Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

2013. évi költségvetési tervezet: Beruházás a növekedésbe és a foglalkoztatásba

Brüsszel, 2012. április 25. – Az Európai Unió 2013. évi költségvetési tervezete – amelyet a mai napon nyújtott be a Bizottság – jól tükrözi az Európai Tanács azon állásfoglalását, miszerint az uniós növekedés és foglalkoztatás csak akkor érhető el, ha az pénzügyi konszolidációval és a jövőbeni növekedésbe való beruházással párosul.

Az uniós költségvetés hatékonyan egészíti ki az ilyen irányú nemzeti erőfeszítéseket azáltal, hogy a beruházásokat az EU „Európa 2020” növekedési stratégiájában meghatározott, prioritást élvező területekre összpontosítja, és ezzel párhuzamosan szem előtt tartja a nehéz gazdasági hátteret és a nemzeti költségvetésekre nehezedő nyomást is. A 2013. évi költségvetési tervezet befagyasztja a jövőbeni kiadásokat: a kötelezettségvállalások (azaz a holnap kiadásai) az infláció szintjével egyenlő mértékben (2%) emelkednek. A tervezet befagyasztja továbbá a Bizottság igazgatási kiadásait is; ennek mértéke jóval az inflációs szint alatt marad. Eközben a személyi állomány létszáma 1%-kal csökken, ami az első lépést jelenti az öt év alatt elérendő 5%-os létszámcsökkentés felé.

Ugyanakkor a költségvetési tervezet a kifizetések szintjének 6,8%-kal történő emelését javasolja, amely közvetlenül hozzájárul a növekedéshez és foglalkoztatáshoz Európában. Az uniós költségvetésnek eleget kell tennie a folyó évben, illetve az előző években a tagállamok és más kedvezményezettek felé tett szerződéses kötelezettségeinek.

A költségvetés 62,5 milliárd eurót irányoz elő a munkahelyteremtést elősegítő növekedés céljaira Európában. Különösen nagy figyelmet fordít a kutatási keretprogramokra (9,0 milliárd euró, ami 2012-höz képest 28,1%-os emelkedést jelent), a versenyképességi és innovációs programra (546,4 millió euró, 47,8%-os emelkedés), a strukturális alapokra és a Kohéziós Alapra (49 milliárd euró, 11,7%-os emelkedés) és az egész életen át tartó tanulásra (1,2 milliárd euró, 15,8%-os emelkedés).

„Teljesen egyetértünk az Európai Tanács korábbi következtetéseivel, miszerint az uniós források hatékonyabb felhasználása szükséges annak érdekében, hogy Európa mielőbb kilábalhasson a válságból” – nyilatkozta Janusz Lewandowski költségvetésért és pénzügyi programozásért felelős biztos. „A jelen körülmények között különösen igaz, hogy a nemzeti költségvetések és az uniós költségvetés egyazon érmének a két, egymást kiegészítő oldalát jelentik: miközben a tagállamok fájdalmas, de szükségszerű pénzügyi megszorításokra kényszerülnek, az uniós költségvetés a beruházásokra összpontosít, azaz válságellenes intézkedéscsomagként szolgál. Nem csupán megszorításokkal kívánjuk visszaállítani a növekedést; Európának bölcs beruházásokkal kell biztosítania a saját jövőjét, amely a mai nappal kezdődik el. Erre szolgál az Európai Unió költségvetése, erről szól a 2013. évi költségvetési tervezetünk.”

Megtakarítások és költséghatékonyság

Miközben csupán a megszorításokkal nem lábalhatunk ki a válságból és beruházásokra van szükségünk, ennek fordítottja ugyanúgy igaz. Ezért a 2013. évi költségvetési tervezet igen nagy hangsúlyt fektet a megtakarításokra és a költséghatékonyságra.

A kifizetések a korábbi kötelezettségvállalások következményei, ezért annak érdekében, hogy a jövőbeni uniós költségvetések kifizetési előirányzatai ne emelkedjenek jelentősen, a Bizottság javasolja a kötelezettségvállalások kis mértékű, a jelenlegi inflációs rátára korlátozott emelését (2%). Ezenkívül a tervezett emelések kizárólag a növekedésre és a foglalkoztatásra összpontosulnak majd.

Továbbá a nem egyértelműen hatékony programokra vonatkozó költségvetési sorok előirányzatait csökkentették, miközben az egyes uniós intézményeket és ügynökségeket nyomatékosan ösztönözték arra, hogy ahol csak lehetséges, vezessenek be megtakarítási intézkedéseket. A legtöbb uniós ügynökség éves költségvetése csakugyan csökkenni fog.

„Az uniós lakosság túlnyomó többsége naponta a saját bőrén tapasztalja a válság fájdalmas hatását, mivel a nemzeti, regionális és helyi hatóságaik megszorító intézkedések bevezetésére kényszerülnek” – fejtette ki Janusz Lewandowski –, „ezért az uniós intézmények „mintha mi sem történt volna” hozzáállása egyszerűen elfogadhatatlan, függetlenül attól, hogy a Lisszaboni Szerződés milyen új hatáskörökkel ruházta fel őket! Ugyanezen okból teljesen logikus, ha a nem kellőképpen hatékony programoktól forrásokat vonunk el olyan, prioritást élvező területek javára, mint a kis- és középvállalkozások (kkv-k), az ifjúság és a foglalkoztatás.”

