adottat mill-Kunsill u l-Parlament Ewropew.

L-ewwel, il-Kunsill se jħabbar il-posizzjoni tiegħu dwar l-Abbozz ta’ Baġit f’Lulju 2012, segwit mill-Parlament. Fil-każ ta’ nuqqas ta' qbil bejniethom, tiskatta proċedura ta’ konċiljazzjoni ta’ 21 ġurnata.

Għal iktar informazzjoni

Il-paġna ewlenija tas-sit ta’ Janusz Lewandowski, Kummissarju għall-Ipprogrammar Finanzjarju u l-Baġit

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

Il-paġna ewlenija tad-DĠ tal-Baġit u l-Ipprogrammar Finanzjarju::

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kuntatti :

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Monika Sikorska (+32 2 295 23 92)

L-ABBOZZ TA’ BAĠIT TAL-2012 FIL-QOSOR

Baġit 2012 (1)

Abbozz ta’ Baġit 2013

Differenza

Differenza

AI

AI

AI

AI

1. Tkabbir Sostenibbli

68 155,6

55 336,7

70 531,0

62 527,8

3,5%

13,0%

2 375,4

7 191,1

— Kompetittività għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi

15 403,0

11 501,0

16 032,0

13 552,8

4,1%

17,8%

629,0

2 051,8

— Koeżjoni għat-tkabbir u l-impjiegi

52 752,6

43 835,7

54 498,9

48 975,0

3,3%

11,7%

1 746,4

5 139,3

2. Preservazzjoni u Ġestjoni tar-Riżorsi Naturali

59 975,8

57 034,2

60 307,5

57 964,9

0,6%

1,6%

331,7

930,7

3. Ċittadinanza, Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (2)

2 083,3

1 502,3

2 081,6

1 574,6

-0,1%

4,8%

-1,7

72,3

- Libertà, sigurtà u ġustizzja

1 367,8

835,6

1 392,2

928,3

1,8%

11,1%

24,4

92,8

- Ċittadinanza (3)

715,5

666,8

689,4

646,3

-3,6%

-3,1%

-26,1

-20,5

4. L-UE bħala Attur Globali

9 405,9

6 955,1

9 467,2

7 311,6

0,7%

5,1%

61,2

356,5

5. Amministrazzjoni

8 279,6

8 277,7

8 544,4

8 545,5

3,2%

3,2%

264,8

267,8

Total

147 900,2

129 106,1

150 931,7

137 924,4

2,0%

6,8%

3 031,5

8 818,3

Approprjazzjonijiet bħala % tal-ING

1,14 %

0,99 %

1,13%

1,03 %

(1) Il-Baġit tal-2012 jinkludi l-baġit emendatorju 1 u l-abbozzi tal-baġits emendatorji 2 u 3.

(2) Jekk il-Fond tas-Solidarjetà tal-UE huwa eskluż f’dan it-tqabbil għall-intestatura 3, l-approprjazzjonijiet għall-impenji u għall-ħlasijiet jiżdiedu minn 0,8 % u 6,1% rispettivament.

(3) Jekk il-Fond tas-Solidarjetà tal-UE huwa eskluż f’dan it-tqabbil għall-intestatura 3b, l-approprjazzjonijiet għall-impenji u għall-ħlasijiet jiżdiedu minn 1,2 % u 0,4 % rispettivament.

Abbozz ta’ Baġit 2013 – IMPENJI


Side Bar