Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eυρωπαϊκη ΕπιτροπηΔελτιο Τυπου

'We Mean Business': η Επιτροπή ξεκινά εκστρατεία για περισσότερες θέσεις ασκουμένων

Bρυξέλλες, 17 Aπριλίου 2012 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα την εκστρατεία “We Mean Business” με σκοπό να ενθαρρύνει τις εταιρείες να προσλάβουν ασκουμένους, ώστε να ενισχυθούν οι δεξιότητες των νέων και να δοθεί ώθηση στην απασχολησιμότητα. Ταυτόχρονα, με την πρακτική άσκηση οι νέοι μπορούν να επιτύχουν την ομαλή μετάβαση από το στάδιο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο στάδιο της εξεύρεσης μιας πρώτης καλής θέσης εργασίας. Οι τοποθετήσεις αυτές μπορούν επίσης να αποδειχθούν προσοδοφόρες για τις επιχειρήσεις, αφού θα τους δώσουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν μελλοντικούς, δυνητικά άριστους, εργαζομένους οι οποίοι, θα μπορούσαν, με τις φρέσκες ιδέες τους, να συμβάλουν σημαντικά στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Την περίοδο 2012-2013, η Επιτροπή θα ενισχύσει οικονομικά 280 000 συνολικά τοποθετήσεις ασκουμένων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Leonardo da Vinci και Erasmus για σπουδαστές της επαγγελματικής κατάρτισης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, δήλωσε: «Η εκστρατείαWe Mean Business” θα ενισχύσει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η οποία έχει φτάσει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα σε ορισμένες χώρες της ΕΕ. Ειδικότερα, θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία των θέσεων για αλλοδαπούς ασκουμένους οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τις γλωσσικές γνώσεις των ενδιαφερομένων και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και την προσαρμοστικότητά τους. Από τις μελέτες μας φαίνεται ότι οι εργοδότες όλο και πιο πολύ εκτιμούν αυτού του είδους τα προσόντα.»

Από τις έρευνες φαίνεται ότι λίγες εταιρείες γνωρίζουν τη δυνατότητα πρόσληψης ασκουμένου στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος1. Η εκστρατεία «We Mean Business» έχει σκοπό να αλλάξει την κατάσταση αυτή και να προβάλει τα οφέλη από τη δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης μέσα στις επιχειρήσεις που απευθύνονται σε νέους στο διεθνές περιβάλλον.

Η εκστρατεία διαθέτει ειδικό ιστότοπο που περιέχει πληροφορίες και συνδέσμους σχετικά με το πώς μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρώπη. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης στα κράτη μέλη, ειδικότερα στα εμπορικά επιμελητήρια, τους οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων και άλλους φορείς επιρροής της κοινής γνώμης, οι οποίοι μπορούν να αναδείξουν τα οφέλη από τη δημιουργία θέσεων ασκουμένων στις επιχειρήσεις.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε τον Δεκέμβριο του 2011 την πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους» (IP/11/1568), στο πλαίσιο της οποίας δεσμεύτηκε να αυξήσει κατά 30% τον αριθμό των τοποθετήσεων ασκουμένων στο πλαίσιο των προγραμμάτων Leonardo da Vinci και Erasmus για σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2012 τουλάχιστον 130 000 νέοι θα λάβουν ενίσχυση για άσκηση σε θέση εργασίας στο εξωτερικό. Ο αριθμός αυτός θα φτάσει τους 150 000 το προσεχές έτος.

Μελέτες δείχνουν ότι οι ασκούμενοι που γνωρίζουν ξένες γλώσσες μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμοι για τις επιχειρήσεις που θέλουν να κατακτήσουν ξένες αγορές. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εργατικό δυναμικό χωρίς γνώσεις ξένων γλωσσών και δεξιότητες στον τομέα της επικοινωνίας μπορεί να έχουν κόστος από τις χαμένες ευκαιρίες. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την Επιτροπή το 2006 στην οποία συμμετείχαν περίπου 2000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, το 11% όσων απάντησαν ανέφεραν ότι έχασαν κάποια σύμβαση λόγω έλλειψης ξένων γλωσσών, γεγονός που τους κόστισε έως και 50 εκατ. ευρώ συνολικά2.

Παράλληλα με την εκστρατεία «We Mean Business», η Επιτροπή θα εγκρίνει αύριο (18 Απριλίου) μια ολοκληρωμένη δέσμη νέων μέτρων με σκοπό την ανάκαμψη που θα συνοδεύεται από την αύξηση της απασχόλησης. Ένας από τους κύριους στόχους των μέτρων είναι να δοθεί ώθηση στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία, στις υπηρεσίες υγείας και στις ΤΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σχετικά με την πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους»:

http://ec.europa.eu/social/yoi

Ιστοσελίδα για την εκστρατεία: : http://we-mean-business.europa.eu

http://ec.europa.eu/culture

Ο ιστότοπος της Ανδρούλλας Βασιλείου

Twitter: @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)

1 :

Έρευνα του Βελγοϊταλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, 2010

2 :

ELAN: οι συνέπειες για την ευρωπαϊκή οικονομία από τις ελλείψεις σε προσωπικό με γνώση ξένων γλωσσών στις επιχειρήσεις, 2006, http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/files/elan-full-report_en.pdf


Side Bar