Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

„We Mean Business“: Komisija pradeda naują kampaniją, skirtą jaunimo užsienio stažuotėms populiarinti.

Briuselis, 2012 m. balandžio 17 d. Europos Komisija šiandien pradeda kampaniją „We Mean Business“, kurios tikslas – raginti įmones kurti daugiau darbo vietų stažuotojams ir praktikantams, padėti jaunimui gerinti turimus įgūdžius ir užimtumo galimybes. Stažuotės taip pat gali padėti jaunimui lengviau įsitvirtinti pirmoje geroje darbo vietoje pabaigus studijas. Stažuotės naudingos ir įmonėms, nes padeda atrinkti būsimus geriausius darbuotojus, kurių naujos idėjos ateityje galės padaryti didelę įtaką įmonių darbo našumui ir konkurencingumui. 2012-2013 m. Komisija per „Leonardo da Vinci“ ir „Erasmus“ programas finansiškai parems iš viso 280 000 profesinių mokyklų moksleivių ir aukštojo mokslo įstaigų studentų stažuočių.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou kalbėjo: „Kampanija „We Mean Business“ skirta paremti valstybių narių pastangas kovoti su jaunimo nedarbu, kuris kai kuriose ES šalyse yra neleistinai didelis. Mes ypač siekiame skleisti informaciją apie užsienio stažuotes, kurios gali padėti gerinti kalbinius įgūdžius, skatinti didesnį pasitikėjimą savimi bei išmokyti lengviau prisitaikyti. Mūsų tyrimų duomenys rodo, kad darbdaviai vis labiau vertina šiuos įgūdžius.“

Iš apklausų matyti, kad tik nedaugelis įmonių žino, jog gali įdarbinti stažuotoją pagal Europos programą1. Kampanijos „We Mean Business“ tikslas – pakeisti esamą padėtį bei parodyti įmonėms užsienio stažuočių privalumus.

Kampanijai sukurta speciali interneto svetainė, kurioje yra nuorodų bei informacijos, kaip organizuoti arba susirasti stažuotę Europos sąjungoje. Visuomenės informavimo renginiai vyks valstybėse narėse ir bus skirti prekybos ir pramonės rūmams, regioninės plėtros agentūroms, paramos verslui organizacijoms ir kitiems „nuomonės skleidėjams“, galintiems išaiškinti stažuočių naudą įmonėms.

Pagrindiniai faktai

Vienas iš Europos komisijos „Jaunimo galimybių iniciatyvos“, paskelbtos 2011 m. gruodį (IP/11/1568), tikslų – 30 proc. padidinti „Leonardo da Vinci“ ir „Erasmus“ programomis užtikrinamų stažuočių profesinių mokyklų moksleiviams ir aukštojo mokslo įstaigų studentams skaičių. 2012 m. mažiausiai 130 000 jaunų žmonių gaus paramą užsienio stažuotėms. Kitąmet jų turėtų būti jau 150 000.

Tyrimai rodo, kad stažuotojai, mokantys užsienio kalbų, gali padėti įmonės pasiekti naujas rinkas. Verslo įmonės, kurių darbuotojams trūksta užsienio kalbų bei bendravimo įgūdžių, gali dėl to prarasti pelningas verslo galimybes. Remiantis 2006 m. Komisijos apklausos, kurioje dalyvavo daugiau nei 2000 įmonių, duomenimis 11 proc. jų yra praradusios verslo sutarčių dėl nepakankamo užsienio kalbų mokėjimo ir patyrusios dėl to nuostolių už bendrą daugiau negu 50 mln. eurų sumą2.

Kartu su „We Mean Business“ kampanija, Komisija rytoj (balandžio 18 d.) priims išsamų naujų priemonių, skirtų ekonomikos atsigavimui kuriant darbo vietas, rinkinį. Vienas pagrindinių tikslų bus skatinti įdarbinimą ekologiškos ekonomikos, sveikatos paslaugų ir informacinių technologijų sektoriuose.

Daugiau informacijos:

Daugiau informacijos apie „Jaunimo galimybių iniciatyvą“:

http://ec.europa.eu/social/yoi

Kampanijos interneto svetainė: http://we-mean-business.europa.eu

http://ec.europa.eu/culture

Androullos Vassiliou interneto svetainė

Twitter: @VassiliouEU

Contacts :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Belgijos-Italijos prekybos ir pramonės rūmų apklausa, 2010 m.

2 :

ELAN ataskaita: „Įmonių nepakankamo užsienio kalbų mokėjimo poveikis Europos ekonomikai“, 2006 m.

http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/files/elan-full-report_en.pdf


Side Bar