Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Transportas. Komisija pristato keleivinių laivų saugos prioritetus

2012 m. balandžio 24 d., Briuselis. Už transportą atsakingas Europos Komisijos narys Siimas Kallasas šiandien pristatė Komisijos prioritetus keleivinių laivų saugos srityje. Sakydamas kalbą per didelę keleivinių laivų saugos konferenciją, kurią Briuselyje surengė Komisija, jis paskelbė apie pradedamas konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis dėl prioritetinių ateities veiksmų.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas S. Kallasas sakė: „Įvykus tragedijoms, tokioms kaip „Titaniko“, kelto „Estonia“ ar kruizinio laivo „Costa Concordia“ katastrofos, visų dėmesys nukrypsta į laivų saugą. Iš tokių nelaimių visuomet galima pasimokyti, tačiau mes nesiruošiame laukti naujos laivo katastrofos. Būtų neatsakinga imtis veiksmų tik tuomet, kai nelaimė jau įvyko. Europos Sąjungos laivų saugos taisyklės – griežčiausios pasaulyje, nes šios taisyklės nuolatos tobulinamos ir imamasi aktyvių prevencinių priemonių, siekiant sugriežtinti jūrų saugos standartus.“

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas pristatė keleivinių laivų saugos stiprinimo strategiją, kuri grindžiama trimis principais:

(1) skatinti laivybos sektoriaus atstovus savanoriškai taikyti reikiamas priemones;

(2) daugiau dėmesio skirti priemonių įgyvendinimui ir tokio įgyvendinimo kontrolei, ir

(3) taikyti reguliavimo priemones.

Šie pasiūlymai grindžiami daugiau kaip dvejus metus trukusio intensyvaus darbo keleivinių laivų saugos srityje rezultatais (Komisija pradėjo peržiūrą 2010 m.).

Toliau nurodomi prioritetiniai veiksmai.

1. Savanoriški laivybos sektoriaus atstovų įsipareigojimai

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas S. Kallasas palankiai įvertino šiandieninį Europos kruizinės laivybos tarybos pareiškimą apie griežtesnius (nei teisiškai nustatytieji) papildomus savanoriškus įsipareigojimus, susijusius su maršrutų planavimu, kapitono tiltelio saugumo užtikrinimu ir laive esančių gelbėjimosi liemenių naudojimu. Svarbu pažymėti, kad Europos kruizinės laivybos taryba įsipareigojo paskirti keturis nepriklausomus ekspertus, kurie prižiūrėtų visą procesą, stebėtų daromą pažangą bei priemonių įgyvendinimą. Jei laivybos sektoriaus atstovai griežtai laikysis savanoriškų įsipareigojimų, šie įsipareigojimai gali turėti didelį ir labai greitai juntamą poveikį.

2. Įgyvendinimo kontrolės priemonės

Saugos taisyklių įgyvendinimas turi būti griežtai kontroliuojamas. Komisija kartu su Europos jūrų saugumo agentūra ėmė rengti patikras (susijusias su šiuo metu Komisijos atliekamu darbu), kuriomis siekiama įvertinti, kaip įgyvendinami jūrų srities teisės aktai. 2012 m., be kita ko, bus visų pirma tikrinama, kaip laivuose registruojami keleiviai. Tokios patikros atliekamos pagal platesnę keleivinių laivų sektoriui skirtą tikslinių įgyvendinimo kontrolės priemonių programą.

3. Reguliavimo priemonės

Komisija darbą atlieka etapais: pasiūlymus planuojama pateikti 2012 m., o papildomos konkrečios priemonės galbūt bus pasiūlytos 2013 m. Laivyba – tai pasaulinio masto veikla, todėl priemonių būtina imtis dviem lygmenimis, glaudžiai bendradarbiaujant su Tarptautine jūrų organizacija – Jungtinių Tautų organizacija, kuri nustato tarptautines laivybos taisykles.

Iki 2012 m. pabaigos Komisija pateiks teisės aktų, kuriais nustatomos jūriniais vidaus maršrutais plaukiojančių keleivinių laivų saugos taisyklės, pasiūlymus. Tokiais siūlomais teisės aktais visų pirma planuojama išplėsti jau galiojančių ES taisyklių taikymo sritį, kuri šiuo metu apima tik jūriniais vidaus maršrutais plaukiojančius plieninius keleivinius laivus. Į ES taisyklių taikymo sritį dar neįtraukti laivai (pavyzdžiui, mažesni keleiviniai laivai, ne iš plieno pagaminti laivai, burlaiviai ir istoriniai laivai) užima vis didesnę rinkos (ypač turizmo rinkos) dalį.

Komisija ketina pasiūlyti atnaujinti ro-ro keltams taikomas ES keleivinių laivų stovumo taisykles, kad visų pirma būtų pagerintas apgadintų laivų stovumas. Kartu Komisija informuos Tarptautinę jūrų organizaciją apie apgadintų ro-ro keleivinių laivų stovumo mokslinių tyrimų rezultatus, kuriais pasinaudodama Tarptautinė jūrų organizacija galėtų sugriežtinti tarptautines taisykles. Tokiems keltams stovumas yra ypač svarbus dėl problemų, kurias gali sukelti ant denio susikaupęs vanduo. Po kelto „Estonia“ katastrofos Europos Sąjunga keltams taiko ES lygmens regionines saugos taisykles.

Ateities perspektyvos. 2012 m. rudenį ketinama parengti preliminarias ES finansuojamo mokslinių tyrimų projekto (GOALDS) išvadas dėl kruizinių ir ro-ro keleivinių laivų stovumo. Prieš nuspręsdama, ar reikia pateikti kitų pasiūlymų, Komisija lauks minėtų techninių tyrimų rezultatų ir 2012 m. sausio 13 d. įvykusios laivo „Costa Concordia“ avarijos tyrimo, kurį atlieka Italijos valdžios institucijos, išvadų. Žr. informacinį pranešimą.

Tolesni veiksmai

12 savaičių trukmės viešos konsultacijos dėl keleivinių laivų saugos bus baigtos 2012 m. liepos 5 d. Po jų suinteresuotosioms šalims bus surengtas seminaras, kuriame bus pristatyti gauti atsiliepimai. Remdamasi šių konsultacijų ir dvejus metus trukusio techninio darbo rezultatais Komisija iki 2012 m. pabaigos pateiks pirmuosius teisės aktų pasiūlymus.

Asmenys ryšiams :

Helen Kearns , tel.+32 2 298 76 38.

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61.


Side Bar