Összesített adatok

Összességében a 2013. évi költségvetési tervezet 150,9 milliárd eurót irányoz elő kötelezettségvállalások formájában, ami 2%-os emelkedés az előző évhez képest, és összhangban áll a jelenlegi inflációs rátával. A kifizetések 137,9 milliárd eurót tesznek ki, ez 6,8%-os emelkedésnek felel meg. Ezek az emelkedések a korábbi kötelezettségvállalások logikus következményei.

„A polgárok jogosan teszik fel a kérdést, hogy miért kérjük válság idején a kifizetések 6,8%-kal történő emelését” – veti fel Janusz Lewandowski. Ennek két oka van: először is, 2013 a jelenlegi pénzügyi időszak utolsó esztendeje, márpedig minden pénzügyi időszak utolsó évében ugrásszerűen emelkednek a kifizetések, mivel ekkor fejeződnek be az EU által Európa-szerte finanszírozott projektek: hidak, vasutak, autópályák épültek mindannyiunk javára, most pedig ki kell fizetnünk azokat. Másodszor, az elmúlt években a tagállamok a Tanácsban és az Európai Parlamentben olyan uniós költségvetéseket fogadtak el, amelyek távolról sem érték el becsült kifizetési szükségleteinket. Ez egyfajta „hógolyó-effektust” eredményezett a kifizetetlen számlákat illetően, mivel minden évben előfordult, hogy forráshiány miatt nem tudtunk eleget tenni bizonyos jogi kötelezettségvállalásainknak. A villany- vagy gázszámlát akkor is ki kell fizetnünk, ha éppenséggel takarékoskodni szeretnénk…”

Megjegyzés: A költségvetési tervezetben szereplő számadatok nem veszik figyelembe a Horvátország 2013 júliusában esedékes uniós csatlakozásával járó költségeket (uniós forrásokhoz való hozzáférés).

A következő lépések

Az uniós költségvetést a Tanács és az Európai Parlament fogadja el.

Először a Tanács ismerteti majd 2012 júliusában a költségvetési tervezettel kapcsolatos álláspontját, amelyet az Európai Parlament álláspontja követ. Amennyiben nem jutnak egyetértésre, 21 napos egyeztetési eljárás kezdődik.

További információk:

Janusz Lewandowski költségvetésért és pénzügyi programozásért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

A Pénzügyi Programozási és Költségvetési Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kapcsolattartók :

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Monika Sikorska (+32 2 295 23 92)

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET DIÓHÉJBAN

2012. évi költségvetés(1)

2013. évi költségvetési tervezet

Különbözet

Különbözet

kötelezettségvállalási előirányzat

kifizetési előirányzat

kötelezettségvállalási előirányzat

kifizetési előirányzat

kötelezettségvállalási előirányzat

kifizetési előirányzat

kötelezettségvállalási előirányzat

kifizetési előirányzat

1. Fenntartható növekedés

68 155,6

55 336,7

70 531,0

62 527,8

3,5%

13,0%

2 375,4

7 191,1

– Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért

15 403,0

11 501,0

16 032,0

13 552,8

4,1%

17,8%

629,0

2 051,8

– Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért

52 752,6

43 835,7

54 498,9

48 975

3,3%

11,7%

1 746,4

5 139,3

2. A természeti erőforrások megőrzése és kezelése

59 975,8

57 034,2

60 307,5

57 964,9

0,6%

1,6%

331,7

930,7

3. Uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése (2)

2 083,3

1 502,3

2 081,6

1 574,6

-0,1%

4,8%

-1,7

72,3

– Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése

1 367,8

835,6

1 392,2

928,3

1,8%

11,1%

24,4

92,8

– Uniós polgárság (3)

715,5

666,8

689,4

646,3

-3,6%

-3,1%

-26,1

-20,5

4. Az EU mint globális szereplő

9 405,9

6 955,1

9 467,2

7 311,6

0,7%

5,1%

61,2

356,5

5. Igazgatás

8 279,6

8 277,7

8 544,4

8 545,5

3,2%

3,2%

264,8

267,8

Összesen

147 900,2

129 106,1

150 931,7

137 924,4

2,0%

6,8%

3 031,5

8 818,3

Előirányzatok a GNI %-ában

1,14 %

0,99 %

1,13%

1,03 %

(1) A 2012. évi költségvetés tartalmazza az 1. számú költségvetés-módosítást, valamint a 2–3. számú költségvetésmódosítás-tervezetet.(2) Amennyiben az EU Szolidaritási Alapját kizárjuk ebből az összehasonlításból a 3. fejezet tekintetében, a kötelezettségvállalási előirányzatok 0,8%-kal, a kifizetési előirányzatok 6,1%-kal emelkednek.

(3) Amennyiben az EU Szolidaritási Alapját kizárjuk ebből az összehasonlításból a 3b. fejezet tekintetében, a kötelezettségvállalási előirányzatok 1,2%-kal, a kifizetési előirányzatok 0,4%-kal csökkennek.

2013. évi költségvetési tervezet – KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK


Side Bar