Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο τύπου

Μεταφορές: Η Επιτροπή καθορίζει προτεραιότητες για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων

Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 – Ο Επίτροπος της ΕΕ κ. Siim Kallas, αρμόδιος για τις μεταφορές, καθόρισε σήμερα τις προτεραιότητες της Επιτροπής για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων. Η σημαντική αυτή ομιλία πραγματοποιήθηκε σε μια μεγάλη διάσκεψη για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων στις Βρυξέλλες, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή, προκειμένου να αρχίσει διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις προσεχείς δράσεις προτεραιότητας.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Kallas δήλωσε τα εξής: «Διάφορα τραγικά ατυχήματα, από τον Τιτανικό έως το Estonia ή το Costa Concordia, φέρνουν στο προσκήνιο την ασφάλεια των πλοίων. Υπάρχουν πάντα διδάγματα από τις εν λόγω καταστροφές. Αλλά δεν περιμένουμε απλώς να συμβεί το επόμενο ατύχημα. Δεν θα ήταν συνετό να αντιδρά κανείς μετά το συμβάν. Η ΕΕ έχει τους αυστηρότερους κανόνες ασφάλειας των πλοίων στον κόσμο και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης, ενεργητικών και προληπτικών μέτρων για την αύξηση των επιπέδων ασφάλειας στη θάλασσα

Ο Αντιπρόεδρος όρισε μια τριπλή προσέγγιση για την ενίσχυση της ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων με βάση τα εξής:

(1) προώθηση εθελοντικών μέτρων του κλάδου

(2) εντατικοποίηση της επιβολής και της εφαρμογής, καθώς και

(3) ρυθμιστικά μέτρα.

Οι προτάσεις βασίζονται σε περισσότερα από δύο έτη εντατικών εργασιών για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων στο πλαίσιο επανεξέτασης από την Επιτροπή που ξεκίνησε το 2010.

Οι δράσεις προτεραιότητας περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Εθελοντικές δεσμεύσεις του κλάδου

Ο Αντιπρόεδρος κ. Kallas εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγγελία σήμερα, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κρουαζιερόπλοιων (European Cruise Council), νέων εθελοντικών δεσμεύσεων πέραν αυτών που απαιτούνται εκ του νόμου όσον αφορά θέματα όπως: σχεδιασμός δρομολογίων, πρόσβαση ασφαλείας στη γέφυρα και πρόσβαση σε σωσίβια γιλέκα (ατομικά σωσίβια) επί του πλοίου. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι δεσμεύσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κρουαζιερόπλοιων περιλαμβάνουν τον διορισμό τεσσάρων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα εποπτεύουν τη διαδικασία και θα παρακολουθούν την πρόοδο και την εφαρμογή. Οι εθελοντικές δεσμεύσεις του κλάδου μπορούν να έχουν σημαντικά και πολύ άμεσα αποτελέσματα αν εφαρμόζονται με αυστηρότητα.

2. Μέτρα επιβολής

Απαιτείται αυστηρή επιβολή των κανόνων ασφαλείας. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), και στο πλαίσιο των υπό εξέλιξη εργασιών της, επιτόπιες επισκέψεις επιθεώρησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τη ναυτιλία στις οποίες περιλαμβάνεται, ιδίως το 2012, η στόχευση της καταγραφής των επιβατών επί του πλοίου. Το έργο αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος στοχευμένων μέτρων επιβολής για τον τομέα των επιβατηγών πλοίων.

3. Ρυθμιστικά μέτρα

Η Επιτροπή επεξεργάζεται, με μια σταδιακή προσέγγιση, προτάσεις προγραμματισμένες για το 2012 και πρόσθετα ειδικά μέτρα που θα είναι δυνατόν να θεσπιστούν το 2013. Οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν από τη φύση τους παγκόσμιο χαρακτήρα, επομένως είναι αναγκαία μια διττή προσέγγιση, σε στενή συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) - τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών που θεσπίζει διεθνείς κανόνες για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για κανόνες ασφαλείας των επιβατηγών πλοίων που εκτελούν εσωτερικά δρομολόγια πριν από τα τέλη του 2012 – κυρίως με την επέκταση των υφισταμένων κανόνων της ΕΕ για τα κατασκευασμένα από χάλυβα επιβατηγά πλοία που εκτελούν εσωτερικά δρομολόγια ώστε να καλύπτουν και άλλα είδη πλοίων. Τα εν λόγω πλοία π.χ. μικρότερα επιβατηγά πλοία και πλοία κατασκευασμένα από υλικά εκτός του χάλυβα, καθώς και ιστιοπλοϊκά και ιστορικά πλοία, καλύπτουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, ιδίως για τον τουρισμό.

Η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει πρόταση για την επικαιροποίηση των ενωσιακών κανόνων ευστάθειας επιβατηγών πλοίων για οχηματαγωγά roll-on/roll-off με στόχο ιδίως τη βελτίωση της ευστάθειας μετά από ζημιά. Παράλληλα, η Επιτροπή θα διαθέσει στον ΔΝΟ τα αποτελέσματα των ερευνών της για την ευστάθεια των επιβατηγών πλοίων ro-ro μετά από ζημιά, με σκοπό την ενίσχυση των διεθνών κανόνων του ΔΝΟ. Η ευστάθεια είναι ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για τα εν λόγω πορθμεία λόγω των πιθανών προβλημάτων με ύδατα στο κατάστρωμα. Η ΕΕ διαθέτει δικούς της περιφερειακούς κανόνες ασφάλειας για τα οχηματαγωγά πλοία από την εποχή του δραματικού ναυαγίου του Estonia.

Μελλοντικά ζητήματα: Τα προκαταρκτικά πορίσματα του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ερευνητικού σχεδίου (GOALDS) για την ευστάθεια των κρουαζιερόπλοιων και των πλοίων ropax προβλέπεται να ολοκληρωθούν το φθινόπωρο του 2012. Η Επιτροπή θα περιμένει τα αποτελέσματα αυτών των τεχνικών μελετών, καθώς και της τρέχουσας διερεύνησης ατυχήματος εκ μέρους των ιταλικών αρχών για το ναυάγιο του Costa Concordia στις 13 Ιανουαρίου 2012, προτού μελετήσει το ενδεχόμενο εάν χρειάζεται να εξεταστούν περαιτέρω προτάσεις. Βλ. MEMO για λεπτομέρειες.

Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα;

Η διάρκειας 12 εβδομάδων δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων θα λήξει στις 5 Ιουλίου 2012. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ένα εργαστήριο για τα ενδιαφερόμενα μέρη όπου θα παρουσιαστούν οι υποβληθείσες εισηγήσεις. Βάσει της διαβούλευσης αυτής, καθώς και των τεχνικών εργασιών διάρκειας δύο ετών, η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις πρώτες νομοθετικές προτάσεις της πριν από το τέλος του 2012

Αρμόδιοι για επικοινωνία :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar