Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Creștere în Grecia: Comisia arată calea de urmat pentru eliberarea potențialului de creștere și crearea de locuri de muncă

Bruxelles, 18 aprilie 2012 - După mai multe luni de criză, condițiile pentru a face trecerea de la criză la creștere sunt acum întrunite în Grecia. Datorită acordului privind cel de al doilea program de ajustare economică și succesului acordului privind reducerea datoriei, care a fost încheiat cu sectorul privat, toate eforturile se pot concentra, în prezent, pe obținerea creșterii și a creării de locuri de muncă atât de necesare în Grecia. Comisia a prezentat astăzi motivele pentru care consideră că Grecia este în măsură să se transforme, prin punerea în aplicare a programului de ajustare convenit, precum și datorită sprijinului și solidarității exprimate în permanență de UE prin intermediul Comisiei. Într-o nouă comunicare, Comisia prezintă măsurile care trebuie întreprinse în 2012 în cadrul programului și explică paleta extrem de largă de măsuri de sprijin pe care le poate pune în aplicare pentru a ajuta Grecia să se lanseze în redinamizarea economiei, în crearea de locuri de muncă și în restaurarea coeziunii sociale.

Președintele Barroso a declarat: „Poporul grec nu este singur în eforturile sale de a restabili creșterea și de a crea din nou locuri de muncă în țară. UE și întreaga comunitatea internațională au manifestat față de poporul grec o solidaritatea fără precedent. Un pachet de măsuri format din granturi, împrumuturi și anularea datoriei, cu o valoare totală de 380 de miliarde EUR, a fost adoptat în sprijinul Greciei. Sacrificiile făcute de poporul grec vor fi recompensate în viitorul apropiat, pe măsură ce Grecia va aplica acțiunile prioritare pentru 2012, identificate astăzi de Comisie.”

Comunicarea subliniază, de asemenea, impactul crizei asupra Greciei, oferă detalii privind sprijinul financiar de la bugetul UE și asistența tehnică acordată și explică modul în care politicile-cheie ale UE contribuie la sprijinirea creșterii și a creării de locuri de muncă în Grecia.

Context

Uniunea Europeană acordă Greciei sprijin financiar și de ordin practic. Finanțarea acordată de UE pentru perioada 2007-2013 se ridică la 40 de miliarde EUR. Sectorul privat a acceptat să șteargă o datorie de 100 de miliarde EUR, iar asistența financiară acordată de UE și de partenerii internaționali se ridică la 240 de miliarde EUR. Aceste măsuri echivalează cu 33 600 EUR pe cap de locuitor al Greciei sau 177 % din PIB-ul Greciei.

Cel de al doilea program de ajustare economică trebuie pus în aplicare integral. Dat fiind caracterul multianual al programului, este nevoie de timp pentru ca acesta să producă pe deplin efecte. În comunicarea de astăzi, Comisia evidențiază trei mari domenii în care acțiunile întreprinse de autoritățile elene în 2012 sunt susceptibile de a produce rezultate promițătoare până la sfârșitul acestui an. Domeniile respective sunt următoarele:

  • preluarea controlului asupra finanțelor și veniturilor publice, astfel încât finanțele publice să devină sustenabile în timp;

  • restabilirea fluxului de creditare pentru economia reală prin recapitalizarea băncilor și prin sprijinirea IMM-urilor în vederea obținerii de credite abordabile;

  • eliberarea potențialului întreprinderilor pentru a stimula creșterea – mediul de afaceri necesită urgent o restructurare majoră care să îi permită Greciei să redevină o țară în care investitorii naționali și străini au încredere să își desfășoare activitatea și să creeze locuri de muncă.

Comunicarea prezintă detalii privind modul în care fondurile UE vor fi utilizate pentru a acorda împrumuturi și garanții în favoarea IMM-urilor din Grecia (sunt disponibile 4 miliarde EUR), iar UE și-a schimbat propriile norme pentru ca acestea să devină mai flexibile și mai ușor de aplicat în condițiile actuale din Grecia. Comunicarea descrise măsurile necesare pentru eliberarea potențialului întreprinderilor din Grecia de a stimula creșterea, de exemplu prin facilitarea și promovarea exporturilor, prin modernizarea și simplificarea mediul de reglementare, prin pregătirea pentru privatizare a întreprinderilor deținute de stat și prin modernizarea unor sectoare precum energia și transporturile.

În comunicare se explică, de asemenea, modul în care Comisia va colabora cu autoritățile elene pentru a limita impactul social al crizei. Cel de al doilea program de ajustare economică a fost elaborat astfel încât să ofere sprijin persoanelor vulnerabile, de exemplu prin asigurarea faptului că reducerile pensiilor au un caracter specific și protejează persoanele cu pensiile cele mai reduse, prin combaterea fraudei în ceea ce privește prestațiile sociale, prin reducerea costurilor serviciilor de sănătate fără a aduce atingere calității îngrijirii și prin îmbunătățirea echității sistemului fiscal. Comisia colaborează strâns cu autoritățile elene pentru a‑i ajuta pe tinerii șomeri, oferindu-le posibilitatea de a dobândi experiență profesională, lărgind posibilitățile de ucenicie, promovând spiritul antreprenorial în rândul tinerilor și încurajând perioadele de studiu și de formare în alte state membre ale UE. Fondurile structurale ale UE sprijină măsurile temporare de ajutor economic pentru grupurile defavorizate. Aceste măsuri vor însoți modernizarea pieței forței de muncă din Grecia, contribuind astfel la restabilirea competitivității costurilor în această țară.

Modernizarea și reformarea administrației publice elene reprezintă, de asemenea, o etapă crucială pentru transformarea Greciei și pentru asigurarea unui viitor mai dinamic și mai echitabil, caracterizat printr-o mai mare coeziune socială. În ceea ce privește domeniile-cheie, cum ar fi administrarea fiscală și colectarea impozitelor, registrul funciar, reforma sistemului judiciar, restructurarea administrațiilor locale și reforma administrației publice, Comisia subliniază aspectele pentru care va acorda asistență tehnică și sprijin financiar prin intermediul grupului său operativ pentru Grecia.

Pentru mai multe informații:

MEMO/12/255 Creștere și locuri de muncă în Grecia – Întrebări frecvente

Textul integral al comunicării este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2012/04/20120418_speeches_2_en.htm

Mai multe informații privind activitățile Grupului operativ pentru Grecia sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Persoane de contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar