Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

"We Mean Business": Kommissionen lancerer en kampagne for at øge antallet af praktikophold

Bruxelles, den 17. april 2012 – Europa-Kommissionen lancerer i dag kampagnen "We Mean Business", hvis mål er at få virksomhederne til at oprette flere praktikpladser for at styrke unges kvalifikationer og beskæftigelsesegnethed. Samtidig kan praktikophold hjælpe unge til en glidende overgang fra uddannelse til det første rigtige job. Praktikophold kan også være til fordel for virksomhederne ved at give dem mulighed for at finde potentielt fremragende kommende medarbejdere, som med deres nye idéer kunne spille en vigtig rolle for virksomhedernes fremtidige produktivitet og konkurrenceevne. I 2012-2013 vil Kommissionen give finansiel støtte til i alt 280 000 praktikophold gennem ordningerne i Leonardo da Vinci og Erasmus for universitetsstuderende og erhvervsskoleelever.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, har udtalt: "Kampagnen "We Mean Business" vil støtte medlemsstaternes indsats for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden, som i nogle EU-lande har nået et helt uacceptabelt højt niveau. Vi ønsker især at skabe opmærksomhed omkring værdien af internationale ophold, som kan forbedre den enkeltes sprogkvalifikationer og hjælpe de unge til at få større selvtillid og blive mere fleksible. Vores undersøgelser viser, at disse former for kvalifikationer i stigende grad har betydning for arbejdsgiverne"

Spørgeundersøgelser har vist, at kun få virksomheder har kendskab til muligheden for at være vært for en praktikant i forbindelse med et EU-program1. Kampagnen "We Mean Business" har som mål at ændre denne situation og at vise virksomhederne fordelene ved internationale praktikophold.

Kampagnen har et særligt websted, som omfatter informationer og links med hensyn til, hvorledes et europæisk praktikophold skal organiseres eller findes. Der vil blive afholdt informationskampagner i medlemsstaterne, målrettet mod handelskamre, regionale udviklingsråd, erhvervsfremmeorganisationer og andre "organer med multiplikatorvirkninger", som kan fremhæve, hvilke fordele virksomhederne opnår ved praktikophold.

Baggrund

Som en del af Kommissionens initiativ "We Mean Business", der blev fremlagt i december 2011 (IP/11/1568) forpligtede Kommissionen sig til at øge antallet af Leonardo da Vinci- og Erasmuspraktikophold for erhvervsskoleelever og universitetsstuderende med 30 %. I 2012 vil mindst 130 000 unge få støtte til et praktikophold på en arbejdsplads i udlandet. Tallet forventes at stige til 150 000 næste år.

Undersøgelser viser, at praktikanter med sprogkundskaber kan hjælpe virksomhederne til at komme ind på nye markeder. Samtidig kan det koste virksomheder med en arbejdsstyrke, som mangler sprog- og kommunikationskvalifikationer, dyrt i form af tabte muligheder. I en kommissionsundersøgelse fra 2006 vedrørende næsten 2 000 europæiske virksomheder svarede 11 % af de interviewede, at de havde mistet en kontrakt som følge af manglende sprogkvalifikationer, hvilket kostede dem op mod 50 mio. EUR i alt2.

Samtidig med kampagnen "We Mean Business" vil Europa-Kommissionen i morgen (den 18. april) vedtage en omfattende pakke af nye foranstaltninger, der skal sikre et opsving forbundet med en høj beskæftigelse. Et af de vigtigste mål vil være at fremme ansættelse af nye medarbejdere i den grønne økonomi og inden for sundhedsområdet og ikt.

Yderligere oplysninger:

Mere om initiativet "Muligheder for unge": http://ec.europa.eu/social/yoi

Kampagnens websted: http://we-mean-business.europa.eu

http://ec.europa.eu/culture

Androulla Vassilious websted

Twitter: @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Det belgisk-italienske handelskammers spørgeundersøgelse fra 2010.

2 :

ELAN: Effects on the European economy of shortages of foreign language skills in enterprise (virkningerne for den europæiske økonomi af manglende sprogkundskaber I virksomhederne), 2006,

http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/files/elan-full-report_en.pdf.


Side Bar