Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Doprava: Komise oznámila priority pro bezpečnost osobních lodí

Brusel 24. dubna 2012 – Komisař EU pro dopravu Siim Kallas dnes oznámil priority Komise v oblasti bezpečnosti osobních lodí. Stalo se tak během hlavního projevu na významné konferenci o bezpečnosti osobních lodí, jež byla pořádána Komisí v Bruselu na úvod konzultací se zainteresovanými stranami o nadcházejících prioritních opatřeních.

Místopředseda Kallas prohlásil: „Tragické nehody od Titaniku po Estonii nebo Costu Concordii obrací pozornost k bezpečnosti lodí. Z takových katastrof je vždy třeba se poučit. My ale nečekáme pouze na to, až se stane další nehoda. Bylo by pošetilé reagovat až po události. Evropská unie má nejpřísnější pravidla pro bezpečnost lodí na světě, což je výsledkem nepřetržitého zdokonalování a proaktivních a preventivních opatření ke zvýšení námořních bezpečnostních norem.“

Místopředseda představil trojí přístup k zlepšení bezpečnosti osobních lodí, který se zakládá na:

1) podpoře dobrovolných opatření průmyslu;

2) posílení vymáhání a provádění; a rovněž

3) regulačních opatřeních.

Tyto návrhy jsou výsledkem více než dvouleté intenzivní práce zaměřené na bezpečnost osobních lodí, ačkoliv Komise začala situaci přezkoumávat v roce 2010.

Prioritní opatření zahrnují:

1. Dobrovolné závazky průmyslu

Místopředseda Kallas uvítal dnešní oznámení Evropské rady výletních lodí o přijetí dalších dobrovolných závazků, které přesahují rámec povinností daných právními předpisy a které se dotýkají kupříkladu plánování cest, přístupu k bezpečnostním můstkům a přístupu k záchranným vestám na palubě. Ještě důležitější je závazek Evropské rady výletních lodí jmenovat čtyři nezávislé odborníky, kteří budou na celý proces dohlížet a monitorovat jeho pokrok a provádění opatření. Dobrovolné závazky průmyslu mohou mít velmi významný a okamžitý účinek, pokud jsou striktně prováděny.

2. Vynucovací opatření

Bezpečnostní opatření vyžadují důsledné vymáhání. Komise společně s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost zahájila v rámci své průběžné práce kontrolní návštěvy s cílem sledovat provádění námořních právních předpisů, přičemž se v roce 2012 zaměřuje především na registraci cestujících na palubě. Tato činnost je součástí obsáhlejšího programu vynucovacích opatření pro odvětví osobních lodí.

3. Regulační opatření

Komise přistupuje k opatřením postupně. Návrhy se plánují pro rok 2012 s možností dodatečných konkrétních opatření v roce 2013. Námořní doprava je ze své podstaty globální, tudíž je nezbytné k ní přistupovat na dvou rovinách v úzké spolupráci s Mezinárodní námořní organizací (IMO), orgánem OSN, který stanovuje mezinárodní pravidla námořní dopravy.

Komise představí legislativní návrhy upravující vnitřní bezpečnostní pravidla pro osobní lodě do konce roku 2012 – především pak rozšíří působnost stávajících pravidel EU pro osobní lodě vyrobené z oceli i na jiné lodě. Takové lodě, tzn. menší osobní lodě a lodě vyrobené z jiných materiálů než oceli, plachetnice a historické lodě zaujímají rostoucí podíl na trhu především v oblasti cestovního ruchu.

Komise hodlá učinit návrh na aktualizaci pravidel EU pro stabilitu dopravních lodí u trajektů typu roll-on roll-off se zvláštním zřetelem na zlepšení stability při poškození. Zároveň Komise předá IMO výsledky svého výzkumu stability osobních lodí typu ro-ro v poškozeném stavu za účelem zlepšení mezinárodních pravidel IMO. Stabilita je v případě těchto lodí vzhledem k možným problémům s vodou na palubě obzvláště důležitá. Evropská unie má svá vlastní regionální bezpečnostní pravidla EU pro trajekty již od tragédie lodi Estonia.

Úvahy do budoucna: Předběžná zjištění výzkumného projektu financovaného EU (GOALDS) o stabilitě výletních lodí a lodí typu RoPax budou podle plánu k dispozici na podzim 2012. Komise vyčká výsledků těchto technických studií i výsledků právě probíhajícího vyšetřování nehody lodi Costa Concordia ze dne 13. ledna 2012, jež je prováděno italskými úřady, než zváží nutnost dalších návrhů. Pro bližší informace viz MEMO.

Co bude následovat?

Dne 5. července 2012 skončí dvanáctitýdenní veřejná konzultace o bezpečnosti osobních lodí. Po ní bude následovat workshop pro zainteresované strany, kde budou představeny předložené příspěvky. Na základě této konzultace i dvouleté technické práce Komise představí své první legislativní návrhy do konce roku 2012.

Kontaktní osoby :

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar