Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Transport: Komisja określa priorytety w zakresie bezpieczeństwa statków pasażerskich

Bruksela, 24 kwietnia 2012 r. – unijny komisarz ds. transportu Siim Kallas przedstawił Komisji w dniu dzisiejszym priorytety Komisji w zakresie bezpieczeństwa statków pasażerskich. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone zostało podczas ważnej konferencji na temat bezpieczeństwa statków pasażerskich w Brukseli, której gospodarzem była Komisja. Zapowiedziano przeprowadzenie konsultacji z zainteresowanymi stronami w sprawie działań priorytetowych.

Wiceprzewodniczący Siim Kallas powiedział: „Tragiczne wypadki, poczynając od Titanica, a kończąc na Estonii czy Costa Concordii, stawiają w centrum uwagi kwestię bezpieczeństwa statków. Z takich katastrof zawsze należy wyciągać wnioski. Nie czekamy jednak tylko, aż zdarzy się kolejny wypadek. Lekkomyślnością byłoby reagować dopiero po zdarzeniu. Przepisy UE dotyczące bezpieczeństwa statków są najbardziej rygorystyczne na świecie, co jest wynikiem procesu wprowadzania ciągłych usprawnień, środków proaktywnych i zapobiegawczych na rzecz podniesienia standardów w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego.”

Wiceprzewodniczący określił trójtorowe podejście do kwestii poprawy bezpieczeństwa statków pasażerskich w oparciu o:

1) promowanie środków podejmowanych dobrowolnie przez przedsiębiorstwa

2) intensyfikację egzekwowania i wdrażania przepisów oraz

3) środki prawne.

Wprawdzie Komisja rozpoczęła przegląd przepisów w 2010 r., jednak wnioski opierają się na ponad dwóch latach intensywnych prac nad kwestią bezpieczeństwa statków pasażerskich.

Działania priorytetowe obejmują:

1. Dobrowolne zobowiązania ze strony przedsiębiorstw

Wiceprzewodniczący Kallas z zadowoleniem przyjął dzisiejszą deklarację organizacji European Cruise Council dotyczącą podjęcia dalszych dobrowolnych zobowiązań, które wykraczają poza to, co jest wymagane w odniesieniu do takich kwestii, jak: planowanie trasy, zabezpieczony dostęp do mostku i dostęp do kamizelek ratunkowych na statku. Zobowiązania European Cruise Council obejmują wyznaczenie czterech niezależnych ekspertów w celu nadzorowania i monitorowania postępów i wdrażania. Dobrowolne zobowiązania przedsiębiorstw mogą mieć ważne i natychmiastowe skutki, jeżeli będą skrupulatnie realizowane.

2. Działania w zakresie egzekwowania przepisów

Zasady bezpieczeństwa muszą być egzekwowane w sposób rygorystyczny. We współpracy z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) Komisja rozpoczęła, w ramach prowadzonych obecnie prac, wizytacje, których celem jest monitorowanie wdrażanie prawodawstwa morskiego dotyczącego w 2012 r. w szczególności rejestracji pasażerów na pokładzie. Prace te są częścią szerszego programu ukierunkowanych działań na rzecz egzekwowania prawa w sektorze statków pasażerskich.

3. Środki prawne:

Komisja pracuje nad etapowym podejściem przewidującym przedstawienie wniosków w 2012 r. oraz ewentualnych dodatkowych środków szczególnych w 2013 r. Transport morski ma z natury charakter globalny, a zatem niezbędne jest dwutorowe podejście w ścisłej współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO) – organem ONZ, który ustanawia przepisy międzynarodowe w dziedzinie żeglugi.

Przed końcem 2012 r. Komisja przedstawi wnioski ustawodawcze dotyczące krajowych przepisów bezpieczeństwa statków pasażerskich – przede wszystkim rozszerzające istniejące przepisy UE poza krajowe statki pasażerskie zbudowane ze stali. Statki te, np. mniejsze statki pasażerskie oraz statki wykonane z materiałów innych niż stal, jak również żaglowce i statki historyczne mają coraz większy udział w rynku, zwłaszcza w przypadku turystyki.

Komisja ma zamiar przedstawić wniosek dotyczący aktualizacji przepisów UE dotyczących stabilności statków pasażerskich w odniesieniu do promów typu ro-ro, w szczególności z myślą o poprawie stabilności po uszkodzeniu. W tym samym czasie Komisja przedstawi Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) swoje badania dotyczące stabilności promów pasażerskich typu ro-ro w stanie uszkodzonym, z myślą o wzmocnieniu przepisów międzynarodowych IMO. Kwestia stabilności jest szczególnie ważna w przypadku tego rodzaju promów ze względu na potencjalne problemy z wodą na pokładzie. Od czasu tragedii, jaka wydarzyła się w Estonii, UE posiada własne regionalne zasady bezpieczeństwa dotyczące promów.

Przyszłe rozważania: Wstępne wyniki finansowanego przez UE projektu badawczego (GOALDS) dotyczącego stabilności statków rejsowych i statków typu ro-pax, mają według aktualnych planów być dostępne jesienią 2012 r. Komisja oczekuje na wyniki tych badań technicznych, jak również prowadzonego obecnie przez władze włoskie dochodzenia w sprawie wypadku Costa Concordia, który miał miejsce 13 stycznia 2012 r., przed rozważeniem konieczności uwzględnienia dalszych wniosków. Więcej informacji na ten temat znajduje się w MEMO.

Kolejne działania

Trwające 12 tygodni konsultacje społeczne w sprawie bezpieczeństwa statków pasażerskich zakończą się dnia 5 lipca 2012 r. Następnie zorganizowane zostaną warsztaty dla zainteresowanych stron w celu przedstawienia uzyskanych informacji. W oparciu o te konsultacje oraz wynik dwóch lat prac technicznych Komisja przedstawi do końca 2012 r. swój pierwszy wniosek ustawodawczy.

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar