Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

”We Mean Business” – komissio käynnistää kampanjan työharjoittelupaikkojen lisäämiseksi

Bryssel 17.4.2012 – Euroopan komissio käynnistää tänään We Mean Business ‑kampanjan, jonka tavoitteena on kannustaa yrityksiä perustamaan enemmän harjoittelupaikkoja nuorten taitojen ja työllistyvyyden parantamiseksi. Samanaikaisesti harjoittelujaksot voivat auttaa nuoria siirtymään sujuvasti koulutuksesta ensimmäiseen työpaikkaan. Harjoittelupaikat voivat myös hyödyttää yrityksiä antamalla niille mahdollisuuden löytää kyvykkäitä uusia työntekijöitä, jotka voivat tuoda tuoreita ideoita ja vaikuttaa merkittävästi tuottavuuteen ja kilpailukykyyn tulevaisuudessa. Vuosina 2012–2013 komissio antaa rahoitustukea yhteensä 280 000 harjoittelujaksoon ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen opiskelijoille tarkoitettujen Leonardo da Vinci- ja Erasmus-ohjelmien kautta.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou totesi, että ”We Mean Business ‑kampanja tukee jäsenvaltioiden pyrkimyksiä nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Nuorisotyöttömyys on joissain EU-maissa noussut tasoille, joita ei voida hyväksyä. Haluamme erityisesti lisätä tietoisuutta kansainvälisten harjoittelujaksojen merkityksestä. Ne voivat kehittää harjoittelijoiden kielitaitoa ja lisätä heidän itseluottamustaan ja sopeutumiskykyään. Tutkimuksemme osoittavat, että työnantajat pitävät tämänkaltaisia taitoja entistä enemmän arvossa.”

Kyselytutkimuksissa on ilmennyt, että harvat yritykset ovat tietoisia mahdollisuudesta ottaa vastaan harjoittelija eurooppalaisen ohjelman puitteissa1. We Mean Business ‑kampanjalla pyritään muuttamaan tätä tilannetta ja osoittamaan kansainvälisten harjoittelupaikkojen edut yrityksille.

Kampanjalla on oma verkkosivusto, joka sisältää tietoa ja linkkejä ohjeisiin, joissa kerrotaan eurooppalaisen harjoittelupaikan järjestämisestä ja löytämisestä. Tiedotustapahtumia järjestetään jäsenvaltioissa, ja ne kohdennetaan kauppakamareihin, alueellisiin kehitysvirastoihin, yritysten tukiorganisaatioihin ja muihin kerrannaisvaikutuksia tarjoaviin tahoihin, jotka voivat korostaa harjoittelujaksojen yrityksille tarjoamia etuja.

Tausta

Osana joulukuussa 2011 julkistettua Mahdollisuuksia nuorille ‑aloitetta (IP/11/1568), Euroopan komissio sitoutui lisäämään 30 prosentilla ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen opiskelijoille tarkoitettuja Leonardo da Vinci- ja Erasmus-harjoittelupaikkoja. Vuonna 2012 vähintään 130 000 nuorta saa tukea harjoittelujaksoon ulkomailla sijaitsevalla työpaikalla. Määrän on tarkoitus nousta 150 000:een ensi vuonna.

Tutkimukset osoittavat, että vieraita kieliä taitavat harjoittelijat voivat auttaa yrityksiä pääsemään uusille markkinoille. Samanaikaisesti yritykset, joiden työntekijöiltä puuttuu kieli- ja viestintätaitoja, voivat joutua laskemaan menetetyistä mahdollisuuksista aiheutuvia kustannuksia. Komission vuonna 2006 tekemässä kyselytutkimuksessa, jonka kohteena oli lähes 2 000 eurooppalaista yritystä, 11 prosenttia vastaajista ilmoitti menettäneensä sopimuksen kielitaidon puutteen vuoksi, mikä maksoi yrityksille yhteensä 50 miljoonaa euroa2.

Yhtä aikaa We Mean Business ‑kampanjan kanssa komissio hyväksyy huomenna (18. huhtikuuta) kattavan paketin uusia toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan aikaan työpaikkoja luova elpyminen. Yksi sen päätavoitteista on vauhdittaa rekrytointeja vihreän talouden, terveyspalveluiden ja tieto- ja viestintätekniikan aloilla.

Lisätietoja:

Lisätietoja Mahdollisuuksia nuorille ‑aloitteesta: http://ec.europa.eu/social/yoi

Kampanjan verkkosivusto: http://we-mean-business.europa.eu

http://ec.europa.eu/culture

Androulla Vassilioun verkkosivusto

Twitter: @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Belgialais-italialaisen kauppakamarin kyselytutkimus, 2010.

2 :

ELAN: effects on the European economy of shortages of foreign language skills in enterprise, 2006, http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/files/elan-full-report_en.pdf


Side Bar