Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Promet: Komisija določila prednostne naloge na področju varnosti potniškega ladijskega prometa

Bruselj, 24. aprila 2012 – Evropski komisar Siim Kallas, pristojen za promet, je danes predstavil prednostne naloge Komisije na področju varnosti potniškega ladijskega prometa. Komisar Kallas je imel uvodni govor na pomembni konferenci o varnosti potniškega ladijskega prometa, ki jo je Komisija organizirala v Bruslju ob začetku posvetovanja z zainteresiranimi stranmi glede prihodnjih prednostnih ukrepov.

Podpredsednik Komisije Kallas je povedal: „Tragične nesreče od Titanika in Estonie do Coste Concordie so varnost ladijskega prometa postavile v središče zanimanja javnosti. Iz takšnih katastrof se lahko vedno česa naučimo. Vendar ne čakamo samo na naslednjo nesrečo. Nepremišljeno bi bilo, če bi se odzivali le po nesreči. EU ima najstrožje predpise o varnosti ladijskega prometa na svetu, kar je rezultat nenehnih izboljšav ter proaktivnih in preventivnih ukrepov za zvišanje standardov pomorske varnosti.“

Podpredsednik je določil tridelni pristop k izboljšanju varnosti potniškega ladijskega prometa, ki temelji na:

(1) spodbujanju prostovoljnih ukrepov industrije,

(2) krepitvi izvrševanja in izvajanja ter

(3) ureditvenih ukrepih.

Predlogi temeljijo na več kot dveletnem intenzivnem delu na področju varnosti potniškega ladijskega prometa, čeprav je Komisija s pregledom začela leta 2010.

Prednostni ukrepi so:

1. Prostovoljne obveze industrije

Podpredsednik Komisije Kallas je pozdravil obvestilo združenja evropskih ponudnikov križarjenj European Cruise Council o sprejetju dodatnih prostovoljnih obvez, ki presegajo zakonske zahteve na področju načrtovanja poti, dostopa do varnostnega mostu in dostopa do rešilnih jopičev na krovu. Zlasti pomembno je, da obveze združenja European Cruise Council vključujejo imenovanje štirih neodvisnih izvedencev, ki bodo nadzorovali proces ter spremljali napredek in izvajanje. Prostovoljne obveze industrije imajo lahko pomemben in takojšen učinek, če se dosledno izvajajo.

2. Izvršilni ukrepi

Varnostne predpise je treba dosledno izvrševati. Komisija je z Evropsko pomorsko agencijo (EMSA) v okviru njenega tekočega dela uvedla inšpekcijske obiske za spremljanje izvajanja pomorske zakonodaje. Leta 2012 je bil poudarek na registraciji potnikov na krovu. Ta dejavnost je del širšega programa ciljno usmerjenih izvršilnih ukrepov na področju potniškega ladijskega prometa.

3. Ureditveni ukrepi

Komisija pripravlja postopni pristop; predlogi so načrtovani za leto 2012, dodatni posebni ukrepi pa so možni leta 2013. Ladijski promet je po svoji naravi globalen, zato je potrebno ukrepanje na dveh ravneh, in sicer tesno sodelovanje z Mednarodno pomorsko organizacijo (IMO), organom Združenih narodov, ki določa mednarodne predpise na področju ladijskega prometa.

Komisija bo predstavila zakonodajne predloge za varnostne predpise o potniškem ladijskem prometu na notranjem trgu pred koncem leta 2012, pri čemer bo obstoječe predpise EU predvsem razširila na ladje, ki niso ladje iz jekla za potniški ladijski promet na notranjem trgu. Takšne ladje (npr. manjše potniške ladje in ladje, ki niso zgrajene iz jekla, jadrnice in zgodovinske ladje) zajemajo vse večji delež trga, zlasti v turizmu.

Komisija načrtuje predlog za posodobitev predpisov EU o stabilnosti potniških ladij za ro‑ro potniške trajekte, da bi zlasti izboljšala stabilnost po utrpeli škodi. Obenem bo Komisija Mednarodni pomorski organizaciji predložila raziskave o stabilnosti poškodovanih ro‑ro potniških trajektov z namenom izboljšanja mednarodnih predpisov IMO. Stabilnost je za tovrstne trajekte zlasti pomembna zaradi potencialnih težav z vodo na krovu. EU je po brodolomu trajekta Estonia uvedla regionalne varnostne predpise EU za trajekte.

Premisleki za prihodnost: predhodne ugotovitve raziskovalnega projekta GOALDS, ki ga financira EU, o stabilnosti ladij za križarjenja in ropax ladij naj bi bile končane jeseni 2012. Komisija bo počakala na rezultate teh tehničnih študij kot tudi tekoče preiskave nesreče ladje Costa Concordia 13. januarja 2012, ki jo vodijo italijanski organi, preden bo proučila, ali bi bili potrebni nadaljnji predlogi. Za več informacij glej MEMO.

Nadaljnji koraki

Dvanajsttedensko javno posvetovanje o varnosti potniškega ladijskega prometa se bo končalo 5. julija 2012. Sledila mu bo delavnica za zainteresirane strani, kjer bodo predstavljeni predloženi prispevki. Komisija bo na podlagi tega posvetovanja in dveletnega tehničnega dela predstavila prve zakonodajne predloge pred koncem leta 2012.

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar