Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Liikenne: Komissio korostaa matkustaja-alusten turvallisuutta

Bryssel 24. huhtikuuta 2012 – EU:n liikennekomissaari Siim Kallas määritteli tänään komission ensisijaiset toimet matkustaja-alusten turvallisuuden alalla. Kallas piti pääpuheen suuressa matkustaja-alusten turvallisuutta käsittelevässä konferenssissa, jota komissio isännöi. Konferenssin tarkoituksena oli käynnistää sidosryhmien kuuleminen tulevista ensisijaisista toimista.

Varapuheenjohtaja Kallas sanoi: ”Järkyttävät onnettomuudet Titanicin uppoamisesta aina Estonian tai Costa Concordian haaksirikkoon nostavat esiin alusten turvallisuuskysymykset. Tällaisista suuronnettomuuksista olisi aina otettava oppia. Emme kuitenkaan voi vain odottaa seuraavaa onnettomuutta. Olisi tyhmänrohkeata toimia vasta tapahtuman jälkeen. Alusten turvallisuutta koskevat EU:n säännöt ovat maailman tiukimmat, mikä johtuu jatkuvista parannuksista ja ennakoivista ja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, joilla korotetaan meriliikenteen turvallisuusvaatimuksia.”

Varapuheenjohtaja Kallas määritteli kolmivaiheisen hankkeen, jossa parannetaan matkustaja-alusten turvallisuutta seuraavasti:

1) tuetaan alan yritysten vapaaehtoisia toimenpiteitä

2) tiukennetaan toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja sen valvontaa ja lisäksi

3) sovelletaan sääntelytoimenpiteitä.

Ehdotukset perustuvat yli kahden vuoden mittaiseen matkustaja-alusten turvallisuutta koskevaan tiiviiseen selvitystyöhön, jonka komissio käynnisti vuonna 2010.

Ensisijaiset toimenpiteet ovat seuraavat:

1. Yritysten vapaaehtoiset sitoumukset

Varapresidentti Kallas vastaanotti tänään European Cruise Council -järjestön ilmoituksen vapaaehtoisista sitoumuksista, jotka ylittävät lakisääteiset vaatimukset esimerkiksi sellaisissa kysymyksissä kuin reittisuunnittelu, komentosillalle pääsyn varmistaminen ja pelastusliivien saatavuus ja riittävyys aluksella. Keskeistä on, että European Cruise Councilin esittämiin sitoumuksiin sisältyy neljän riippumattoman asiantuntijan nimeäminen valvomaan toimenpiteitä ja tarkkailemaan niiden etenemistä ja täytäntöönpanoa. Yritysten vapaaehtoisilla sitoumuksilla voi olla tärkeä ja välitön vaikutus, jos ne toteutetaan kurinalaisesti.

2. Täytäntöönpanon valvonta

Turvallisuussääntöjen täytäntöönpanoa on valvottava tiukasti. Komissio on käynnissä olevan työnsä puitteissa aloittanut yhdessä Euroopan meriturvallisuusviraston kanssa tarkastuskäynnit, joilla valvotaan merenkulkulainsäädännön täytäntöönpanoa. Vuonna 2012 erityistarkkailussa on aluksella olevien matkustajien rekisteröinti. Nämä toimet ovat osa laajempaa kohdennettujen täytäntöönpanotoimien ohjelmaa, joka koskee matkustaja-aluksia.

3. Sääntelytoimenpiteet

Komissio valmistelee vaiheittaista lähestymistapaa. Ehdotuksia suunnitellaan vuodeksi 2012 ja lisätoimenpiteet tulevat mahdollisiksi vuonna 2013. Meriliikenne on luonteeltaan globaalia. Näin ollen sitä koskeva sääntely vaatii kaksitahoista lähestymistapaa ja läheistä yhteistyötä Kansainvälisen merenkulkujärjestön kanssa, joka on kansainväliset merenkulkusäännöt vahvistanut YK:n elin.

Komissio esittää säädösehdotuksia eurooppalaisten matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä vuoden 2012 loppuun mennessä. Säädösehdotuksilla lähinnä laajennettaisiin olemassa olevia EU:n sääntöjä koskemaan myös muita aluksia kuin teräksestä rakennettuja eurooppalaisia matkustaja-aluksia. Nämä alukset, esimerkiksi pienemmät matkustaja-alukset ja muusta materiaalista kuin teräksestä rakennetut alukset sekä historialliset alukset ja purjealukset, muodostavat yhä suuremman markkinaosuuden erityisesti matkailun alalla.

Komissio varautuu tekemään ehdotuksen ro-ro -matkustaja-aluksia koskevista EU:n säännöistä. Säännöissä kiinnitettäisiin erityishuomiota aluksen vaurioitumisen jälkeisen vakauden parantamiseen. Samaan aikaan komissio esittää selvityksensä vaurioituneiden ro-ro -matkustaja-alusten vakaudesta Kansainväliselle merenkulkujärjestölle, jonka kansainvälisiä sääntöjä pyritään parantamaan selvityksen pohjalta. Vakaus on näille lautoille erityisen tärkeätä, koska veden pääsy kannelle on niille keskeinen ongelma. EU:lla on Estonian onnettomuudesta lähtien ollut omat EU:n aluetta koskevat turvallisuussääntönsä lautoille.

Tulevaisuuden haasteita: EU:n rahoittaman risteily- ja ropax-alusten vakautta koskevan GOALDS-tutkimusprojektin alustavat tulokset on määrä saada syksyllä 2012. Komissio odottaa näiden teknisten tutkimusten tuloksia sekä tuloksia Italian viranomaisten parhaillaan tekemästä onnettomuustutkinnasta, joka koskee Costa Concordian 13. tammikuuta 2012 tapahtunutta haaksirikkoa, ennen kuin se päättää, ovatko lisäehdotukset tarpeen. Lisätietoa on muistiossa.

Mitä seuraavaksi?

Kahdentoista viikon mittainen julkinen kuuleminen matkustaja-alusten turvallisuudesta päättyy 5. heinäkuuta 2012. Sen jälkeen järjestetään seminaari, jossa sidosryhmät esittelevät saatua palautetta. Komissio esittää tämän kuulemisen ja kahden vuoden teknisen selvitystyön pohjalta ensimmäiset säädösehdotuksensa ennen vuoden 2012 loppua.

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar