Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

We mean business: Eiropas Komisija sāk stažēšanās veicināšanas kampaņu

Brisele, 2012. gada 17. aprīlis. Eiropas Komisija šodien atklāj kampaņu We mean business, kuras mērķis ir mudināt uzņēmumus radīt vairāk prakses vietu, lai veicinātu jauniešu prasmes un iemaņas, kā arī nodarbināmību. Turklāt stažēšanās var palīdzēt jauniešiem no izglītības un apmācības posma viegli pāriet uz kvalitatīvu pirmo darba vietu. Stažēšanās var dot labumu arī uzņēmumiem, dodot tiem iespēju atrast, iespējams, lieliskus nākamos darbiniekus, kuru jaunās idejas varētu būt ļoti svarīgas uzņēmuma turpmākajam ražīgumam un konkurētspējai. Laikposmā no 2012. līdz 2013. gadam Komisija no programmām Leonardo da Vinci un Erasmus, kas paredzētas arodizglītības sistēmā un augstākās izglītības sistēmā studējošajiem, finansēs pavisam 280 000 stažieru vietas.

Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes Eiropas komisāre Andrula Vasiliu sacīja: “Iniciatīva We mean business atbalstīs dalībvalstu centienus apkarot jauniešu bezdarbu, kas dažās ES valstīs ir sasniedzis nepieļaujami augstu līmeni. Konkrētāk, mēs vēlamies panākt labāku izpratni par to, cik vērtīga ir starptautiska stažēšanās, kas cilvēkiem var palīdzēt pilnveidot valodu prasmes, kā arī vairot pašpārliecību un pielāgošanās spēju. Mūsu pētījumi liecina, ka darba devēji šādas prasmes novērtē arvien augstāk.”

Apsekojumi liecina, ka par iespēju uzņemt Eiropas programmas praktikantu1 ir informēti tikai nedaudzi uzņēmumi. Kampaņas We mean business mērķis ir šo situāciju mainīt un parādīt uzņēmumiem, cik izdevīga ir starptautiska stažēšanās.

Kampaņai ir sava vietne, kurā pieejama informācija, kā organizēt ES stažēšanos vai atrast stažiera vietu, un attiecīgas saites. Dalībvalstīs notiks informatīvi pasākumi, kuru mērķauditorija ir tirdzniecības palātas, reģionālās attīstības aģentūras, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas un citi viedokļu izplatītāji, kas var akcentēt, kādu labumu uzņēmumiem sagādā stažēšanās.

Vispārīga informācija

“Jaunatnes iespēju iniciatīvā”, ko atklāja 2011. gada decembrī (IP/11/1568), Eiropas Komisija ir apņēmusies programmās Leonardo da Vinci un Erasmus par 30 % palielināt stažēšanās vietu skaitu profesionālās izglītības sistēmas audzēkņiem un studentiem, kuri iegūst augstāko izglītību. 2012. gadā vismaz 130 000 jaunieši saņems atbalstu, lai varētu stažēties ārzemēs. Nākamgad šim skaitlim būtu jāpalielinās vismaz līdz 150 000.

Pētījumi liecina, ka stažieri, kas prot svešvalodas, var palīdzēt uzņēmumiem ieiet jaunos tirgos. Savukārt tiem uzņēmumiem, kuru darbinieki slikti prot svešvalodas un vāji komunicē, var nākties rēķināties ar zaudēto iespēju izmaksām. Komisijas 2006. gada apsekojumā par gandrīz 2000 Eiropas uzņēmumiem 11 % respondentu zaudējuši līguma slēgšanas iespēju valodas neprasmes dēļ, kas tiem kopumā izmaksājusi līdz pat 50 miljoniem eiro2.

Līdztekus kampaņai We Mean Business Komisija rīt (18. aprīlī) pieņems vispusīgu paketi ar jauniem pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt ekonomikas atkopšanos ar vērienīgu darba vietu pieaugumu. Viens no tās galvenajiem mērķiem būs veicināt darbinieku pieņemšanu tādās jomās kā “zaļā ekonomika”, veselības pakalpojumi un IKT.

Plašāka informācija

Par “Jaunatnes iespēju iniciatīvu”: http://ec.europa.eu/social/yoi.

Kampaņas vietne: http://we-mean-business.europa.eu

http://ec.europa.eu/culture

Andrulas Vasiliu vietne

Tviteris: @VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Beļģijas un Itālijas Tirdzniecības palātas apsekojums, 2010. g.

2 :

ELAN: kā svešvalodu prasmju trūkums uzņēmumā ietekmē Eiropas ekonomiku”, 2006. g.

http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/files/elan-full-report_en.pdf


Side Bar