Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

We Mean Business: Ny kampanj för att öka antalet praktikplatser

Bryssel den 17 april 2012 – EU-kommissionen lanserar i dag kampanjen We Mean Business. Kampanjen har som mål att uppmuntra företag att skapa fler praktikplatser i syfte att öka ungdomars kompetens och göra det lättare för dem att hitta anställning. Praktiktjänstgöring kan också hjälpa unga att få en smidig övergång från utbildning till det första riktiga jobbet. Att ta emot praktikanter kan dessutom medföra fördelar för företagen eftersom de får möjlighet att hitta utmärkta potentiella arbetstagare som med sina nya idéer kan vara nyckeln till framtida produktivitet och konkurrenskraft. Under 2012–2013 kommer kommissionen att ge finansiellt stöd till sammanlagt 280 000 praktikplatser genom sina program för yrkesutbildning (Leonardo da Vinci) och högre utbildning (Erasmus).

We Mean Business kommer att stödja EU-ländernas kamp mot ungdomsarbetslösheten, som i vissa fall ligger på oacceptabelt höga nivåer, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom. – Initiativet ska uppmärksamma värdet av internationell praktiktjänstgöring som kan förbättra ungas språkkunskaper, ge dem bättre självförtroende och göra dem mer anpassningsbara. Undersökningar har visat att denna typ av kompetens värdesätts i allt högre grad av arbetsgivarna.

Det har också visat sig att få företag är medvetna om möjligheterna att ta emot en praktikant inom ramen för ett EU-program1. Kampanjen We Mean Business har som mål att ändra på detta och visa företagen fördelarna med att erbjuda internationella praktikplatser.

Kampanjen har en särskild webbplats med länkar och information om hur man ordnar eller hittar en europeisk praktikplats. I EU-länderna kommer informationskampanjer riktade till handelskammare, regionala utvecklingsorgan, stödorganisationer för företag och andra intressegrupper att lyfta fram fördelarna med praktik för företagen.

Bakgrund

EU-kommissionen presenterade i december 2011 ett initiativ kallat Bättre möjligheter för unga (IP/11/1568). Som en del av det har kommissionen åtagit sig att öka antalet praktikplatser med 30 % inom sina program för yrkesutbildning (Leonardo da Vinci) och högre utbildning (Erasmus). År 2012 kommer minst 130 000 ungdomar att få stöd för att kunna göra praktiktjänstgöring utomlands. Denna siffra förväntas stiga till 150 000 nästa år.

Undersökningar har visat att praktikanter med språkkunskaper kan hjälpa företag att ta sig in på nya marknader. Samtidigt kan företag som inte har anställda med språkkunskaper och kommunikationsfärdigheter gå miste om många affärsmöjligheter. Kommissionen lät 2006 utföra en undersökning bland nästan 2 000 företag i EU där det framkom att 11 % av dem hade förlorat ett kontrakt på grund av bristande språkkunskaper, något som kostat dem upp till 50 miljoner euro2.

Parallellt med kampanjen We Mean Business kommer kommissionen i morgon (den 18 april) att anta ett omfattande paket med nya åtgärder som ska skapa återhämtning och hög sysselsättning. Ett av de viktigaste målen är att främja rekrytering inom miljövänlig ekonomi, hälso- och sjukvårdssektorn samt IKT.

Mer information om initiativet Bättre möjligheter för unga:

http://ec.europa.eu/social/yoi

Kampanjens webbplats: http://we-mean-business.europa.eu

http://ec.europa.eu/culture

Androulla Vassilious webbplats

Twitter: @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)

1 :

Den belgisk-italienska handelskammarens undersökning från 2010.

2 :

ELAN-studien om effekterna på EU-ekonomin av bristande språkkunskaper i företagen (Effects on the European economy of shortages of foreign language skills in enterprise) 2006:

http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/files/elan-full-report_en.pdf


Side Bar