Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise zahájila kampaň „We Mean Business“, jejímž cílem je zvýšit nabídku pracovních stáží

Brusel 17. dubna 2012 – Evropská komise dnes zahájila kampaň „We Mean Business“, jejímž cílem je podpořit společnosti, aby více nabízely pracovní stáže mladým lidem, a přispěly tak k rozšíření jejich dovedností a ke zlepšení jejich zaměstnatelnosti. Stáže mohou zároveň pomoci mladým lidem zajistit plynulý přechod od vzdělávání a odborné přípravy k prvnímu dobrému zaměstnání. Stáže mohou být rovněž přínosem pro společnosti, neboť jim umožní objevit případné vynikající budoucí zaměstnance, kteří by díky svým novým nápadům mohli mít zásadní význam pro budoucí produktivitu a konkurenceschopnost. V letech 2012–2013 Komise poskytne finanční podporu na celkem 280 000 míst pro stážisty prostřednictvím svých programů Leonardo da Vinci a Erasmus určených pro studenty vzdělávající se v rámci odborné přípravy a pro vysokoškolské studenty.

Jak řekla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež: „Kampaň „We Mean Business“ bude podporovat úsilí členských států v boji proti nezaměstnanosti mládeže, jež v některých zemích EU dosáhla nepřijatelně vysoké úrovně. Chceme zejména zvýšit povědomí o významu zahraničních stáží, které mohou přispět ke zlepšení jazykových dovedností stážistů, jakož i ke zvýšení jejich sebevědomí a přizpůsobivosti. Z našich studií vyplývá, že zaměstnavatelé tento druh dovedností oceňují stále více."

Průzkumy ukazují, že o možnosti zaměstnání stážisty v rámci evropského programu je informováno jen málo společností1. Cílem kampaně „We Mean Business“ je tuto situaci změnit a ukázat přínos zahraničních stáží pro podniky.

Kampaň má svou internetovou stránku, která obsahuje informace a odkazy týkající se toho, jak zorganizovat nebo najít stáž v jiné zemi EU. V členských státech budou probíhat akce ke zvýšení informovanosti, zaměřené na obchodní komory, agentury pro regionální rozvoj, organizace pro podporu podnikání a další subjekty, které mohou šířit povědomí o pracovních stážích a upozornit na prospěch, jenž z nich plyne pro společnosti.

Souvislosti

Jako součást iniciativy „Příležitosti pro mladé“, zveřejněné v prosinci 2011 (IP/11/1568), se Evropská komise zavázala zvýšit počet pracovních stáží prostřednictvím programů Leonardo da Vinci a Erasmus pro studenty vzdělávající se v rámci odborné přípravy a pro vysokoškolské studenty o 30 %. V roce 2012 získá podporu pro pracovní stáž v zahraničí nejméně 130 000 mladých lidí. Příští rok by se měl jejich počet zvýšit na 150 000.

Studie ukazují, že stážisté se znalostmi cizích jazyků mohou pomoci podnikům vstoupit na nové trhy. Podnikům, kterým chybí pracovníci vybavení jazykovými a komunikačními dovednostmi, pak zároveň mohou v konečném důsledku příležitosti, o něž přišly, přijít draho. Podle průzkumu Komise z roku 2006 týkajícího se téměř 2000 evropských podniků přišlo 11 % podniků o zakázku v důsledku nedostatečných jazykových znalostí, což představuje celkovou ztrátu ve výši 50 milionů EUR2.

Současně s kampaní „We Mean Business“ Komise zítra (18. dubna) přijme komplexní balíček nových opatření zaměřených na ozdravení doprovázené vytvářením velkého počtu pracovních míst. Jedním z jeho hlavních cílů bude stimulovat nábor v oblasti ekologického hospodářství, zdravotnických služeb a informačních a komunikačních technologií.

Více informací:

Více o iniciativě „Příležitosti pro mladé“:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006&langId=cs

Internetová stránka kampaně: http://we-mean-business.europa.eu

http://ec.europa.eu/culture

Internetová stránka Androully Vassiliouové

Twitter: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)

1 :

Průzkum belgicko-italské obchodní komory, 2010.

2 :

ELAN: Effects on the European economy of shortages of foreign language skills in enterprise (Studie o dopadu nedostatečných jazykových znalostí v podnicích na evropské hospodářství), 2006,

http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/files/elan-full-report_en.pdf


Side Bar