Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

„We Mean Business“: kampanja Evropske komisije za spodbujanje delovne prakse

Bruselj, 17. aprila 2012 – Evropska komisija danes začenja kampanjo „We Mean Business“, s katero želi spodbuditi podjetja, da pripravnikom omogočijo več praks ter tako povečajo usposobljenost in zaposljivost mladih ter olajšajo prehod od izobraževanja in usposabljanja do dobre prve zaposlitve. Prakse so lahko koristne tudi za podjetja, saj lahko na ta način najdejo potencialno izjemne bodoče zaposlene, ki lahko s svežimi idejami pomembno prispevajo k nadaljnji produktivnosti in konkurenčnosti. Komisija bo s pomočjo programov Leonardo da Vinci in Erasmus v letih 2012–2013 študentom poklicnega in visokošolskega izobraževanja zagotovila finančno podporo za 280 000 praks.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je povedala: „Kampanja „We Mean Business“ bo države članice podpirala v boju proti brezposelnosti mladih, ki je v nekaterih državah EU nesprejemljivo visoka. Še posebej bi radi poudarili pomen mednarodnih praks, ki lahko izboljšajo znanje jezikov posameznika ter povečajo njegovo samozavest in prilagodljivost. Dognali smo, da delodajalcem te spretnosti čedalje več pomenijo.“

Glede na raziskave zgolj redka podjetja vedo, da lahko gostijo pripravnika v okviru evropskega pripravniškega programa1. Podjetja želimo s kampanjo „We Mean Business“ opozoriti na te možnosti in jim pokazati prednosti mednarodnih praks.

Kampanja ima posebno spletišče z informacijami in povezavami o tem, kako organizirati in najti evropsko prakso. V državah članicah bodo organizirane informativne prireditve, namenjene gospodarskih zbornicam, regionalnim razvojnim agencijam, organizacijam za podporo podjetjem ter drugim „pospeševalcem“, ki lahko opozarjajo na prednosti praks za podjetja.

Ozadje

Evropska komisija se je v okviru pobude „Priložnosti za mlade“, ki jo je predstavila decembra 2011 (IP/11/1568), odločila za 30-odstotno povečanje števila delovnih praks Leonardo da Vinci in Erasmus za študente poklicnega in visokošolskega izobraževanja. V letu 2012 bo podporo za pripravništvo na delovnem mestu v tujini prejelo vsaj 130 000 mladih, v naslednjem letu pa do 150 000 mladih.

Študije kažejo, da lahko pripravniki z znanjem tujih jezikov podjetjem pomagajo vstopati na nove trge. Po drugi strani pa lahko podjetja z delovno silo brez znanja jezikov in komunikacijskih spretnosti plačajo ceno zamujenih priložnosti. Po raziskavi Komisije iz 2006, ki je zajela skoraj 2 000 evropskih podjetij, 11 % sodelujočih podjetij ni sklenilo posla zaradi pomanjkanja znanja jezikov, kar jih je skupaj stalo do 50 milijonov evrov2.

Vzporedno s kampanjo „We Mean Business“ bo Komisija jutri (18. aprila) sprejela celovit sveženj novih ukrepov za oživitev gospodarstva s številnimi delovnimi mesti. Med najpomembnejšimi cilji bo spodbujanje zaposlovanja v zelenem gospodarstvu, zdravstvenih storitvah ter informacijskih in komunikacijskih tehnologijah.

Več informacij:

Več o pobudi Priložnosti za mlade: http://ec.europa.eu/social/yoi.

Spletna stran kampanje: http://we-mean-business.europa.eu.

http://ec.europa.eu/culture

Spletišče Androulle Vassiliou

Twitter: @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)

1 :

Raziskava belgijsko-italijanske gospodarske zbornice, 2010.

2 :

ELAN: Učinki pomanjkanja znanja tujih jezikov v podjetjih na evropsko gospodarstvo, 2006,

http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/files/elan-full-report_en.pdf.


Side Bar