Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - persmededeling

Vervoer: Commissie stelt prioriteiten voor de veiligheid op passagiersschepen

Brussel, 24 april 2012 – EU-commissaris voor vervoer Siim Kallas heeft vandaag de prioriteiten van de Commissie voor de veiligheid op passagiersschepen gepresenteerd. Kallas deed dat tijdens een toespraak op een belangrijke conferentie over veiligheid op passagiersschepen die door de Commissie in Brussel werd georganiseerd, en waarop het startschot werd gegeven voor overleg met de betrokken partijen over de prioritaire acties die moeten worden ondernomen.

"Door tragische ongelukken, zoals die met de Titanic, de Estonia en de Costa Concordia, staat de veiligheid in de scheepvaart in de schijnwerpers. Uit zulke rampen kunnen we altijd lering trekken. Maar we kunnen niet gewoon afwachten tot het volgende ongeluk gebeurt. Alleen achteraf reageren is onverantwoord. De EU heeft de strengste veiligheidsregels voor de scheepvaart ter wereld. Dat is het resultaat van een proces van permanente verbeteringen en proactieve en preventieve maatregelen om de veiligheidsnormen voor de zeevaart te verbeteren," /zei/aldus/ vicevoorzitter Kallas.

Kallas wil de veiligheid op passagiersschepen verbeteren aan de hand van drie uitgangspunten:

(1) het bevorderen van vrijwillige maatregelen binnen de sector

(2) het intensiveren van handhaving en uitvoering

(3) regelgeving.

De voorstellen zijn gebaseerd op meer dan twee jaar intensief werk op het gebied van veiligheid op passagiersschepen, gebaseerd op een evaluatie waarmee de Commissie in 2010 is begonnen.

De prioritaire acties omvatten:

1. Vrijwillige verbintenissen van de zijde van de sector

Vicevoorzitter Kallas verwelkomde de aankondiging die de European Cruise Council vandaag deed om vrijwillig verbintenissen aan te gaan die verder gaan dan de wettelijk verplichtingen over o.a. het plannen van routes, beveiligde toegang tot de brug en toegang tot reddingsvesten aan boord. Bovendien zal de European Cruise Council vier onafhankelijke deskundigen aanwijzen om toezicht te houden op het proces en om de voortgang en uitvoering in de gaten te houden. Vrijwillige verbintenissen van de zijde van de sector kunnen direct aanzienlijke resultaten opleveren als deze strikt worden uitgevoerd.

2. Handhavingsmaatregelen

Veiligheidsvoorschriften vereisen rigoureuze handhaving. De Commissie heeft samen met het European Maritime Agency (EMSA) en als onderdeel van haar lopende werkzaamheden het initiatief genomen om inspecties uit te voeren ter controle van de uitvoering van de zeevaartwetgeving, waarbij in 2012 vooral de nadruk ligt op de registratie van passagiers aan boord. Deze maatregelen maken deel uit van een breder pakket aan handhavingsmaatregelen voor de passagiersscheepvaart.

3. Regelgeving

De Commissie werkt aan een gefaseerde aanpak, waaruit in 2012 voorstellen en in 2013 aanvullende specifieke maatregelen moeten voorkomen. Aangezien de scheepvaart van nature een mondiale sector is, is er een tweeledige aanpak nodig waarbij nauw wordt samengewerkt met de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), het orgaan van de Verenigde Naties dat internationale regels voor de scheepvaart opstelt.

De Commissie zal voor het einde van 2012 wetsvoorstellen voor veiligheidsvoorschriften voor de binnenlandse passagiersscheepvaart presenteren. In eerste instantie zal de bestaande EU-regelgeving ook van toepassing worden op binnenlandse passagiersschepen die niet van staal zijn. Dit soort schepen (bijvoorbeeld kleinere passagiersschepen, schepen van een ander materiaal dan staal, zeilschepen en historische schepen) krijgt een steeds groter marktaandeel, met name in de toerismebranche.

De Commissie is van plan een voorstel in te dienen om EU-voorschriften voor de stabiliteit van roll-on-roll-offveerboten bij te werken, met name wat betreft het verbeteren van de stabiliteit bij averij. Verder zal de Commissie onderzoeksresultaten over de stabiliteit van roll-on-roll-offpassagiersschepen met averij doorgeven aan de IMO, zodat de IMO de internationale regelgeving kan aanpassen. Voor dit soort veerboten is stabiliteit van groot belang, aangezien water op het dek problemen kan opleveren. De EU heeft sinds de ramp met de Estonia eigen regionale EU-veiligheidsvoorschriften voor veerboten.

Overwegingen voor de toekomst: In de herfst van 2012 zullen de voorlopige bevindingen van het door de EU gefinancierde onderzoeksproject GOALDS over de stabiliteit van cruise- en RoPax-schepen binnen zijn. De Commissie zal de resultaten van dit technische onderzoek afwachten, evenals het onderzoek dat momenteel door de Italiaanse autoriteiten wordt gedaan naar de schipbreuk van de Costa Concordia op 13 januari 2012, alvorens te beslissen of er nog meer voorstellen in overweging moeten worden genomen. Het MEMO bevat hierover meer details.

Wat gaat er verder gebeuren?

De openbare raadpleging over de veiligheid op passagiersschepen duurt in totaal 12 weken en loopt af op 5 juli 2012. Daarna zal er een workshop worden georganiseerd waarop de betrokken partijen de ontvangen bijdragen presenteren. Op basis van deze raadpleging en het technisch onderzoek van de afgelopen twee jaar zal de Commissie voor eind 2012 de eerste wetsvoorstellen doen.

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar