Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Grčija: Komisija začrtala pot za ponovno gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest

Bruselj, 18. aprila 2012 – Po dolgih mesecih krize so v Grčiji zdaj vzpostavljeni pogoji za izhod iz krize in ponovno rast. Sporazum o drugem programu gospodarske prilagoditve in uspešno izvajanje nedavnega dogovora o zmanjševanju dolga v zasebnem sektorju sta ustvarila razmere, v katerih se vsa prizadevanja lahko osredotočijo na prepotrebno rast in delovna mesta. Komisija je danes utemeljila svoje prepričanje, da se Grčija lahko preoblikuje z izvajanjem dogovorjenega programa gospodarske prilagoditve ob nadaljnji podpori in solidarnosti, ki ju EU zagotavlja prek Komisije. Komisija je v svojem novem sporočilu izpostavila ukrepe, ki jih bo treba izvesti v letu 2012 v okviru programa, in predstavila obširen nabor ukrepov za podporo, ki jih lahko uporabi, da bi Grčiji pomagala spodbuditi nov gospodarski zagon, ustvarjanje delovnih mest in povezanost družbe.

Predsednik Barroso je dejal: „Grško ljudstvo ni osamljeno v svojih prizadevanjih, kako državo vrniti na pot rasti in novih delovnih mest, saj sta EU in širša mednarodna skupnost pokazali solidarnost z Grki v obsegu brez primere. Grčiji smo na pomoč priskočili s paketom nepovratne pomoči, posojil in odpisov dolgov v skupnem obsegu 380 milijard evrov. Odrekanja Grkov bodo v bližnji prihodnosti obrodila rezultate, ko bo Grčija sprejela prednostne ukrepe za leto 2012, ki jih je danes opredelila Komisija.“

V sporočilu je Komisija orisala tudi učinek krize na Grčijo, razkrila podrobnosti finančne podpore iz proračuna EU in zagotovljene tehnične podpore, ter pojasnila, kako ključne politike EU lahko pomagajo podpirati rast in delovna mesta v Grčiji.

Ozadje:

Evropska unija Grčiji pomaga tako finančno kot praktično. Sredstva EU za obdobje 2007–2013 znašajo 40 milijard evrov. Delni odpis dolga v zasebnem sektorju znaša 100 milijard evrov, finančna podpora EU in mednarodnih partnerjev pa znaša 240 milijard evrov. Skupaj 33 600 evrov na grškega prebivalca oziroma 177 % BDP Grčije.

Drugi program gospodarske prilagoditve je treba izvesti v celoti. Program je večleten in doseganje polnega učinka bo terjalo svoj čas. Komisija je v današnjem sporočilu poudarila tri širša področja, kjer bi ukrepi grških oblasti v okviru programa v letu 2012 lahko pokazali obetavne rezultate že do konca leta 2012. To so:

  • obvladovanje javnih financ in prihodkov, da se sčasoma zagotovi vzdržnost javnih financ,

  • sproščanje toka posojil realnemu gospodarstvu za dokapitalizacijo bank in pomoč MSP pri pridobivanju ugodnih posojil,

  • razbremenitev podjetništva za spodbuditev rasti – nujno potrebna je obsežna preureditev poslovnega okolja, da bo Grčija spet lahko postala država, ki ji domači in tuji vlagatelji zaupajo, tako da vlagajo in ustvarjajo nova delovna mesta.

Komisija v sporočilu podrobno pojasnjuje, kako se bodo sredstva EU uporabljala za dajanje posojil in jamstev malim in srednjim podjetjem v Grčiji (na voljo so 4 milijarde evrov), Unija pa je spremenila lastna pravila tako, da so postala prožnejša in jih je lažje uporabiti v trenutnih grških razmerah. V njem so opisani potrebni ukrepi za razbremenitev grških podjetij, da bi ta lahko dala zagon gospodarski rasti, na primer z olajšanjem in spodbujanjem izvoza, posodobitvijo in poenostavitvijo zakonodajnega okolja, pripravo podjetij v državni lasti na privatizacijo in posodobitvijo sektorjev, kot sta energetika in promet.

Komisija v sporočilu tudi pojasnjuje, kako bo sodelovala z grškimi organi pri obvladovanju socialnih učinkov krize. Namen drugega programa gospodarske prilagoditve je zaščititi ranljive skupine, na primer z zagotavljanjem usmerjenega nižanja pokojnin, ki ščiti upokojence z najnižjimi pokojninami; z bojem proti goljufijam v povezavi s socialnimi nadomestili; z nižanjem stroškov zdravstvenega varstva, ne da bi ogrozili njegovo kakovost, in s povečanjem pravičnosti davčnega sistema. Komisija tesno sodeluje z grškimi organi, da bi mladim nezaposlenim pomagali do delovnih izkušenj s širitvijo pripravništev, spodbujanjem podjetništva med mladimi in s podpiranjem študija in usposabljanja v drugih državah članicah EU. Strukturni skladi EU podpirajo začasno gospodarsko pomoč prikrajšanim skupinam. Navedeni ukrepi bodo spremljali posodobitev grškega trga delovne sile v okviru zagotavljanja ponovne stroškovne konkurenčnosti Grčije.

Ključni del preoblikovanja države sta tudi posodobitev in reforma javne uprave, ki bosta Grčiji zagotovila bolj dinamično in pravično prihodnost, v kateri bo večja tudi družbena povezanost. Za ključna področja, kot so davčna uprava in pobiranje davčnega dolga, zemljiška knjiga, reforma pravosodja, prestrukturiranje lokalnih oblasti in reforma javne uprave, je v sporočilu navedeno, kako bo Komisija nudila tehnično podporo in finančno pomoč prek svoje posebne delovne skupine za Grčijo.

Več informacij:

MEMO/12/255 Rast in delovna mesta za Grčijo – pogosta vprašanja

Celotno besedilo sporočila je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2012/04/20120418_speeches_2_en.htm.

Več informacij o delu delovne skupine za Grčijo najdete na spletni strani:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm.

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar