Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság új intézkedéseket és megoldásokat javasol az uniós munkahelyteremtő fellendüléshez

Strasbourg, 2012. április 18. – az uniós munkanélküliség csúcspontjára és a következő hónapokat illető elszomorító gazdasági előrejelzésre való tekintettel a Bizottság ma konkrét intézkedéseket javasolt a munkahelyteremtés ösztönzése érdekében. A javaslat a munkahelyteremtés keresleti oldalára összpontosít azáltal, hogy megoldásokat javasol a tagállamoknak a munkaerő-bővítés ösztönzéséhez: csökkentsék a foglalkoztatást terhelő adókat vagy nagyobb mértékben támogassák az új vállalkozásokat. Egyúttal számba veszi a jövőben a legnagyobb munkahelyteremtő potenciállal rendelkező területeket is: a környezetbarát gazdaság, az egészségügyi szolgáltatások, valamint az információs és kommunikációs technológiák (ICT). A szakpolitikai közlemény hangsúlyozza, hogy az uniós kormányzásban nagyobb szerepet kell kapnia a foglalkoztatási és szociális szempontoknak és megoldásokat javasol arra, hogy miként vonják be az uniós prioritások meghatározásába a munkáltatók és munkavállalók képviselőit.

Barroso elnök a következőket nyilatkozta: „Európának munkahelyteremtő stratégiára van szüksége ahhoz, hogy megbirkózzon a munkanélküliség elfogadhatatlan szintjével. Az EU óriási kiaknázatlan munkahelyteremtő potenciállal rendelkezik. A környezetbarát gazdaság, az egészségügyi és új technológiai ágazatok együttesen több mint 20 millió új munkahelyet teremtenek az elkövetkezendő években. A tagállamoknak élniük kell ezekkel a lehetőségekkel, mobilizálniuk kell a meglévő erőforrásokat és a szociális partnerekkel közösen fel kell pörgetniük a munkaerőpiacukat. Együtt sikerülhet.”

Az új csomag bemutatásakor így fogalmazott Strasbourgban Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős biztos : „a jelenlegi uniós munkanélküliség mértéke drámai és elfogadhatatlan.

A munkahelyteremtésnek ténylegesen kiemelt uniós célnak kell lennie Majd hozzátette: „Ha a növekedés helyreállítására törekszünk és meg akarunk birkózni az olyan főbb szerkezeti átalakításokkal, mint a gazdaság környezetbaráttá tétele, a népesség elöregedése és a technológiai változás, akkor az Uniónak egy dinamikus és inkluzív európai munkaerőpiacra van szüksége.”

1. A foglalkoztatási csomag azt szorgalmazza, hogy a tagállamok erősítsék meg nemzeti foglalkoztatási politikájukat. Mindenekelőtt arra irányuló javaslatokat tartalmaz, hogy a tagállamok:

- Biztosítsanak a munkahelyteremtésnek és a munkaerő-keresletnek megfelelő feltételeket, mint az új munkahelyeket teremtő létszámbővítő támogatások, (költségvetési szempontból semleges megoldásként) a foglalkoztatást terhelő adók egy részének átcsoportosítása környezetvédelmi adóvá, illetve az önfoglalkoztatás támogatása.

- Használják ki a jövőre nézve nagyobb munkahelyteremtő potenciállal rendelkező területekben rejlő lehetőségeket, mint például a környezetbarát gazdaság, amelyben 2020-ig 20 millió munkahely teremthető. Továbbá foglalják bele a környezetbarát foglalkoztatást nemzeti munkahelyteremtési tervükbe, ezzel növelve a környezettudatos ismereteket.

- Fejlesszék az egészségügyi munkaerő tervezését és előrejelzését, hogy az egészségügyi szakemberek számát jobban a kereslethez tudják igazítani, miközben hosszú távú álláslehetőségeket ajánlanak, valamint ösztönözzék az innovatív és hatékony munkaerő-felvételre és az egészségügyi dolgozók megtartására vonatkozó tapasztalatcserét. A Bizottság a személyi és háztartási szolgáltatások területén adódó foglalkoztatási lehetőségekről is indít konzultációt.

- Ösztönözzék a magasan képzett IKT-munkaerő számának növekedését és a digitális ismeretek elsajátítását a dolgozók körében.

2. A közlemény meghatározza a legfontosabb reformlépéseket annak érdekében, hogy a munkaerőpiac dinamikusabbá és inkluzívabbá váljon, és ezáltal jobban tudjon alkalmazkodni a gazdasági változásokhoz. E javaslatok a következőket tartalmazzák:

- A válságból szerzett tapasztalatokra építve a belső rugalmasság előmozdítása a munkahelyi bizonytalanság és a pénzügyi kiadások csökkentése érdekében.

- Méltányos és fenntartható bérezés kialakítása és alulfizetett állások csapdájának elkerülése;

- Megfelelő szerződéses megállapodások biztosítása a nem szabványos megállapodások túlzott használatának megelőzése érdekében. A Bizottság azt is hangsúlyozza, hogy lehetőségeket kell biztosítani a fiataloknak, valamint fejleszteni kell az egész életen át tartó tanulást, amely a foglalkoztatási biztonság és a termelékenység kulcsa.

- Tekintettel arra, hogy az EU-ban még 4 millió betöltetlen állás van, a „foglalkoztatási csomag” a készségekbe történő nagyobb befektetésre, valamint az európai munkaerő képzettsége és a munkaadók igényei közötti szakadék megszüntetésére szólít fel, ezenkívül pedig hangsúlyozza a képzési igények hatékonyabb előrejelzésének fontosságát. A közlemény a készségek és képesítések elismerésének megkönnyítését célzó és az oktatás és a munka világát egymáshoz közelebb hozó eszközöket javasol.

3. A „foglakoztatási csomag” egy független uniós munkaerőpiac létrehozását is megcélozza.

- A munkaerő mobilitásának fejlesztése érdekében a Bizottság teljes mértékben kötelezettséget vállal arra, hogy elhárítja a jogi és gyakorlati akadályokat a munkavállalók szabad mozgása elől a nyugdíjjogosultság hordozhatóságának, a határ menti ingázók adóügyi megítélésének vagy a jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos tudatosságnak a javításával. Felszólítja a tagállamokat, hogy engedélyezzék az álláskeresők munkanélküli-ellátásának kivitelét más országba (6 hónapot nem meghaladó időszakra vonatkozóan). Határozott üzenetet fogalmaz meg a kormányok számára a Bulgáriából és Romániából érkező munkavállalóknak a munkaerő-piachoz való hozzáférésére vonatkozó korlátozások megszüntetésére és hogy engedélyezzék más tagállamok polgárait elhelyezkedni a közszférában.

- Annak érdekében, hogy az álláskereslet és -kínálat jobban megfeleljen egymásnak, a csomag javasolja az EURES álláskereső portáljának ténylegesen európai állások hirdetésére és munkaerő felvételére szolgáló eszközzé történő átalakítását és innovatív élő alkalmazásokat irányoz elő (2013-ra), amelyekkel a felhasználók egy meghatározott földrajzi térkép segítségével megtekinthetik az aktuális ajánlatokat.

4. Végezetül, a foglalkoztatási csomag kikövezi az utat az uniós kormányzással összhangban megvalósuló európai szintű foglalkoztatási politika megerősített koordinációjának és nyomon követésének. 2013-tól és az európai szemeszter részeként a Bizottság egy eredményjelző tábla bevezetését tervezi a tagállamok nemzeti foglalkoztatási tervének megvalósításában elért fejlődés megjelenítésére. Az EU és a nemzeti szociális partnerek foglalkoztatási politikai döntéshozatalba történő bevonásának erősítésére a Bizottság uniós szintű véleménycserére és a bérezés változásának nyomon követésére vonatkozó terveket terjeszt be. Mindent összevetve, a csomag hangsúlyozza a szakpolitika és az uniós pénzügyi eszközök (pl. Európai Szociális Alap) közötti kapcsolat jelentőségét az országok foglalkoztatási prioritásainak és reformjainak támogatásakor .

Előzmények

A csomagot szeptember 6-7-én egy magas szintű foglakoztatási konferencián megvitatják, hogy tovább ösztönözzék a partnereket a bejelentett intézkedések végrehajtására. A mai foglalkoztatási csomag tartalmaz egy bizottsági közleményt a „foglalkoztatás bővülésével járó fellendülésről”, valamint kilenc bizottsági személyzeti munkadokumentumot, amelyből kettő konzultációs irat:

- Munkaerő-piaci tendenciák és kihívások (elemzés)

- Minőségbiztosítási keretrendszer a szakmai gyakorlatok tekintetében (konzultációs anyag)

- A „Több lehetőséget a fiataloknak” kezdeményezés végrehajtása: Az első megtett lépések (eredményjelentés)

- A környezetbarát növekedésben rejlő foglakoztatási potenciál kiaknázása

- Az információs és kommunikációs technológiákban rejlő foglakoztatási potenciál kiaknázása

- Az uniós egészségügyi munkaerőre vonatkozó akcióterv

- A háztartási szolgáltatások munkaereje (konzultációs anyag)

- Nyitott, dinamikus és inkluzív munkaerőpiac (a rugalmas biztonság koncepciójának kidolgozása)

- Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat megújítása az Európa 2020 stratégia céljainak elérése érdekében (az EURES-reform részletei)

További információk:

Közlemény: Út a munkahelyteremtő fellendülés felé: MEMO/12/252

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=en

Francia nyelven:http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=fr

Német nyelven:http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=de

Minden dokumentum, beleértve a Bizottság szolgálati munkadokumentumát elérhető a következő internetes oldalon:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

Francia nyelven: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

Német nyelven: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes

Aválság szociális hatásának nyomon követése: európai uniós közvélemény:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

A Foglalkoztatási Főigazgatóság foglalkoztatási stratégiáról szóló internetes oldala:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=101

Kapcsolattartók:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrère (+32 2 299 04 03)


Side Bar