Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Közlekedés: a Bizottság meghatározza a személyhajók biztonságára vonatkozó prioritásokat

Brüsszel, 2012. április 24. – Siim Kallas, az EU közlekedéspolitikai biztosa a mai napon megnevezte a Bizottság kiemelt fontosságú célkitűzéseit a személyhajók biztonsága terén. A biztos vitaindító előadása a Bizottság által a személyhajók biztonságáról tartott, nagyszabású brüsszeli konferencián hangzott el, amelynek célja konzultáció kezdeményezése az érdekelt felekkel a tervezett kiemelt fontosságú intézkedések kapcsán.

Siim Kallas alelnök a következőket mondta: „A tragikus baleseteket, mint például a Titanic, az Estonia vagy a Costa Concordia katasztrófáját követően a hajóbiztonság mindig a figyelem középpontjába kerül. Jóllehet a tragédiák után levonjuk a tanulságokat, nem ülhetünk ölbe tett kézzel a következő balesetig. Meggondolatlanság lenne, ha csupán az eseményeket követően reagálnánk. Az Unió hajóbiztonsági szabályai a folyamatos átdolgozásnak, valamint a tengeri biztonsági szabványok erősítését szolgáló proaktív és megelőző intézkedéseknek köszönhetően világszerte a legszigorúbbak.”

A Bizottság alelnöke a személyhajók biztonságának fokozására az alábbi, három részből álló koncepciót határozta meg:

1. a hajózási ipar önkéntes intézkedéseinek támogatása,

2. az előírások végrehajtásának és alkalmazásának intenzívebbé tétele, valamint

3. szabályozási intézkedések kidolgozása.

A javaslatok alapját a személyhajók biztonsága terén végzett több mint két évig tartó, intenzív munka képezi. Emellett a Bizottság 2010-ben felülvizsgálatot kezdett.

A kiemelt jelentőségű intézkedések a következőket foglalják magukban:

1. A hajózási ipar önkéntes kötelezettségvállalásai

Siim Kallas alelnök üdvözölte az Európai Hajózási Tanács (European Cruise Council) mai bejelentését arról, hogy a jogszabályok által előírt intézkedéseken túlmenően további kötelezettségvállalások várhatók az alábbi területeken: útvonaltervezés, a hídra való belépés ellenőrzése, valamint a fedélzeti mentőmellényekhez való hozzáférés. Kiemelendő, hogy az Európai Hajózási Tanács négy független szakértő kinevezését is vállalta, akik feladata a teljes folyamat felügyelete, továbbá a részeredmények és a megvalósítás nyomon követése lesz. Az ipar önkéntes kötelezettségvállalásai jelentős és közvetlen hatást gyakorolhatnak, amennyiben az intézkedéseket következetesen végrehajtják.

2. Végrehajtási intézkedések

A biztonsági szabályokat szigorúan érvényre kell juttatni. A Bizottság az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséggel (European Maritime Agency – EMSA) karöltve, jelenlegi tevékenységének részeként kezdeményezte a tengerészeti jogszabályok betartásának helyszínen történő ellenőrzését. 2012-ben az ellenőrzések elsősorban az utasok fedélzeti nyilvántartására irányultak. Ez a munka egy olyan átfogó program részét képezi, amely a személyhajó-ágazatot érintő, célzott végrehajtási intézkedéseket foglal magában.

3. Szabályozási intézkedések:

A Bizottság szakaszos eljárás kialakításán dolgozik: a tervek szerint egyes javaslatok benyújtására 2012-ben, míg a további, különleges intézkedésekre valószínűleg 2013-ban kerülne sor. A hajózás természetéből adódóan nemzetközi kérdés, így kétsávos, ún. ikerpályás megközelítés alkalmazására van szükség, szoros együttműködésben az ENSZ nemzetközi hajózási szabályait meghatározó Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel (IMO).

A Bizottság még 2012 vége előtt jogalkotási javaslatokat nyújt be az Unión belül közlekedő személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok tekintetében. Ennek elsődleges célja a meglévő uniós szabályozás kiterjesztése a nem acélból készült, uniós vizeken közlekedő személyhajókra is. Az említett hajók, köztük például a kisebb személyhajók és az acéltól eltérő anyagból készült hajók, a vitorlás hajók és a történelmi hajók, egyre nagyobb piaci részesedéssel rendelkeznek, elsősorban a turisztikai ágazatban.

A Bizottság javaslat benyújtását tervezi a személyhajók stabilitására vonatkozó uniós szabályozásnak a roll-on/roll-off kompok tekintetében történő aktualizálására, elsődlegesen a hajók káresetet követő stabilitásának növelése céljából. A Bizottság ugyanakkor az IMO rendelkezésére bocsátja a sérült roll-on/roll-off személyhajók stabilitását érintő saját kutatási eredményeit, hogy segítségükkel erősíteni lehessen az IMO nemzetközi szabályait. Az említett kompok esetében a stabilitás kiemelten fontos kérdés, mivel a fedélzeten lévő víz problémákat okozhat. Az Unió az Estonia tragédiája óta saját regionális biztonsági szabályokkal rendelkezik.

A jövőre vonatkozó tervek: Az uniós finanszírozásban megvalósuló, a körutazást végző hajók és a kombinált személy- és teherszállító (ro/pax) hajók stabilitását vizsgáló kutatási projekt (GOALDS) előzetes eredményei a várakozások szerint 2012 őszére várhatók. A Bizottság megvárja az említett műszaki tanulmányok eredményeit, valamint az olasz hatóságoknak a 2012. január 13-án szerencsétlenül járt Costa Concordia hajó roncsát érintő, jelenleg is folyó vizsgálatainak eredményeit, mielőtt megfontolja a további javaslatok benyújtását. A részletekért lásd: MEMO.

A következő lépések

A személyhajók biztonságáról folytatott, tizenkét héten át tartó nyilvános konzultáció 2012. július 5-én zárul. Ezt az érdekelt felek részvételével zajló munkaértekezlet követi, amelyen bemutatásra kerülnek a konzultáció eredményei. A Bizottság még 2012 vége előtt benyújtja első – a konzultáció és a kétéves műszaki előkészítő munka alapján kidolgozott – jogalkotási javaslatait.

Kapcsolattartók:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar