Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

"We Mean Business": Commissie lanceert promotiecampagne voor stages

Brussel, 17 april 2012 – De Europese Commissie lanceert vandaag "We Mean Business", een campagne die bedrijven moet aanzetten meer stageplaatsen te scheppen om de vaardigheden en de inzetbaarheid van jongeren te verbeteren. Tegelijk kunnen stages de jongeren helpen om vlot de overstap te maken van onderwijs en opleiding naar een eerste goede baan. Stages kunnen ook voordelen bieden voor de bedrijven: op die manier kunnen ze kennismaken met mensen die misschien wel uitstekende nieuwe werknemers worden en met hun frisse ideeën een sleutelrol zullen spelen voor productiviteit en concurrentievermogen in de toekomst. Via de programma's Leonardo da Vinci en Erasmus voor studenten uit beroeps- en hoger onderwijs zal de Commissie in de periode 2012-2013 in totaal voor 280 000 stageplaatsen financiële steun verstrekken.

Androulla Vassiliou, Europees Commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, verduidelijkte: "Met "We Mean Business" ondersteunen we de inspanningen van de lidstaten in de strijd tegen jeugdwerkloosheid, die in sommige EU-landen een onaanvaardbaar peil heeft bereikt. Wij willen de jongeren vooral bewust maken van de waarde van internationale stages, als middel om hun talenkennis te verbeteren, hun zelfvertrouwen op te krikken en hun flexibiliteit te verhogen. Uit onze studies blijkt dat werkgevers dit soort vaardigheden steeds meer naar waarde schatten."

Uit enquêtes blijkt dat weinig bedrijven op de hoogte zijn van de mogelijkheid om in het kader van een Europees programma een stagiair in huis te halen1. De campagne "We Mean Business" moet in deze situatie verandering brengen en de voordelen van internationale stages voor het bedrijfsleven duidelijk maken.

De campagne heeft een eigen website met informatie en links over hoe je een Europese stageplaats organiseert of er een kan vinden. In de lidstaten zullen bewustmakingsacties gehouden worden, bedoeld voor kamers van koophandel, agentschappen voor regionale ontwikkeling, bedrijfsondersteunende organisaties en andere opiniemakers die de voordelen van stages voor de bedrijven in de verf kunnen zetten.

Achtergrond

In het kader van het initiatief "Kansen voor jongeren", dat in december 2011 werd voorgesteld (IP/11/1568), levert de Europese Commissie een inspanning om het aantal stageplaatsen voor studenten uit beroeps- en hoger onderwijs met 30 % te verhogen. In 2012 zullen minstens 130 000 jongeren steun krijgen voor een stage bij een werkgever in het buitenland. Volgend jaar moet dat cijfer stijgen tot 150 000.

Onderzoek heeft uitgewezen dat stagiairs met kennis van vreemde talen bedrijven kunnen helpen om nieuwe markten te betreden. Bedrijven waar het personeel niet over de nodige talenkennis of communicatieve vaardigheden beschikt, kunnen daardoor kansen missen en dat uiteindelijk in hun omzet voelen. In een enquête van de Commissie uit 2006 waarin bijna 2 000 Europese ondernemingen werden bevraagd, verklaarde 11 % van de ondervraagden door gebrek aan talenkennis een contract misgelopen te zijn, waardoor in totaal tot wel 50 miljoen euro aan hun neus voorbijging2.

Parallel met de campagne "We Mean Business" zal de Commissie morgen (18 april) een uitgebreid pakket nieuwe maatregelen goedkeuren om te werken aan een economisch herstel met veel nieuwe banen. Een van de belangrijkste doelstellingen wordt het bevorderen van de tewerkstelling in de groene economie, de gezondheidszorg en ICT.

Voor nadere informatie:

Meer over het initiatief "Kansen voor jongeren":

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006&langId=nl

Website van de campagne: http://we-mean-business.europa.eu

http://ec.europa.eu/culture

Website van Androulla Vassiliou

Twitter: @VassiliouEU

Contacts :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Enquête van de Belgisch-Italiaanse Kamer van Koophandel, 2010.

2 :

ELAN: Gebrek aan taalvaardigheid in vreemde talen binnen ondernemingen, en de effecten daarvan op de Europese economie, 2006, http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/files/elan-full-report_en.pdf


Side Bar